ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. ชมรมคนรู้ใจ จำนวน 75 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
75 075-ความสุข ตอนที่4
9 ธันวาคม 2557
1842
74 074-ความสุข ตอนที่3
7 ตุลาคม 2557
1898
73 073-ความสุข ตอนที่2
5 สิงหาคม 2557
2024
72 072-ความสุข ตอนที่1
4 มิถุนายน 2557
5736
71 071-กรรมบถ10 ตอนที่5
1 เมษายน 2557
1874
70 070-กรรมบถ10 ตอนที่4
11 มีนาคม 2557
1972
69 069-กรรมบถ10 ตอนที่3
17 ธันวาคม 2556
1974
68 068-กรรมบถ10 ตอนที่2
12 พฤศจิกายน 2556
2092
67 067-กรรมบถ10 ตอนที่1
8 ตุลาคม 2556
2196
66 066-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่9
10 กันยายน 2556
2013
65 065-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่8
20 สิงหาคม 2556
1933
64 064-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่7
23 กรกฎาคม 2556
1796
63 063-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่6
11 มิถุนายน 2556
2138
62 062-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่5
14 พฤษภาคม 2556
1986
61 061-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่4
27 กุมภาพันธ์ 2556
2183
60 060-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่3
11 ธันวาคม 2555
2133
59 059-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2555
1971
58 058-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่1
10 ตุลาคม 2555
2228
57 057-นิพพาน ตอนที่6
11 กันยายน 2555
2227
56 056-นิพพาน ตอนที่5
28 สิงหาคม 2555
2021
55 055-นิพพาน ตอนที่4
10 กรกฎาคม 2555
2235
54 054-นิพพาน ตอนที่3
27 มิถุนายน 2555
2122
53 053-นิพพาน ตอนที่2
29 พฤษภาคม 2555
2156
52 052-นิพพาน ตอนที่1
24 เมษายน 2555
2413
51 051-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่11
27 มีนาคม 2555
2263
50 050-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่10
28 กุมภาพันธ์ 2555
2205
49 049-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
31 มกราคม 2555
2227
48 048-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่8
13 ธันวาคม 2554
2142
47 047-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
13 กันยายน 2554
2328
46 046-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
9 สิงหาคม 2554
2155
45 045-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
12 กรกฎาคม 2554
2264
44 044-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
8 มิถุนายน 2554
2263
43 043-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
10 พฤษภาคม 2554
2222
42 042-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
12 เมษายน 2554
2282
41 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
2730
40 040-อริยสัจ4 ตอนที่5
11 มกราคม 2554
2410
39 039-อริยสัจ4 ตอนที่4
7 ธันวาคม 2553
2196
38 038-อริยสัจ4 ตอนที่3
12 ตุลาคม 2553
2106
37 037-อริยสัจ4 ตอนที่2
14 กันยายน 2553
2505
36 036-อริยสัจ4 ตอนที่1
10 สิงหาคม 2553
2370
35 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่4
8 มิถุนายน 2553
2180
34 034-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่3
9 กุมภาพันธ์ 2553
2284
33 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
8 ธันวาคม 2552
2239
32 032-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่1
10 พฤศจิกายน 2552
2509
31 031-ปัญญาญาณ ตอนที่4
13 ตุลาคม 2552
2436
30 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2313
29 007-ไตรสิกขา
9 ตุลาคม 2550
2137
28 006-ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
11 กันยายน 2550
2550
27 005-ลำดับของการศึกษา
14 สิงหาคม 2550
2335
26 004-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
10 กรกฎาคม 2550
2195
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ