ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,982
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 466 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 336 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 943 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 671 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 740 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,258 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 569 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
569 1802-มิลินทปัญหา1(10) สีลลักขณปัญหา ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งมั่น
29 มกราคม 2566
33
568 1801-มิลินทปัญหา1(9) มนสิการลักขณปัญหา มนสิการมีลักษณะจับไว้
29 มกราคม 2566
29
567 1800-มิลินทปัญหา1(8) โยนิโสมนสิการปัญหา โยนิโสมนสิการไม่ใช่ปัญญา
29 มกราคม 2566
23
566 1799-มิลินทปัญหา1(7) ปฏิสนธิปัญหา ไม่มีกิเลส ไม่มีปฏิสนธิอีก
29 มกราคม 2566
21
565 1798-มิลินทปัญหา1(6) ปัพพัชชาปัญหา ไม่เกิดเป็นประโยชน์ของการบวช
29 มกราคม 2566
21
564 1797-มิลินทปัญหา1(5) อนันตกายปัญหา ลมหายใจเป็นกายสังขาร
29 มกราคม 2566
19
563 1796-มิลินทปัญหา1(4) วีมังสนปัญหา ลักษณะการสนทนาแบบบัณฑิต
29 มกราคม 2566
19
562 1795-มิลินทปัญหา1(3) วัสสคณนปัญหา อาศัยคนบวชจึงมีนับพรรษา
29 มกราคม 2566
20
561 1794-มิลินทปัญหา1(2) ปัญญัตติปัญหา บุคคลไม่มีโดยปรมัตถ์
29 มกราคม 2566
39
560 1793-มิลินทปัญหา1(1) ความรู้เบื้องต้นมิลินทปัญหา
29 มกราคม 2566
37
559 1792-พระไตรปิฎกเพื่อการเผยแผ่ มหาวชิราลงกรณบาลีฯ
8 มกราคม 2566
53
558 1791-รับธรรมปีใหม่ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
8 มกราคม 2566
92
557 1790-พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้อะไร ภูพอเพียง
18 ธันวาคม 2565
166
556 1789-การตั้งตนไว้ชอบ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ
4 ธันวาคม 2565
84
555 1788-สุขในโลก สว่างในธรรม2 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
61
554 1787-สุขในโลก สว่างในธรรม1 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
59
553 1786-จูฬราหุโลวาทสูตร พระราหุลบรรลุเป็นพระอรหันต์
6 ตุลาคม 2565
53
552 1785-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล2
6 ตุลาคม 2565
54
551 1784-มหาราหุโลวาทสูตร1 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล1
6 ตุลาคม 2565
78
550 1783-พระสูตรปฏิบัติ6 รู้ชัดขันธ์5ในมุมมองอริยสัจ
28 กันยายน 2565
95
549 1782-พระสูตรปฏิบัติ5 สงเคราะห์มรรคกับโพธิปักขิยธรรม
28 กันยายน 2565
58
548 1781-พระสูตรปฏิบัติ4 วิธีทำให้โพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์
28 กันยายน 2565
57
547 1780-พระสูตรปฏิบัติ3 วิธีประกอบมรรคให้บริบูรณ์ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
85
546 1779-พระสูตรปฏิบัติ2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทางโลกุตตระ
27 กันยายน 2565
71
545 1778-พระสูตรปฏิบัติ1 อริยมรรคหลักแห่งการปฏิบัติ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
109
544 1777-แนวทางฆราวาสบรรลุธรรม นศ.เก่าคณะวิศวฯ มช
18 มิถุนายน 2565
89
543 1776-อภิธัมมัตถสังคหะ6 ตอนที่1 รูปสมุทเทส วิภาค และสมุฏฐานนัย
15 มีนาคม 2565
64
542 1775-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่4 สังคหนัยยกจิตเป็นประธาน
9 มีนาคม 2565
63
541 1174-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่3 สัมปโยคนัยยกเจตสิกเป็นประธาน
2 มีนาคม 2565
47
540 1173-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่2 ทบทวนความเข้าใจเจตสิก
2 มีนาคม 2565
49
539 1172-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่1 จำแนกเจตสิก52เป็น3กลุ่ม
23 กุมภาพันธ์ 2565
36
538 1171-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่4 ความหมายและจำแนกจิต9แบบ
23 กุมภาพันธ์ 2565
38
537 1170-อภิธัมมปิฎกศึกษา ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา
19 กุมภาพันธ์ 2565
42
536 1169-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่3 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
16 กุมภาพันธ์ 2565
29
535 1168-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่2 กามาวจรจิต54
9 กุมภาพันธ์ 2565
49
534 1167-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่1 อกุศลจิตและอเหตุกจิต
3 กุมภาพันธ์ 2565
40
533 1166-พระโสดาบันในพระไตรปิฎก สัมมนาพระไตรปิฎก ป.เอก มจร.
23 ธันวาคม 2564
147
532 1165-มีพื้นฐานชีวิตที่ดี และ เพิ่มบุญ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
22 ธันวาคม 2564
150
531 1164-ความเห็นถูกต้องสัตว์มีกรรมเป็นของตน
15 ธันวาคม 2564
132
530 1163-เมื่อเห็นถูกต้องก็จะคิดได้ถูกต้อง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
8 ธันวาคม 2564
176
529 1162-มรรคมีความเห็นถูกต้องเป็นตัวนำ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
1 ธันวาคม 2564
58
528 1161-ความไม่เกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
24 พฤศจิกายน 2564
188
527 1160-เหตุเกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
17 พฤศจิกายน 2564
40
526 1159-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
10 พฤศจิกายน 2564
99
525 1158-ความรู้เรื่องทุกข์กับความไม่เกิดทุกข์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
3 พฤศจิกายน 2564
131
524 1157-ธรรม; ความหมายและวิธีปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
27 ตุลาคม 2564
81
523 1156-ตายอย่างอาจหาญ อยู่อย่างเบิกบาน
18 กรกฎาคม 2564
363
522 1155-ตอบปัญหาธรรม 31/2AwarenessStation
6 มีนาคม 2564
225
521 1154-สุขในโลก สว่างในธรรม 31/2AwarenessStation
6 มีนาคม 2564
177
520 1153-ระลึกถึงคำสอนพระศาสดาโอวาทปาติโมกขคาถา
26 กุมภาพันธ์ 2564
124
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 569 รายการ