ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 19. ariya wellness center จำนวน 30 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
30 030-มงคล ตอนที่6
23 สิงหาคม 2558
2336
29 029-มงคล ตอนที่5
26 กรกฎาคม 2558
2480
28 028-มงคล ตอนที่4
24 พฤษภาคม 2558
2445
27 027-มงคล ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2558
2492
26 026-มงคล ตอนที่2
28 มกราคม 2558
2469
25 025-มงคล ตอนที่1
21 ธันวาคม 2557
2595
24 024-สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ
23 พฤศจิกายน 2557
2371
23 023-สัมมาวายามะ; ความเพียรถูกต้อง 4 แบบ
5 ตุลาคม 2557
2458
22 022-สัมมาอาชีวะกับสัมมาวายามะ
28 กันยายน 2557
2680
21 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2670
20 020-ข้อพิจารณาเพื่อฝึกสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
27 กรกฎาคม 2557
2656
19 019-วาจาสุภาษิต และสัมมากัมมันตะ
22 มิถุนายน 2557
2785
18 018-คิดถูกสู่สัมมาวาจา
25 พฤษภาคม 2557
2914
17 017-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2 และสัมมาสังกัปปะ
27 เมษายน 2557
2704
16 016-อริยมรรค1 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 มีนาคม 2557
2713
15 015-อริยมรรคมีองค์8..เบื้องต้น
23 กุมภาพันธ์ 2557
2967
14 014-หลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ
15 ธันวาคม 2556
1965
13 013-ตอบปัญหาธรรม
24 พฤศจิกายน 2556
2050
12 012-ตอบปัญหาธรรม
27 ตุลาคม 2556
2089
11 011-เกิดอยู่ในโลก รู้เข้าใจโลก
29 กันยายน 2556
2142
10 010-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1971
9 009-ธรรมกั้นและถอนตัณหา
25 สิงหาคม 2556
2069
8 008-ตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์
25 สิงหาคม 2556
2092
7 007-ความเข้าใจปฏิจจสมุปบาท
23 มิถุนายน 2556
2368
6 006-ความเข้าใจธาตุ18
28 เมษายน 2556
2246
5 005-ความเข้าใจอินทรีย์22
24 มีนาคม 2556
2190
4 004-ความเข้าใจอายตนะ12
24 กุมภาพันธ์ 2556
2104
3 003-ความเข้าใจขันธ์5
27 มกราคม 2556
2207
2 002-สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2
23 ธันวาคม 2555
1990
1 001-สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 ธันวาคม 2555
2345
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ