ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ นิทเทสและอิติวุตตกะ จำนวน 37 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
37 038-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่21
20 ธันวาคม 2559
1223
36 037-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่20
29 พฤศจิกายน 2559
1295
35 036-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่19
22 พฤศจิกายน 2559
1224
34 034-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่17
11 ตุลาคม 2559
1257
33 033-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่16
13 กันยายน 2559
1165
32 032-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่15
13 กันยายน 2559
1281
31 031-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่14
30 สิงหาคม 2559
1298
30 030-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่13
16 สิงหาคม 2559
1234
29 028-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่11
28 มิถุนายน 2559
1417
28 029-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่12
12 กรกฎาคม 2559
1309
27 027-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่10
14 มิถุนายน 2559
1264
26 026-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่9
24 พฤษภาคม 2559
1306
25 025-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่8
10 พฤษภาคม 2559
1333
24 024-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่7
26 เมษายน 2559
1353
23 023-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่6
19 เมษายน 2559
1129
22 022-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่5
22 มีนาคม 2559
1364
21 021-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่4
15 มีนาคม 2559
1342
20 020-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่3
16 กุมภาพันธ์ 2559
1358
19 019-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่2
9 กุมภาพันธ์ 2559
1329
18 018-ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตอนที่1
19 มกราคม 2559
1397
17 017-จูฬนิทเทส5 อชิตมาณวปัญหานิทเทส5
12 มกราคม 2559
1213
16 016-จูฬนิทเทส4 อชิตมาณวปัญหานิทเทส4
22 ธันวาคม 2558
1304
15 015-จูฬนิทเทส3 อชิตมาณวปัญหานิทเทส3
15 ธันวาคม 2558
1415
14 014-จูฬนิทเทส2 อชิตมาณวปัญหานิทเทส2
24 พฤศจิกายน 2558
1354
13 013-จูฬนิทเทส1 อชิตมาณวปัญหานิทเทส1
17 พฤศจิกายน 2558
1299
12 012-มหานิทเทส57 ชราสุตตนิทเทส7
20 ตุลาคม 2558
1369
11 011-มหานิทเทส56 ชราสุตตนิทเทส6
13 ตุลาคม 2558
1328
10 010-มหานิทเทส55 ชราสุตตนิทเทส5
29 กันยายน 2559
1366
9 009-มหานิทเทส54 ชราสุตตนิทเทส4
15 กันยายน 2558
1287
8 008-มหานิทเทส53 ชราสุตตนิทเทส3
18 สิงหารคม 2558
1207
7 007-มหานิทเทส52 ชราสุตตนิทเทส2
11 สิงหาคม 2558
1238
6 006-มหานิทเทส51 ชราสุตตนิทเทส1
28 กรกฎาคม 2558
1400
5 005-มหานิทเทส50 กลหวิวาทสุตตนิทเทส7
14 กรกฎาคม 2558
1387
4 004-มหานิทเทส50 กลหวิวาทสุตตนิทเทส6
30 มิถุนายน 2558
1455
3 003-มหานิทเทส49 กลหวิวาทสุตตนิทเทส5
23 มิถุนายน 2558
1584
2 002-มหานิทเทส48 กลหวิวาทสุตตนิทเทส4
19 พฤษภาคม 2558
1324
1 001-มหานิทเทส47 กลหวิวาทสุตตนิทเทส3
12 พฤษภาคม 2558
1374
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ