ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 136 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
136 136-ขันธ์5 ตอน23 ความเกิดและความดับแห่งทุกข์
15 กุมภาพันธ์ 2563
454
135 135-ขันธ์5 ตอน22 ลักษณะสัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
1 กุมภาพันธ์ 2563
433
134 134-ขันธ์5 ตอน21 มหาทิฏฐิและทิฏฐิอีก10อย่างเกิดเพราะยึดขันธ์
18 มกราคม 2563
398
133 133-ขันธ์5 ตอน20 ความเห็นผิดว่าไม่มี ไร้เหตุ ไม่เป็นอันทำ
11 มกราคม 2563
439
132 132-ขันธ์5 ตอน19 เพราะยึดมั่นขันธ์และอารมณ์ความเห็นผิดจึงเกิด
7 ธันวาคม 2562
527
131 131-ขันธ์5 ตอน18 เหตุทำสัตว์เศร้าหมองและบริสุทธิ์และหลักภาษา
23 พฤศจิกายน 2562
420
130 130-ขันธ์5 ตอน17 ผู้ฉลาดในมรรคและหลักมาตรฐานวิปัสสนา
9 พฤศจิกายน 2562
536
129 129-ขันธ์5 ตอน16 การรู้ขันธ์5โดยฐานะ7และเพ่งมอง3วิธี
19 ตุลาคม 2562
573
128 128-ขันธ์5 ตอน15 การรู้ชัดขันธ์5เวียน4รอบ
5 ตุลาคม 2562
637
127 127-ขันธ์5 ตอน14 วิญญาณมีที่ตั้ง กับ วิญญาณไม่มีที่ตั้ง
24 มิถุนายน 2562
762
126 126-ขันธ์5 ตอน13 เพราะสิ้นนันทิ ความสิ้นราคะจึงมี
17 มิถุนายน 2562
670
125 125-ขันธ์5 ตอน12 เพราะเห็นผิดในขันธ์จึงยึดว่าเรามี
27 พฤษภาคม 2562
744
124 124-ขันธ์5 ตอน11 ทิฏฐิสมนุปัสสนา กับ ญาณสมนุปัสสนา
20 พฤษภาคม 2562
738
123 123-ขันธ์5 ตอน10 ข้อปฏิบัติสมควรต่อโลกุตตรธรรม
22 เมษายน 2562
748
122 122-ขันธ์5 ตอน9 จงละสิ่งไม่ใช่ของเธอและสังขตลักษณะของขันธ์5
1 เมษายน 2562
786
121 121-ขันธ์5ตอน8 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของขันธ์5
25 มีนาคม 2562
769
120 120-ขันธ์5ตอน7 สุขและอัตตาจักมีแต่ที่ไหนเป็นต้น
4 มีนาคม 2562
912
119 119-ขันธ์5ตอน6 ความรู้ที่ทำให้เบื่อหน่าย คลายกำหนัด หลุดพ้นได้
18 กุมภาพันธ์ 2562
901
118 118-ขันธ์5ตอน5 จิตหลุดพ้นดี, ความเกิดและความดับของขันธ์เป็นต้น
4 กุมภาพันธ์ 2562
893
117 117-ขันธ์5ตอน4 พระมุนีละที่อยู่ไม่เที่ยวไปในที่อาศัยเป็นต้น
28 มกราคม 2562
729
116 116-ขันธ์5ตอน3 พระศาสดาสอนให้กำจัดฉันทราคะเป็นต้น
7 มกราคม 2562
799
115 115-ขันธ์5ตอน2 ผู้มีจิตกระสับกระส่ายกับผู้ไม่กระสับกระส่าย
17 ธันวาคม 2561
910
114 114-ขันธ์5ตอน1 กายกระสับกระส่าย จิตไม่กระสับกระส่าย
3 ธันวาคม 2561
956
113 113-ปฏิจจสมุปบาท31 แสวงหาพระศาสดาเพื่อรู้ในอริยสัจเป็นต้น
3 ธันวาคม 2561
777
112 112-ปฏิจจสมุปบาท30 ลักษณะวิปัสสนาญาณทำให้เกิดมัคคญาณ
26 พฤศจิกายน 2561
784
111 111-ปฏิจจสมุปบาท29 ธัมมัฏฐิติญาณมาก่อน ญาณในนิพพานมาหลัง
12 พฤศจิกายน 2561
768
110 110-ปฏิจจสมุปบาท28 ภาวะไร้ภพคือนิพพาน
22 ตุลาคม 2561
840
109 109-ปฏิจจสมุปบาท27 วิญญาณกับนามรูปเหมือนไม้อ้อ2กำอาศัยกัน
8 ตุลาคม 2561
1046
108 108-ปฏิจจสมุปบาท26 ทางเก่าและการพิจารณาภายใน
24 กันยายน 2561
890
107 107-ปฏิจจสมุปบาท25 หากราคะมีก็ต้องเกิดแก่ตายต่อไป
10 กันยายน 2561
960
106 106-ปฏิจจสมุปบาท24 อาหาร4และอุปมาด้วยเนื้อบุตรเป็นต้น
16 กรกฎาคม 2561
957
105 105-ปฏิจจสมุปบาท23 ปุถุชนปล่อยกายได้แต่ไม่ปล่อยจิต
2 กรกฎาคม 2561
986
104 104-ปฏิจจสมุปบาท22 เห็นอัสสาทะตัณหาเจริญ, เห็นอาทีนวะตัณหาไม่เกิด
18 มิถุนายน 2561
934
103 103-ปฏิจจสมุปบาท21 เมื่อสังขารไม่มี วิญญาณก็ไม่ปรากฏเป็นต้น
4 มิถุนายน 2561
1061
102 102-ปฏิจจสมุปบาท20 เมื่ออะไรมี อะไรจึงมี, พิจารณาเพื่อสิ้นทุกข์
21 พฤษภาคม 2561
1078
101 101-ปฏิจจสมุปบาท19 สิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือเป็นต้น
7 พฤษภาคม 2561
1110
100 100-ปฏิจจสมุปบาท18 เงื่อนไขพยากรณ์โสดาบัน, ความเกิดความดับแห่งทุกข์
23 เมษายน 2561
1078
99 099-รวมปฏิจจสมุปบาท17 กายนี้ไม่ใช่ของใครและเงื่อนไขของวิญญาณ
9 เมษายน 2561
1199
98 098-รวมปฏิจจสมุปบาท16 เพราะอวิชชาดับ ทิฏฐิก็เป็นอันถูกละได้
19 มีนาคม 2561
1116
97 097-รวมปฏิจจสมุปบาท15 ญาณ44 และญาณ77 ในปัจจยาการ
5 มีนาคม 2561
1018
96 096-รวมปฏิจจสมุปบาท14 การพยากรณ์อรหัตตผลของท่านพระสารีบุตร
26 กุมภาพันธ์ 2561
946
95 095-รวมปฏิจจสมุปบาท13 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยะเจ้า
19 กุมภาพันธ์ 2561
1124
94 094-รวมปฏิจจสมุปบาท12 รู้อริยสัจในปฏิจจสมุปบาทเป็นทิฏฐิสัมปันน์
29 มกราคม 2561
1216
93 093-รวมปฏิจจสมุปบาท11 กรรม3ในฐานะ4เหตุแห่งสุขทุกข์
15 มกราคม 2561
1015
92 092-รวมปฏิจจสมุปบาท10 ทุกข์มีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย
25 ธันวาคม 2560
1150
91 091-รวมปฏิจจสมุปบาท9 กระแสเหตุปัจจัยจากอวิชชาถึงขเยญาณ
18 ธันวาคม 2560
1096
90 090-รวมปฏิจจสมุปบาท8 พระอริยะไม่มีความสงสัย15ข้อ, ธรรมชั้นเลิศ
13 พฤศจิกายน 2560
1205
89 089-รวมปฏิจจสมุปบาท7 สุขทุกข์ใครทำ, พาลกับบัณฑิต
6 พฤศจิกายน 2560
1309
88 088-รวมปฏิจจสมุปบาท6 ลักษณะธรรมกถึก, ทุกข์ใครทำ
16 ตุลาคม 2560
1241
87 087-รวมปฏิจจสมุปบาท5 สมณะ,พราหมณ์,ผู้มีสัมมาทิฏฐิ
2 ตุลาคม 2560
1432
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ