ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 06. วีดีโอ หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 77 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 082-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 29 ธัมมัฏฐิติญาณมาก่อน ญาณในนิพพานทีหลัง
12 พฤศจิกายน 2561
349
76 081-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 28 ภาวะไร้ภพคือนิพพาน
22 ตุลาคม 2561
377
75 080-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 27 ทางเก่าและการพิจารณาภายใน
8 ตุลาคม 2561
380
74 079-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 26 ทางเก่าและการพิจารณาภายใน
10 กันยายน 2561
382
73 078-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 25 หากราคะมีก็ต้องเกิดแก่ตายต่อไป
10 กันยายน 2561
387
72 077-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 24 กพฬีการาหารอุปมาเนื้อบุตร
16 กรกฎาคม 2561
396
71 076-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 23 ปุถุชนปล่อยกายแต่ไม่ปล่อยจิต
2 กรกฎาคม 2561
378
70 075-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 22 เห็นอาทีนวะ ตัณหาไม่เกิด
18 มิถุนายน 2561
386
69 074-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 21 เมื่อสังขารไม่มี วิญญาณก็ไม่ปรากฏเป็นต้น
4 มิถุนายน 2561
391
68 073-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 20 เมื่ออะไรมี อะไรจึงมี เป็นต้น
21 พฤษภาคม 2561
369
67 072-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 19 สิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือเป็นต้น
7 พฤษภาคม 2561
357
66 071-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 18 เงื่อนไขพยากรณ์โสดาบัน
23 เมษายน 2561
350
65 070-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 17 กายนี้ไม่ใช่ของใครและวิญญาณ
9 เมษายน 2561
382
64 069-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 16 เพราะอวิชชาดับ ทิฏฐิถูกละได้
19 มีนาคม 2561
361
63 068-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 15 ญาณ44 แลญาณ77 ในปัจจยาการ
5 มีนาคม 2561
368
62 067-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 14 พระสารีบุตรพยากรณ์อรหัตตผล
26 กุมภาพันธ์ 2561
339
61 066-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 13 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยะเจ้า
19 กุมภาพันธ์ 2561
386
60 065-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 12 รู้อริยสัจในปฏิจจสมุปบาทเป็นทิฏฐิสัมปันน์
15 มกราคม 2561
356
59 064-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 11 กรรม 3 ในฐานะ 4 เหตุแห่งสุขทุกข์
15 มกราคม 2561
348
58 063-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 10 ทุกข์มีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย
25 ธันวาคม 2560
920
57 062-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 9 กระแสเหตุปัจจัย
18 ธันวาคม 2560
875
56 061-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 8 ความสงสัย 15 ข้อ, ธรรมชั้นเลิศ
13 พฤศจิกายน 2560
891
55 060-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 7 สุขทุกข์ใครทำ, พาลกับบัณฑิต
6 พฤศจิกายน 2560
907
54 059-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 6 ลักษณะธรรมกถึก, ทุกข์ใครทำ
16 ตุลาคม 2560
951
53 058-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 5 ผู้มีสัมมาทิฏฐิ
2 ตุลาคม 2560
915
52 057-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 4 อาหาร 4 และเหตุปัจจัย
25 กันยายน 2560
904
51 056-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 3 วิปัสสนาของพระพุทธเจ้า
11 กันยายน 2560
915
50 055-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 2 นิทเทสปฏิจจสมุปบาท
7 สิงหาคม 2560
930
49 054-รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาท 1 อุทเทสปฏิจจสมุปบาท
17 กรกฎาคม 2560
1364
48 053-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 15
3 กรกฎาคม 2560
1199
47 050-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 12
22 พฤษภาคม 2560
1046
46 049-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 11
8 พฤษภาคม 2560
1006
45 048-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 10
24 เมษายน 2560
1154
44 047-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 9
3 เมษายน 2560
1133
43 046-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 8
27 มีนาคม 2560
1237
42 045-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 7
20 มีนาคม 2560
1051
41 043-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 5
6 กุมภาพันธ์ 2560
1050
40 044-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 6
20 กุมภาพันธ์ 2560
1177
39 039-ธรรม 10 หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ ตอนที่ 1
19 ธันวาคม 2559
1275
38 038-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 10
28 พฤศจิกายน 2559
1149
37 037-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่ 9
21 พฤศจิกายน 2559
1147
36 036-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่8 เจริญสติปัฏฐานพระสัทธรรมยั่งยืน
17 ตุลาคม 2559
1075
35 035-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่7 รักษาตนรักษาผู้อื่นด้วยสติปัฏฐาน
10 ตุลาคม 2559
1175
34 034-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่6 แนวทางตรัสรู้และสีลขันธ์ไม่หายไป
19 กันยายน 2559
1135
33 033-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่5 มีตนเป็นสรณะและภาวนาตั้งจิตกับไม่ตั้ง
12 กันยายน 2559
1019
32 032-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่4
29 สิงหาคม 2559
1146
31 031-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่3
15 สิงหาคม 2559
1240
30 030-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่2
25 กรกฎาคม 2559
1188
29 029-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่1
11 กรกฎาคม 2559
1238
28 028-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่17
27 มิถุนายน 2559
1242
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ