ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 12. วีดีโอ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 48 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
48 051-กัมมัฏฐาน 17 อานาปานสติ 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 สิงหาคม 2562
330
47 050-กัมมัฏฐาน 16 อานาปานสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
9 กรกฎาคม 2562
250
46 049-กัมมัฏฐาน 15 อานาปานสติ 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 มิถุนายน 2562
244
45 048-กัมมัฏฐาน 14 กายคตาสติ 14 สาธยายมนต์และพิจารณาความแก่ความเจ็บ
7 พฤษภาคม 2562
258
44 047-กัมมัฏฐาน 13 กายคตาสติ 13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
263
43 046-กัมมัฏฐาน 12 กายคตาสติ 12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุ
5 มีนาคม 2562
284
42 045-กัมมัฏฐาน 11 กายคตาสติ 11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
223
41 044-กัมมัฏฐาน 10 กายคตาสติ 10 วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
16 มกราคม 2562
219
40 043-กัมมัฏฐาน 9 กายคตาสติ 9 พิจารณากายไม่พ้นศพ
18 ธันวาคม 2561
227
39 042-กัมมัฏฐาน 8 กายคตาสติ 8 วิธีพิจารณากายประกอบด้วยธาตุ 4
13 พฤศจิกายน 2561
218
38 041-กัมมัฏฐาน 7 กายคตาสติ 7 วิธีมองให้เห็นกายเป็นของน่าเกลียด
9 ตุลาคม 2561
230
37 040-กัมมัฏฐาน 6 กายคตาสติ 6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
229
36 039-กัมมัฏฐาน 5 กายคตาสติ 5 การประกอบสัมปชัญญะ 4
14 สิงหาคม 2561
243
35 038-กัมมัฏฐาน 4 กายคตาสติ 4 ดูอิริยาบถของกาย
30 กรกฎาคม 2561
240
34 037-กัมมัฏฐาน 3 กายคตาสติ 3 อานิสงส์ 10 ประการและปฏิบัติดูลมหายใจ
12 มิถุนายน 2561
263
33 036-กัมมัฏฐาน 2 กายคตาสติ 2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
229
32 034-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
279
31 033-สูตรโสดาบัน48 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน41
20 กุมภาพันธ์ 2561
247
30 032-สูตรโสดาบัน47 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน40
9 มกราคม 2561
228
29 030-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
230
28 029-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
244
27 028-สูตรโสดาบัน43 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน36
12 กันยายน 2560
1030
26 027-สูตรโสดาบัน42 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน35
15 สิงหาคม 2560
929
25 026-สูตรโสดาบัน41 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน34
4 กรกฎาคม 2560
1085
24 024-สูตรโสดาบัน39 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน32
9 พฤษภาคม 2560
1045
23 023-สูตรโสดาบัน38 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน31
18 เมษายน 2560
1260
22 022-สูตรโสดาบัน37 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน30
21 มีนาคม 2560
1300
21 021-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1312
20 020-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1242
19 019-สูตรโสดาบัน34 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน27
20 ธันวาคม 2559
1296
18 018-สูตรโสดาบัน33 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน26
8 พฤศจิกายน 2559
1365
17 017-สูตรโสดาบัน32 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน25
11 ตุลาคม 2559
1270
16 016-สูตรโสดาบัน31 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน24
13 กันยายน 2559
1407
15 015-สูตรโสดาบัน30 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน23
16 สิงหาคม 2559
1302
14 014-สูตรโสดาบัน29 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน22
12 กรกฎาคม 2559
1639
13 013-สูตรโสดาบัน28 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน21
14 มิถุนายน 2559
1475
12 012-สูตรโสดาบัน27 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน20
10 พฤษภาคม 2559
1324
11 011-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1440
10 010-สูตรโสดาบัน25 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน18
15 มีนาคม 2559
1202
9 009-สูตรโสดาบัน24 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน17
9 กุมภาพันธ์ 2559
1505
8 008-สูตรโสดาบัน23 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน16
12 มกราคม 2559
1412
7 007-สูตรโสดาบัน22 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน15
15 ธันวาคม 2558
1471
6 006-สูตรโสดาบัน21 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน14
24 พฤศจิกายน 2558
1457
5 005-สูตรโสดาบัน20 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน12
13 ตุลาคม 2558
1409
4 004-สูตรโสดาบัน18 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน11
18 สิงหาคม 2558
1352
3 003-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1484
2 002-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1364
1 001-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
9 พฤษภาคม 2558
1513
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ