ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,982
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 466 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 336 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 943 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 671 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 740 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,258 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม อนุสาสนีปาฏิหาริย์แห่งโพชฌงค์ 3 วัน วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 ที่ วัดวังหิน ต. พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(2) คอร์สปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อริยมรรค 2 คืน 3 วัน วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566 ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม54 สอบถามรายละเอียดและสมัคร https://www.ybat.org

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,032 1802-มิลินทปัญหา1(10) สีลลักขณปัญหา ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งมั่น
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 33
8,031 1801-มิลินทปัญหา1(9) มนสิการลักขณปัญหา มนสิการมีลักษณะจับไว้
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 29
8,030 1800-มิลินทปัญหา1(8) โยนิโสมนสิการปัญหา โยนิโสมนสิการไม่ใช่ปัญญา
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 23
8,029 1799-มิลินทปัญหา1(7) ปฏิสนธิปัญหา ไม่มีกิเลส ไม่มีปฏิสนธิอีก
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 21
8,028 1798-มิลินทปัญหา1(6) ปัพพัชชาปัญหา ไม่เกิดเป็นประโยชน์ของการบวช
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 21
8,027 1797-มิลินทปัญหา1(5) อนันตกายปัญหา ลมหายใจเป็นกายสังขาร
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 19
8,026 1796-มิลินทปัญหา1(4) วีมังสนปัญหา ลักษณะการสนทนาแบบบัณฑิต
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 19
8,025 1795-มิลินทปัญหา1(3) วัสสคณนปัญหา อาศัยคนบวชจึงมีนับพรรษา
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 20
8,024 1794-มิลินทปัญหา1(2) ปัญญัตติปัญหา บุคคลไม่มีโดยปรมัตถ์
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 39
8,023 1793-มิลินทปัญหา1(1) ความรู้เบื้องต้นมิลินทปัญหา
29 มกราคม 2566
03. บรรยายทั่วไป 37
8,022 2746-สรุปธรรมและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
8,021 2745-สรุปอริยมรรค8 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 45
8,020 2744-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 46
8,019 2743-ทุกข์ในอริยสัจและกิจต่อทุกข์ ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,018 2742-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
8,017 2741-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
8,016 2740-ฝึกปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 28
8,015 2739-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 15
8,014 2738-ฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 16
8,013 2737-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 15
8,012 2736-ปฏิบัติตามมรรครู้อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
8,011 2735-ผลแห่งการปฏิบัติในพระศาสนา ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,010 180-ธรรมปฏิบัติ127 ความถึงพร้อม5กับความเสียหาย5
23 มกราคม 2566
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 66
8,009 127-คันธภกสูตร เหตุเกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบัน
22 มกราคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 57
8,008 126-จังกีสูตร5 ธรรม12มีอุปการะมากแก่การบรรลุ
22 มกราคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 33
8,007 125-จังกีสูตร4 ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสัจจะ
22 มกราคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 21
8,006 124-จังกีสูตร3 ข้อปฏิบัติเพื่อการรู้สัจจะ
22 มกราคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 19
8,005 123-จังกีสูตร2 ข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาสัจจะ
22 มกราคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 26
8,004 122-จังกีสูตร1 เนื้อหาพระสูตรแปลทั้งหมด
22 มกราคม 2566
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 28
8,003 1154-ขุ.ธ.พราหมณวรรค2 ผู้ถึงฝั่งแห่งสมถะและวิปัสสนา
19 มกราคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 60
8,002 1153-ขุ.ธ.พราหมณวรรค1 รู้ความสิ้นสังขารจะรู้นิพพาน
19 มกราคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 67
8,001 1152-ความหมายและองค์ธรรมพยาบาท
19 มกราคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 35
8,000 1151-สภาวะของมัจจุราชกับเสนา
19 มกราคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 36
7,999 1150-ความเคยชินโยงปัจจัย24และมรรค
19 มกราคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 44
7,998 1149-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค12 ประกอบความเพียรทำโลกนี้ให้สว่าง
19 มกราคม 2566
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 29