ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 05. อภิธรรมปิฎก จำนวน 26 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
26 026-กถาวัตถุ ตอนที่9 บังคับจิตผู้อื่นได้, มอบความสุขได้ เป็นต้น
28 มกราคม 2556
2157
25 025-กถาวัตถุ ตอนที่8 จิตเที่ยง, อันตรภพ, ศีลเจริญเพราะสมาทาน
22 มกราคม 2556
1974
24 024-กถาวัตถุ ตอนที่7 เรื่องพระพุทธเจ้าและหลักธรรมอสังขตะ
18 ธันวาคม 2555
1967
23 023-กถาวัตถุ ตอนที่6 กถาว่าด้วยการละกิเลส
4 ธันวาคม 2555
1849
22 022-กถาวัตถุ ตอนที่5 อนุสยกถา เรื่องอนุสัยกิเลส
20 พฤศจิกายน 2555
1819
21 021-อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ ตอนที่4 สติปัฏฐานกถา
13 พฤศจิกายน 2555
1919
20 020-อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ ตอนที่3 ปุคคลกถา3
16 ตุลาคม 2555
1905
19 019-อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ ตอนที่2 ปุคคลกถา2
2 ตุลาคม 2555
1919
18 018-อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ ตอนที่1 ปุคลลกถา1
18 กันยายน 2555
2102
17 017-ปัฏฐาน ตอนที่17
21 สิงหาคม 2555
1896
16 016-ปัฏฐาน ตอนที่16
14 สิงหาคม 2555
2016
15 015-ปัฏฐาน ตอนที่15
24 กรกฎาคม 2555
1847
14 014-ปัฏฐาน ตอนที่14
17 กรกฎาคม 2555
2022
13 013-ปัฏฐาน ตอนที่13
19 มิถุนายน 2555
1897
12 012-ปัฏฐาน ตอนที่12
12 มิถุนายน 2555
1928
11 011-ปัฏฐาน ตอนที่11
22 พฤษภาคม 2555
1903
10 009-ปัฏฐาน ตอนที่9
17 เมษายน 2555
1820
9 010-ปัฏฐาน ตอนที่10
15 พฤษภาคม 2555
1840
8 008-ปัฏฐาน ตอนที่8
3 เมษายน 2555
1909
7 007-ปัฏฐาน ตอนที่7
20 มีนาคม 2555
1882
6 006-ปัฏฐาน ตอนที่6
6 มีนาคม 2555
1886
5 005-ปัฏฐาน ตอนที่5
21 กุมภาพันธ์ 2555
1905
4 004-ปัฏฐาน ตอนที่4
14 กุมภาพันธ์ 2555
2010
3 003-ปัฏฐาน ตอนที่3
24 มกราคม 2555
1936
2 002-ปัฏฐาน ตอนที่2
27 ธันวาคม 2554
2002
1 001-ปัฏฐาน ตอนที่1
13 ธันวาคม 2554
2559
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ