ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 10. วีดีโอ บ้านจิตสบาย จำนวน 92 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
92 103-พรหมจรรย์ ตอนที่ 79(2).มรณสติ 8 โดยมีอันตรายมากและมรณสติ 8 แบบ
22 เมษายน 2561
808
91 102-พรหมจรรย์ ตอนที่ 79(1).มรณสติ 7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
728
90 101-พรหมจรรย์ ตอนที่ 78(2).มรณสติ 6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
851
89 100-พรหมจรรย์ ตอนที่ 78(1).มรณสติ 5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
767
88 099-พรหมจรรย์ ตอนที่ 77(2).มรณสติ 4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
741
87 098-พรหมจรรย์ ตอนที่ 77(1).มรณสติ 3 วิธีการเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
768
86 097-พรหมจรรย์ ตอนที่ 76(2).มรณสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
823
85 096-พรหมจรรย์ ตอนที่ 76(1).มรณสติ 1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
800
84 095-พรหมจรรย์ ตอนที่ 75(2).อุเบกขาภาวนา 2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
847
83 094-พรหมจรรย์ ตอนที่ 75(1).อุเบกขาภาวนา 1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
696
82 093-พรหมจรรย์ ตอนที่ 74(2).มุทิตาภาวนา 2 บทบริกรรมและการแผ่มุทิตา
26 พฤศจิกายน 2560
753
81 092-พรหมจรรย์ ตอนที่ 74(1).มุทิตาภาวนา 1 อานิสงส์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2560
789
80 091-พรหมจรรย์ ตอนที่ 73(2).กรุณาภาวนา 4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
802
79 090-พรหมจรรย์ ตอนที่ 73(1).กรุณาภาวนา 3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
798
78 089-พรหมจรรย์ ตอนที่ 72(2).กรุณาภาวนา 2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
792
77 088-พรหมจรรย์ ตอนที่ 72(1).กรุณาภาวนา 1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์
24 กันยายน 2560
746
76 087-พรหมจรรย์ ตอนที่71(2) เมตตาภาวนา 34 วิธีการแผ่เมตตา 2
27 สิงหาคม 2560
1029
75 086-พรหมจรรย์ ตอนที่71(1) เมตตาภาวนา 33.วิธีการแผ่เมตตา 1
27 สิงหาคม 2560
1063
74 085-พรหมจรรย์ ตอนที่70(2) เมตตาภาวนา 32.ภูริทัตตกับจัมเปยยนาคราช
16 กรกฎาคม 2560
1309
73 084-พรหมจรรย์ ตอนที่70(1) เมตตาภาวนา 31.พญาช้างฉัททันต์
16 กรกฎาคม 2560
1228
72 079-พรหมจรรย์ ตอนที่67(2) เมตตาภาวนา 26.พิจารณาความสัมพันธ์ในสังสารวัฏฏ์
23 เมษายน 2560
1259
71 078-พรหมจรรย์ ตอนที่67(1) เมตตาภาวนา 25.พิจารณาตนเอง 10 ประเด็น
23 เมษายน 2560
1317
70 077-พรหมจรรย์ ตอนที่66(2) เมตตาภาวนา 24.พิจารณาเรื่องกรรม 2
26 มีนาคม 2560
1181
69 076-พรหมจรรย์ ตอนที่66(1) เมตตาภาวนา 23.พิจารณาเรื่องกรรม 1
26 มีนาคม 2560
1089
68 073-พรหมจรรย์ ตอนที่64(2) เมตตาภาวนา 20.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 5
25 ธันวาคม 2559
1294
67 072-พรหมจรรย์ ตอนที่64(1) เมตตาภาวนา 19.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 4
25 ธันวาคม 2559
1185
66 071-พรหมจรรย์ ตอนที่63(2) เมตตาภาวนา 18.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 3
27 พฤศจิกายน 2559
1343
65 070-พรหมจรรย์ ตอนที่63(1) เมตตาภาวนา 17.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 2
27 พฤศจิกายน 2559
1462
64 069-พรหมจรรย์ ตอนที่62(2) เมตตาภาวนา 16.อุบายบรรเทาความโกรธ
16 ตุลาคม 2559
1342
63 068-พรหมจรรย์ ตอนที่62(1) เมตตาภาวนา 15.การทำจิตให้เสมอกัน
16 ตุลาคม 2559
1243
62 067-พรหมจรรย์ ตอนที่61(2) เมตตาภาวนา 14.ลำดับบุคคลเจริญเมตตา
25 กันยายน 2559
1327
61 066-พรหมจรรย์ ตอนที่61(1) เมตตาภาวนา 13.บุคคลที่เป็นโทษ
25 กันยายน 2559
1292
60 065-พรหมจรรย์ ตอนที่60(2) เมตตาภาวนา 12
28 สิงหาคม 2559
1298
59 064-พรหมจรรย์ ตอนที่60(1) เมตตาภาวนา 11
28 สิงหาคม 2559
1247
58 063-พรหมจรรย์ ตอนที่59(2) เมตตาภาวนา 10
24 กรกฎาคม 2559
1471
57 062-พรหมจรรย์ ตอนที่59(1) เมตตาภาวนา 9
24 กรกฎาคม 2559
1402
56 061-พรหมจรรย์ ตอนที่58(2) เมตตาภาวนา 8
26 มิถุนายน 2559
1449
55 060-พรหมจรรย์ ตอนที่58(1) เมตตาภาวนา 7
26 มิถุนายน 2559
1427
54 059-พรหมจรรย์ ตอนที่57(2) เมตตาภาวนา 6
22 พฤษภาคม 2559
1513
53 058-พรหมจรรย์ ตอนที่57(1) เมตตาภาวนา 5
22 พฤษภาคม 2559
1561
52 057-พรหมจรรย์ ตอนที่56(2) เมตตาภาวนา 4.ความสำคัญและคุณประโยชน์
24 เมษายน 2559
1409
51 056-พรหมจรรย์ ตอนที่56(1) เมตตาภาวนา 3.ความสำคัญและคุณประโยชน์
24 เมษายน 2559
1412
50 055-พรหมจรรย์ ตอนที่55 เมตตาภาวนา1,2
13 มีนาคม 2559
1431
49 054-พรหมจรรย์ ตอนที่54 อานาปานสติ15,16
14 กุมภาพันธ์ 2559
1297
48 053-พรหมจรรย์ ตอนที่53 อานาปานสติ13,14
31 มกราคม 2559
1332
47 052-พรหมจรรย์ ตอนที่52 อานาปานสติ11,12
27 ธันวาคม 2558
1541
46 051-พรหมจรรย์ ตอนที่51 กรรมฐาน; อานาปานสติ9,10
22พฤศจิกายน 2558
1695
45 050-พรหมจรรย์ ตอนที่50 กรรมฐาน; อานาปานสติ7,8
11 ตุลาคม 2558
1684
44 049-พรหมจรรย์ ตอนที่49 กรรมฐาน; อานาปานสติ5,6
27 กันยายน 2558
1456
43 048-พรหมจรรย์ ตอนที่ 48 กรรมฐาน; อานาปานสติ3,4
23 สิงหาคม 2558
1678
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ