ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 136 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
36 036-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่10
10 สิงหาคม 2558
1510
35 035-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่9
27 กรกฎาคม 2558
1397
34 034-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่8
13 กรกฎาคม 2558
1482
33 033-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่7
29 มิถุนายน 2558
1427
32 032-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่6
22 มิถุนายน 2558
1360
31 031-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่5
18 พฤษภาคม 2558
1474
30 030-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่4
11 พฤษภาคม 2558
1523
29 029-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่3
27 เมษายน 2558
1548
28 028-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่2
20 เมษายน 2558
1651
27 027-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่1
16 มีนาคม 2558
1689
26 026-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่9
2 มีนาคม 2558
1617
25 025-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่8
16 กุมภาพันธ์ 2558
1318
24 024-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่7
9 กุมภาพันธ์ 2558
1453
23 023-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่6
26 มกราคม 2558
1570
22 022-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่5
12 มกราคม 2558
1529
21 021-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่4
15 ธันวาคม 2557
1594
20 020-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่3
17 พฤศจิกายน 2557
1544
19 019-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2557
1536
18 018-รวมเรื่องอริยมรรค ตอนที่1
21 ตุลาคม 2557
1758
17 017-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่12
6 ตุลาคม 2557
1462
16 016-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่11
29 กันยายน 2557
1611
15 015-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่10
18 สิงหาคม 2557
1566
14 014-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่9
4 สิงหาคม 2557
1633
13 013-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่8
21 กรกฎาคม 2557
1607
12 012-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่7
7 กรกฎาคม 2557
48760
11 011-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่6
16 มิถุนายน 2557
1729
10 010-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่5
2 มิถุนายน 2557
1629
9 009-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่4
26 พฤษภาคม 2557
1727
8 008-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่3
19 พฤษภาคม 2557
1676
7 007-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่2
28 เมษายน 2557
1689
6 006-พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ตอนที่1
24 มีนาคม 2557
1948
5 005-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่5
10 มีนาคม 2557
1717
4 004-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่4
17 กุมภาพันธ์ 2557
1881
3 003-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่3
3 กุมภาพันธ์ 2557
1847
2 002-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่2
27 มกราคม 2557
1797
1 001-พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ตอนที่1
6 มกราคม 2557
2291
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ