ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 127 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
127 127-ภาวนา50 ภาระ คือ ขันธ์ กิเลส และกรรม
1 ธันวาคม 2566
43
126 126-ภาวนา49 วิธีเจริญพรหมวิหาร4เบื้องต้น
3 พฤศจิกายน 2566
58
125 125-ภาวนา48 สรณะอันเกษมและรู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
6 ตุลาคม 2566
82
124 124-ภาวนา47 โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
1 กันยายน 2566
88
123 123-ภาวนา46 พิจารณาความเป็นจริงของสังขาร
7 กรกฎาคม 2566
50
122 122-ภาวนา45 พิจารณากายและปัจจัย4เป็นธาตุ
5 มิถุนายน 2566
110
121 121-ภาวนา44 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์5
5 พฤษภาคม 2566
92
120 120-ภาวนา43 ฝึกสร้างอนิจจสัญญา
31 มีนาคม 2566
87
119 119-ภาวนา42 จิตเกิดที่ไหนดับที่นั่น คือที่วัตถุ6
3 มีนาคม 2566
84
118 118-ภาวนา41 ชีวิตใหม่ วิบัติ5 สมบัติ5
6 มกราคม 2566
97
117 117-ภาวนา40 ฝึกรู้ชัดสังขารที่ทำให้เนิ่นช้า
1 ธันวาคม 2565
108
116 116-ภาวนา39 ฝึกคิดดี ไม่ใส่ใจความคิดร้าย
4 พฤศจิกายน 2565
90
115 115-ภาวนา38 ยอมรับความคิดและหัดคิดดี
7 ตุลาคม 2565
117
114 114-ภาวนา37 รู้จักและหัดแยกความคิด
2 กันยายน 2565
146
113 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
141
112 112-ภาวนา35 ภาวนาฝึกจิตและฝึกปัญญา
1 กรกฎาคม 2565
77
111 111-ภาวนา34 มีสติตั้งหลักและมองมุมสัมมาทิฏฐิ
4 มีนาคม 2565
196
110 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
284
109 109-ภาวนา32 ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
5 มีนาคม 2564
101
108 108-ภาวนา31 ความตายและความเศร้าโศกเป็นทุกขอริยสัจ
5 กุมภาพันธ์ 2564
118
107 107-ภาวนา30 ความแก่เป็นทุกขอริยสัจอย่างไร
4 ธันวาคม 2563
192
106 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
153
105 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
213
104 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
192
103 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
269
102 102-ภาวนา25 วิธีการรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์
5 มิถุนายน 2563
251
101 101-ภาวนา24 รู้อายตนะภายใน ภายนอก และสังโยชน์
7 กุมภาพันธ์ 2563
461
100 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
385
99 099-ภาวนา22 แนะนำหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร บาลี-ไทย
6 ธันวาคม 2562
386
98 098-ภาวนา21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่างๆ
1 พฤศจิกายน 2562
583
97 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
535
96 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
733
95 095-ภาวนา18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์5
5 กรกฎาคม 2562
767
94 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
767
93 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
783
92 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
686
91 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
908
90 090-ภาวนา13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
704
89 089-ภาวนา12 ทำกายคตาสติให้มากหวังได้อานิสงส์10ประการ
4 มกราคม 2562
841
88 088-ภาวนา11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
849
87 087-ภาวนา10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชาและมารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
986
86 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
931
85 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
787
84 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
889
83 083-ภาวนา6 พิจารณาธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม มีอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
932
82 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
957
81 081-ภาวนา4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
1012
80 080-ภาวนา3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
1129
79 079-ภาวนา2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 มีนาคม 2561
1144
78 078-ภาวนา1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
1302
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ