ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 111 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
61 061-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1687
60 060-ธรรม40ประการนำไปนรก-สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1541
59 059-ธรรม40ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1586
58 058-ธรรม10ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1671
57 057-ธรรม10ประการนำไปนรก-สวรรค์
11 มีนาคม 2559
1701
56 056-มีชีวิตไม่ติดหนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559
1892
55 055-อธิบายปฏิจจสมุปบาท3แบบและฝ่ายดับ
8 มกราคม 2559
1604
54 054-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ จึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
2717
53 053-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
2459
52 052-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
2677
51 051-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
2602
50 050-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
2587
49 049-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 มิถุนายน 2558
2516
48 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2531
47 047-เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี
3 เมษายน 2558
2703
46 046-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่3
3 เมษายน 2558
2466
45 045-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่2
6 มีนาคม 2558
2769
44 044-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่1
6 กุมภาพันธ์ 2558
2956
43 043-หลักอิทัปปัจจยตา กับ ปฏิจจสมุปบาท
9 มกราคม 2558
2946
42 042-อิทัปปัจจยตา; ทุกสิ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
7 พฤศจิกายน 2557
3017
41 041-เครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายให้มีเวรต่อกัน
3 ตุลาคม 2557
1728
40 040-สัตว์มีศีลธรรมน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ
1 สิงหาคม 2557
1694
39 039-สัตว์จำนวนมาก, สัตว์จำนวนน้อย
4 กรกฎาคม 2557
1744
38 038-วิบากของทุจริต, ห้วงบุญกุศล และมหาทาน
28 พฤษภาคม 2557
1934
37 037-ธรรมบรรยายที่ควรน้อมเข้ามาในตน
30 เมษายน 2557
2271
36 036-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่5
31 มีนาคม 2557
2459
35 035-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่4
3 มีนาคม 2557
2461
34 034-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่3
3 มกราคม 2557
2715
33 033-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่2
13 ธันวาคม 2556
2590
32 032-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่1
1 พฤศจิกายน 2556
2948
31 031-ตอบปัญหาธรรม
21 ตุลาคม 2556
2152
30 030-เหตุแห่งการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งและทุจริต
4 ตุลาคม 2556
1912
29 029-ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
6 กันยายน 2556
2099
28 028-สุข 3 ระดับและเหตุให้ได้สุขภายหน้า
2 สิงหาคม 2556
2129
27 027-สุข 4 ประการของคฤหัสถ์ครองเรือน
5 กรกฎาคม 2556
1785
26 026-ธรรม 4 ประการเพื่อความสุขในภพนี้
7 มิถุนายน 2556
1964
25 025-ไม่ประมาท, สติสัมปชัญญะ มีอุปการะมาก
29 เมษายน 2556
1796
24 024-ธรรม 3 ประการทำให้กุศลเจริญไม่มีเสื่อม
1 มีนาคม 2556
2115
23 023-ความอดทน
1 กุมภาพันธ์ 2556
2191
22 022-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่4
4 มกราคม 2556
2819
21 021-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่3
7 ธันวาคม 2555
2742
20 020-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่2
2 พฤศจิกายน 2555
2790
19 019-บุญกิริยาวัตถุ10 ตอนที่1
5 ตุลาคม 2555
2964
18 018-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่3
7 กันยายน 2555
1985
17 017-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่2
6 กรกฎาคม 2555
1915
16 016-หลักในการดำเนินชีวิต ตอนที่1
8 มิถุนายน 2555
1919
15 015-อริยทรัพย์ 7 ประการ
4 พฤษภาคม 2555
2054
14 014-มงคล38 ตอนที่3
2 เมษายน 2555
1979
13 013-มงคล 38 ตอนที่2
2 มีนาคม 2555
1822
12 012-มงคล 38 ตอนที่1
1 กุมภาพันธ์ 2555
1980
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ