ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 668 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2565 ที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียด โทร. 081 913 5031
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ วังรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก สอบถามรายละเอียด 084-681-7913 คุณศิริกุล จิระเสวี หรือไลน์ ปฏิบัติธรรม "ธรรมมณฑล"

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,849 766-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 โพชฌงค์7ระดับโลกุตตระ
3 ตุลาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3
7,848 765-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌงค์7ระดับโลกิยะ
3 ตุลาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
7,847 764-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(1) ตัวสภาวะโพชฌงค์7
3 ตุลาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
7,846 2664-สุขฆราวาส4และความสุข3ระดับ
3 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 1
7,845 2663-โสดาปัตติมรรคละสัญโญชน์3
3 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 13
7,844 2662-กรอบมุมมองนำเข้าสู่อริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 17
7,843 2661-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 12
7,842 2660-วิธีแยกธาตุและแยกขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 24
7,841 2659-อุบายวิธีฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 19
7,840 2658-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 20
7,839 2657-ตัวขวางการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 15
7,838 2656-ตั้งความเห็นตรง หลักมั่นคงและมีที่พึ่ง
1 ตุลาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
7,837 1783-พระสูตรปฏิบัติ6 รู้ชัดขันธ์5ในมุมมองอริยสัจ
28 กันยายน 2565
03. บรรยายทั่วไป 57
7,836 1782-พระสูตรปฏิบัติ5 สงเคราะห์มรรคกับโพธิปักขิยธรรม
28 กันยายน 2565
03. บรรยายทั่วไป 32
7,835 1781-พระสูตรปฏิบัติ4 วิธีทำให้โพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์
28 กันยายน 2565
03. บรรยายทั่วไป 24
7,834 1780-พระสูตรปฏิบัติ3 วิธีประกอบมรรคให้บริบูรณ์ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
03. บรรยายทั่วไป 43
7,833 1779-พระสูตรปฏิบัติ2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทางโลกุตตระ
27 กันยายน 2565
03. บรรยายทั่วไป 24
7,832 1778-พระสูตรปฏิบัติ1 อริยมรรคหลักแห่งการปฏิบัติ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
03. บรรยายทั่วไป 46
7,831 173-ธรรมปฏิบัติ121 ทำความรู้จักและแยกแยะความคิด
26 กันยายน 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 49
7,830 286-มหาปุณณมสูตร8 มัคควิธีชำระความเห็นผิด
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 45
7,829 285-มหาปุณณมสูตร7 รู้เห็นแบบใด กิเลสไม่เกิด
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 35
7,828 284-มหาปุณณมสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะของขันธ์
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 26
7,827 283-มหาปุณณมสูตร5 สักกายทิฏฐิไม่เกิดเพราะเหตุไร
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 26
7,826 282-มหาปุณณมสูตร4 สักกายทิฏฐิเกิดเพราะเหตุไร
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 29
7,825 281-มหาปุณณมสูตร3 เหตุชื่อขันธ์ และ เหตุขันธ์ปรากฏ
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 22
7,824 280-มหาปุณณมสูตร2 อุปาทาน อุปาทานขันธ์ และฉันทราคะ
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 22
7,823 279-มหาปุณณมสูตร1 อุปาทานขันธ์ และ ฉันทะเป็นมูล
24 กันยายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 32
7,822 763-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(2) อัตถะของพละ5
23 กันยายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 21
7,821 762-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(1) อินทรีย์5ระดับโลกุตตระ
23 กันยายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
7,820 761-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(2) อินทรีย์5ระดับโลกิยะ
23 กันยายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16
7,819 760-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(1) สภาวะและอัตถะอินทรีย์5
23 กันยายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 21
7,818 759-พระไตรปิฎกศึกษา16 วิเคราะห์อริยสัจ4ในธรรมบท
22 กันยายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23
7,817 758-พระไตรปิฎกศึกษา15 วิเคราะห์อริยสัจ4ด้วยเทสนาหาระ
22 กันยายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22
7,816 2655-มีพื้นฐานดีและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 66
7,815 2654-รวมธรรมปฏิบัติลงในมรรค ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 67