ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 136 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
36 036-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่10
10 สิงหาคม 2558
1492
35 035-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่9
27 กรกฎาคม 2558
1387
34 034-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่8
13 กรกฎาคม 2558
1473
33 033-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่7
29 มิถุนายน 2558
1417
32 032-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่6
22 มิถุนายน 2558
1352
31 031-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่5
18 พฤษภาคม 2558
1464
30 030-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่4
11 พฤษภาคม 2558
1514
29 029-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่3
27 เมษายน 2558
1537
28 028-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่2
20 เมษายน 2558
1639
27 027-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่1
16 มีนาคม 2558
1667
26 026-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่9
2 มีนาคม 2558
1602
25 025-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่8
16 กุมภาพันธ์ 2558
1304
24 024-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่7
9 กุมภาพันธ์ 2558
1442
23 023-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่6
26 มกราคม 2558
1560
22 022-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่5
12 มกราคม 2558
1516
21 021-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่4
15 ธันวาคม 2557
1581
20 020-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่3
17 พฤศจิกายน 2557
1530
19 019-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2557
1523
18 018-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่1
21 ตุลาคม 2557
1736
17 017-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่12
6 ตุลาคม 2557
1450
16 016-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่11
29 กันยายน 2557
1598
15 015-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่10
18 สิงหาคม 2557
1555
14 014-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่9
4 สิงหาคม 2557
1623
13 013-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่8
21 กรกฎาคม 2557
1598
12 012-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่7
7 กรกฎาคม 2557
48752
11 011-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่6
16 มิถุนายน 2557
1716
10 010-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่5
2 มิถุนายน 2557
1616
9 009-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่4
26 พฤษภาคม 2557
1708
8 008-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่3
19 พฤษภาคม 2557
1661
7 007-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่2
28 เมษายน 2557
1675
6 006-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่1
24 มีนาคม 2557
1929
5 005-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่5
10 มีนาคม 2557
1692
4 004-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่4
17 กุมภาพันธ์ 2557
1863
3 003-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่3
3 กุมภาพันธ์ 2557
1820
2 002-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่2
27 มกราคม 2557
1766
1 001-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่1
6 มกราคม 2557
2253
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ