ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
685 039-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 7.ห้วงบุญกุศล8 สรณะ3 มหาทาน5
28 กรกฎาคม 2559
1107
684 038-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 6.ตอบปัญหาธรรม
28 กรกฎาคม 2559
1284
683 037-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 5.เหตุแห่งความกระเสือกกระสน
28 กรกฎาคม 2559
1352
682 036-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 4.เหตุเกิดความเห็นผิด
27 กรกฎาคม 2559
1271
681 034-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 2.เพลิดเพลินยึดติดจึงทุกข์
26 กรกฎาคม 2559
1255
680 035-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 3.หวังประโยชน์จากโลกจะเดือดร้อน
27 กรกฎาคม 2559
1195
679 033-ปฏิบัติธรรม 26-28 ก.ค. 59 ตอนที่ 1.ที่สุดแห่งรักที่สุดแห่งทุกข์
26 กรกฎาคม 2559
1368
678 074-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 8 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1346
677 073-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 7 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1175
676 072-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 6 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1231
675 071-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 5 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2559
1337
674 015-พิจารณาเห็นชั่วจึงละบาปทุจริตได้
5 สิงหาคม 2559
1428
673 032-โอกาสแห่งการประพฤติพรหมจรรย์
7 สิงหาคม 2559
1338
672 031-ธรรมน่าอัศจรรย์ของนันทมาตาอุบาสิกา 7 อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1255
671 030-บุคคลมีกำลังต่างกัน 8 แบบ
7 สิงหาคม 2559
1379
670 027-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 15
25 มิถุนายน 2559
1277
669 026-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 14
25 มิถุนายน 2559
1277
668 025-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 13
25 มิถุนายน 2559
1245
667 024-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 12
25 มิถุนายน 2559
1299
666 043-กถาวัตถุ5 สติปัฏฐานกถา
13 กรกฎาคม 2559
1319
665 042-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา ตอนที่3
6 กรกฎาคม 2559
1179
664 041-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา ตอนที่2
29 มิถุนายน 2559
1263
663 098-กิเลสหมวดละสี่ ตอนที่ 2
7 กรกฎาคม 2559
1217
662 097-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2559
1302
661 096-กิเลสหมวดละสี่ ตอนที่ 1
7 กรกฎาคม 2559
1294
660 095-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 10
7 กรกฎาคม 2559
1228
659 093-ตอบปัญหาธรรม
30 มิถุนายน 2559
1299
658 094-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 9
30 มิถุนายน 2559
1180
657 092-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 8
30 มิถุนายน 2559
1083
656 091-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 7
30 มิถุนายน 2559
1134
655 018-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1364
654 017-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1377
653 061-พรหมจรรย์ ตอนที่58(2) เมตตาภาวนา 8
26 มิถุนายน 2559
1449
652 060-พรหมจรรย์ ตอนที่58(1) เมตตาภาวนา 7
26 มิถุนายน 2559
1427
651 070-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพมหานคร
2 กรกฎาคม 2559
1272
650 014-สูตรโสดาบัน29 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน22
12 กรกฎาคม 2559
1635
649 144-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (8).พิจารณาธรรมประจำสรีระ 10 และการลอยบาป
6 กรกฎาคม 2559
1170
648 143-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
6 กรกฎาคม 2559
1237
647 142-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (6).ตอบปัญหาธรรม 1
6 กรกฎาคม 2559
1091
646 141-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (5).ยาสำรอกที่ใช้ได้ผลแน่นอน
5 กรกฎาคม 2559
1169
645 140-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (4).สละคืนกายและเวทนา
5 กรกฎาคม 2559
1150
644 139-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (3).พึงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
4 กรกฎาคม 2559
1159
643 138-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (2).ฝึกผูกใจให้อยู้กับปัจจุบัน
4 กรกฎาคม 2559
1069
642 137-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (1).หลักสำคัญการปฏิบัติธรรม
4 กรกฎาคม 2559
1057
641 029-การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
3 กรกฎาคม 2559
1392
640 028-จงเห็นบาปว่าเป็นบาปและเปลื้องตนให้พ้นบาป
3 กรกฎาคม 2559
1143
639 014-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1413
638 136-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (13).ตอบปัญหาและสรุปธรรม
28 พฤษภาคม 2559
1228
637 135-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (12).สัมมาสังกัปปะเป็นต้น
28 พฤษภาคม 2559
1210
636 134-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (11).โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ, อนุโลมญาณ
27 พฤษภาคม 2559
1206
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ