ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. ชมรมคนรู้ใจ จำนวน 75 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
25 003-เข้าใจชีวิตเข้าถึงธรรม
12 มิถุนายน 2550
2244
24 002-ชีวิตคือกายกับจิต
24 เมษายน 2550
2414
23 001-ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
13 มีนาคม 2550
2985
22 029-ปัญญาญาณ ตอนที่2
11 สิงหาคม 2552
2277
21 028-ปัญญาญาณ ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2552
2308
20 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2471
19 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2202
18 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2191
17 024-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มีนาคม 2552
2367
16 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2535
15 022-ปฏิจจสมุปบาทแห่งความวุ่นวาย
13 มกราคม 2552
2551
14 021-ทางบรรลุธรรม
9 ธันวาคม 2551
2671
13 020-สัมมาทิฐินำสู่พระนิพพาน
11 พฤศจิกายน 2551
2278
12 019-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่12 อริยมรรค8 ตอนที่4
14 ตุลาคม 2551
2242
11 018-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่11 อริยมรรค8 ตอนที่3
9 กันยายน 2551
2230
10 017-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่10 อริยมรรค8 ตอนที่2
26 สิงหาคม 2551
2365
9 016-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่9 อริยมรรค8 ตอนที่1
8 กรกฎาคม 2551
2423
8 015-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่8 โพชฌงค์7 ครั้งที่2
10 มิถุนายน 2551
2052
7 014-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่7 โพชฌงค์7 ครั้งที่1
13 พฤษภาคม 2551
2065
6 013-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่6 อินทรีย์5 พละ5
8 เมษายน 2551
2311
5 012-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่5 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4
11 มีนาคม 2551
2272
4 011-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่4 สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2551
2334
3 010-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่3 ความสำคัญของสติปัฏฐาน
8 มกราคม 2551
2309
2 009-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่2 หลักสติปัฏฐาน4
4 ธันวาคม 2550
2527
1 008-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่1 ธรรมะเบื้องต้น
13 พฤศจิกายน 2550
3123
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ