ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,277
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 388 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 370 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 493 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 947 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,529 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,377 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

คอร์สปฏิบัติธรรม หลักสูตร "อริยมรรค" 4 คืน 5 วัน วันที่ 31 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65 ที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ashrammatafoundation/ หรือที่ http://www.ashrammata.com โทร. 081 913 5031 ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,327 570-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก6 เนื้อความย่อของอภิธรรม
6 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7
7,326 569-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก5 โครงสร้างและเนื้อหาปัญจปกรณ์
6 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3
7,325 568-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก4 โครงสร้างและเนื้อหาวิภังค์
6 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3
7,324 567-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก3 โครงสร้างและเนื้อหาธัมมสังคณี
6 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3
7,323 2553-ที่ตั้งแห่งการทำบุญเพื่อชำระจิต ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 30
7,322 2552-ให้มีมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 17
7,321 2551-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 25
7,320 2550-ปฏิบัติให้ตรงต่อกิจต่อในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 14
7,319 2549-วิธีแยกแยะและพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
5 ธันวาคม 2549
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 22
7,318 2548-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 24
7,317 2547-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 11
7,316 2546-มีสรณะและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 14
7,315 2545-มีสติ รู้ตัว ไม่ใจลอย ไม่หลง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 18
7,314 2544-ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 17
7,313 1030-ขุ.ธ.มลวรรค9 แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
2 ธันวาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 48
7,312 1029-ขุ.ธ.มลวรรค8(2) ติเตียนทานของผู้อื่นไม่ได้สมาธิ
2 ธันวาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 35
7,311 1028-พิจารณาธรรมตามปัจจัยจัดลงในอริยสัจ
2 ธันวาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 43
7,310 1027-ขุ.ธ.มลวรรค8(1) ทำลายอกุศลจิตด้วยมรรคจึงถึงสมาธิ
2 ธันวาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 23
7,309 1026-ขุ.ธ.มลวรรค7 ผู้ผิดศีลขุดทำลายต้นทุนของตน
2 ธันวาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 26
7,308 1025-ขุ.ธ.มลวรรค6 ผู้อาชีวะบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตลำบาก
2 ธันวาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 29
7,307 566-ปัฏฐานปาลิ6 จำนวนคำถามทั้งหมดในปุจฉาวาระ
1 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,306 565-ปัฏฐานปาลิ5 วิธีคำนวณคำถามในทุกปัฏฐาน
1 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,305 1162-มรรคมีความเห็นถูกต้องเป็นตัวนำ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
1 ธันวาคม 2564
03. บรรยายทั่วไป 35
7,304 564-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก2 ลักษณะพิเศษของอภิธรรม
29 พฤศจิกายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
7,303 563-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก1 ความหมายและความเป็นมาอภิธรรม
29 พฤศจิกายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
7,302 1161-ความไม่เกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
24 พฤศจิกายน 2564
03. บรรยายทั่วไป 161
7,301 155-ธรรมปฏิบัติ102 มีแต่สิ่งใหม่ เกิดแล้ว หมดไป
22 พฤศจิกายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 105
7,300 227-ทิฏฐิกถา8 อัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 43
7,299 226-ทิฏฐิกถา7 อัสสาททิฏฐิ35อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 31
7,298 225-ทิฏฐิกถา6 อาการยึดมั่นของทิฏฐิ300อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 35
7,297 224-ทิฏฐิกถา5 ทิฏฐิ16ชนิด
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 23
7,296 223-ทิฏฐิกถา4 ทิฏฐิกลุ้มรุม18ลักษณะ
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 30
7,295 222-ทิฏฐิกถา3 เหตุเกิดทิฏฐิ8อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 32
7,294 221-ทิฏฐิกถา2 ทิฏฐิถือเป็นอย่างอื่นเหนียวแน่น
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 31
7,293 220-ทิฏฐิกถา1 ความรู้เกี่ยวกับทิฏฐิ6ประเด็น
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 49