ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 136 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
86 086-รวมปฏิจจสมุปบาท4 อาหาร4และเหตุปัจจัย
25 กันยายน 2560
1446
85 085-รวมปฏิจจสมุปบาท3 วิปัสสนาของพระพุทธเจ้า
11 กันยายน 2560
1385
84 084-รวมปฏิจจสมุปบาท2 นิทเทสปฏิจจสมุปบาท
7 สิงหาคม 2560
1479
83 083-รวมปฏิจจสมุปบาท1 อุทเทสปฏิจจสมุปบาท
17 กรกฎาคม 2560
1499
82 082-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ15
3 กรกฎาคม 2560
1193
81 081-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ14
19 มิถุนายน 2560
1328
80 080-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ13
5 มิถุนายน 2560
1338
79 079-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ12
22 พฤษภาคม 2560
1301
78 078-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ11
8 พฤษภาคม 2560
1259
77 077-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ10
24 เมษายน 2560
1286
76 076-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ9
3 เมษายน 2560
1334
75 075-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ8
27 มีนาคม 2560
1173
74 074-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ7
20 มีนาคม 2560
1357
73 073-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ6
20 กุมภาพันธ์ 2560
1284
72 072-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ5
6 กุมภาพันธ์ 2560
1439
71 071-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ4
30 มกราคม 2560
1394
70 070-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ3
16 มกราคม 2560
1377
69 069-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ2
26 ธันวาคม 2559
1393
68 068-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ1
19 ธันวาคม 2559
1336
67 067-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่10
28 พฤศจิกายน 2559
1405
66 066-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่9
21 พฤศจิกายน 2559
1413
65 065-สติปัฏฐาน8 เจริญสติปัฏฐานพระสัทธรรมยั่งยืนเป็นต้น
17 ตุลาคม 2559
1323
64 064-สติปัฏฐาน7 รักษาตนรักษาผู้อื่นด้วยสติปัฏฐาน
10 ตุลาคม 2559
1351
63 063-สติปัฏฐาน6 แนวทางตรัสรู้และสีลขันธ์เป็นต้นไม่หายไป
19 กันยายน 2559
1488
62 062-สติปัฏฐาน5 มีตนเป็นสรณะและภาวนาตั้งจิตกับไม่ตั้ง
12 กันยายน 2559
1659
61 061-สติปัฏฐาน4 ตรวจสอบนิมิตแห่งจิตตน
29 สิงหาคม 2559
1664
60 060-สติปัฏฐาน3 กองอกุศลและโคจรบิดาตน
15 สิงหาคม 2559
1359
59 059-สติปัฏฐาน2 เบื้องต้นกุศลและสติปัฏฐาน3ส่วน
25 กรกฎาคม 2559
1300
58 058-สติปัฏฐาน1 พึงมีสติสัมปชัญญะเป็นอนุสาสนี
11 กรกฎาคม 2559
1582
57 057-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่17
27 มิถุนายน 2559
1569
56 056-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่16
13 มิถุนายน 2559
1288
55 055-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่15
23 พฤษภาคม 2559
1531
54 054-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่14
9 พฤษภาคม 2559
1618
53 053-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่13
25 เมษายน 2559
1480
52 052-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่12
18 เมษายน 2559
1461
51 051-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่11
21 มีนาคม 2559
1450
50 050-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่10
14 มีนาคม 2559
1393
49 049-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่9
15 กุมภาพันธ์ 2559
1575
48 048-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่8
8 กุมภาพันธ์ 2559
1509
47 047-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่7
18 มกราคม 2559
1417
46 046-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่6
11 มกราคม 2559
1337
45 045-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่5
21 ธันวาคม 2558
1475
44 044-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่4
14 ธันวาคม 2558
1542
43 043-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่3
24 พฤศจิกายน 2558
1369
42 042-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่2
16 พฤศจิกายน 2558
1483
41 041-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่1
19 ตุลาคม 2558
1426
40 040-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่3
12 ตุลาคม 2558
1316
39 039-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่2
28 กันยายน 2558
1511
38 038-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่1
14 กันยายน 2558
1810
37 037-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่11
17 สิงหาคม 2558
1526
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ