ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

รายละเอียดการขอรับหนังสือ ซีดี/ดีวีดี

หากท่านมีความต้องการสื่อธรรมะ หนังสือ, mp3, CD, DVD ธรรมะบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง มีรายละเอียด ดังนี้
  • ขอรับได้ฟรี ผ่านระบบขอรับหนังสืออนไลน์ จากเว็บไซต์ ajsupee.com ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม และ ซีดี/ดีวีดี ได้ครั้งละ 8 แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ ซีดี/ดีวีดี ที่ท่านต้องการผ่านระบบขอรับหนังสืออนไลน์ ยืนยันการขอรับ และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
  • ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม และซีดี/ดีวีดี ได้ครั้งละ 8 แผ่น ส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้รับ, ชื่อหนังสือ, ชื่อซีดี/ดีวีดี ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com หรือทาง LineID : ajsupee.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณสุริยัน โทร. 080-553 5553
  • ติดต่อขอรับได้ที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ. นนทบุรี โทร. 02-9689954 ติดต่อคุณสุคนธ์
  • ติดต่อขอรับได้จากชมรมกัลยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com

รายการหนังสือ ซีดี/ดีวีดี ที่ต้องการ


รายการหนังสือที่ต้องการ ท่านสามารถเลือกขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม (เลือกหนังสือ)

ลำดับ ชื่อหนังสือ จำนวน (เล่ม) ลบ
ไม่มีข้อมูล
** ขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม ท่านเลือกแล้ว 0 เล่ม (เลือกหนังสือเพิ่มเติม) (ยกเลิก)

รายการซีดี/ดีวีดี ที่ต้องการ ท่านสามารถเลือกขอรับซีดี/ดีวีดีได้ครั้งละ 8 แผ่น (เลือกซีดีธรรม)

ลำดับ ชื่อซีดี/ดีวีดี จำนวน (แผ่น) ลบ
ไม่มีข้อมูล
** ขอรับซีดีธรรมได้ครั้งละ 8 แผ่น ท่านเลือกแล้ว 0 แผ่น (เลือกซีดีธรรมเพิ่มเติม) (ยกเลิก)