ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,388 467-เอตทัคคะฯ พระมหากัจจายนเถระ ๓.ร่วมภาวนาและตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2563
162
2,387 466-เอตทัคคะฯ พระมหากัจจายนเถระ ๒.รูปแบบการอธิบายอริยสัจแนวเทสนาหาร
9 สิงหาคม 2563
43
2,386 465-เอตทัคคะฯ พระมหากัจจายนเถระ ๑.ชีวประวัติและคติธรรม
9 สิงหาคม 2563
71
2,385 252-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 6.วิเคราะห์ อุปฺปนฺนํ, สหคตํ
21 ตุลาคม 2563
131
2,384 251-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 5.วิเคระห์ กามาวจรํ, กุสลํ, จิตฺตํ
14 ตุลาคม 2563
46
2,383 250-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 4.วิเคระห์ ปุจฉา, สมย
14 ตุลาคม 2563
48
2,382 249-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 3.อกุสลา, อพฺยากตา, เวทนา
7 ตุลาคม 2563
30
2,381 248-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 2.วิเคราะห์บทว่า กุสลา, ธมฺมา
7 ตุลาคม 2563
24
2,380 247-การวิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก (ป.เอก) ตอนที่ 1.วิเคราะห์ภาพรวมคัมภีร์
30 กันยายน 2563
58
2,379 246-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 10.อริยสัจ & วิปัสสนาภาวนา
11 กันยายน 2563
162
2,378 245-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 9.ญาณในอริยสัจ 4
4 กันยายน 2563
68
2,377 244-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 8.โทษของความไม่รู้ & ประโยชน์ของความรู้
28 สิงหาคม 2563
47
2,376 243-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 7.ความสำคัญของอริยสัจ
21 สิงหาคม 2563
52
2,375 242-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 6.การวิเคราะห์อริยสัจในสัจจยมก
14 สิงหาคม 2563
65
2,374 241-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 5.วิเคราะห์การแสดงอริยสัจ 4 ในสัจจวิภังค์
7 สิงหาคม 2563
90
2,373 240-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 4.กิจของญาณและบทที่แสดงอริยสัจ
31 กรกฎาคม 2563
43
2,372 239-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 3.ตัวสภาวะของทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค
24 กรกฎาคม 2563
55
2,371 238-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 2.ลักษณะเป็นต้นและอรรถะของอริยสัจ
17 กรกฎาคม 2563
61
2,370 237-อริยสัจวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 1.ความหมายของอริยสัจโดยแยกศัพท์
10 กรกฎาคม 2563
83
2,369 236-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 11.โครงสร้างและเนื้อหาคัมภีร์ปุคคล
24 กรกฎาคม 2563
20
2,368 235-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 10.โครงสร้างและเนื้อหาปัฏฐานปาลิ
24 กรกฎาคม 2563
38
2,367 234-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 9.โครงสร้างและเนื้อหากถาวัตถุปาลิ
24 กรกฎาคม 2563
28
2,366 233-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 8.โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถา
21 สิงหาคม 2563
32
2,365 232-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 7.เนื้อหาสัจจวิภังค์ในอภิธรรมปิฎก
14 สิงหาคม 2563
29
2,364 231-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 6.โครงสร้างของคัมภีร์วิภังค์
7 สิงหาคม 2563
24
2,363 230-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 5.เนื้อหาคัมภีร์ธัมมสังคณี
31 กรกฎาคม 2563
39
2,362 229-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 4.โครงสร้างของคัมภีร์ธัมมสังคณี
24 กรกฎาคม 2563
40
2,361 228-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 3.เนื้อความย่ออภิธรรมปิฎก
17 กรกฎาคม 2563
34
2,360 227-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 2.ลักษณะของอภิธรรมปิฎก 9 ประการ
10 กรกฎาคม 2563
36
2,359 226-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก) ตอนที่ 1.ความหมายของคัมภีร์อภิธรรมปิฎก
3 กรกฎาคม 2563
57
2,358 225-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 12.โครงสร้างและเนื้อหาปัฏฐานปาลิ
27 สิงหาคม 2563
10
2,357 224-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 11.โครงสร้างและเนื้อหายมกปาลิ
27 สิงหาคม 2563
20
2,356 223-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 10.โครงสร้างและเนื้อหากถาวัตถุปาลิ
27 สิงหาคม 2563
10
2,355 221-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 8.โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถา
13 สิงหาคม 2563
8
2,354 220-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 7.สัจจวิภังค์ปัญหาปุจฉกะ
30 กรกฎาคม 2563
4
2,353 219-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 6.โครงสร้างวิภังค์และสัจจวิภังค์
30 กรกฎาคม 2563
4
2,352 218-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 5.โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์ธัมมสังคณี 2
16 กรกฎาคม 2563
6
2,351 217-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 4.โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์ธัมมสังคณี 1
16 กรกฎาคม 2563
8
2,350 216-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 3.เนื้อความย่อของพระอภิธรรมปิฎก
9 กรกฎาคม 2563
6
2,349 215-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 2.ลักษณะของพระอภิธรรมปิฎก
2 กรกฎาคม 2563
9
2,348 214-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ ตอนที่ 1.แนะนำอภิธรรมปิฎก
18 มิถุนายน 2563
23
2,347 213-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 11.แนะแนวข้อสอบปลายภาค
17 กันยายน 2563
6
2,346 212-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 10.ฉัฏฐนยสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
31 สิงหาคม 2563
7
2,345 211-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 9.จตุตถนยและปัญจมนย
28 สิงหาคม 2563
5
2,344 210-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 8.ทุติยนยและตติยนย
17 สิงหาคม 2563
7
2,343 209-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 7.ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
10 สิงหาคม 2563
6
2,342 208-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 6.ปฐมนย เฉลยแบบฝึกหัด 4 ข้อ
10 สิงหาคม 2563
7
2,341 207-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 5.ปฐมนยธาตุและสัจจะเป็นต้น
3 สิงหาคม 2563
6
2,340 206-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 4.ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทสอายตนะ
13 กรกฎาคม 2563
9
2,339 205-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 3.ปฐมนัย การแสดงขันธ์แบบหลายมูล
29 มิถุนายน 2563
15
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ