ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 09. หลักธรรมตามพระไตรปิฎก จำนวน 136 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
86 086-รวมปฏิจจสมุปบาท4 อาหาร4และเหตุปัจจัย
25 กันยายน 2560
1432
85 085-รวมปฏิจจสมุปบาท3 วิปัสสนาของพระพุทธเจ้า
11 กันยายน 2560
1377
84 084-รวมปฏิจจสมุปบาท2 นิทเทสปฏิจจสมุปบาท
7 สิงหาคม 2560
1472
83 083-รวมปฏิจจสมุปบาท1 อุทเทสปฏิจจสมุปบาท
17 กรกฎาคม 2560
1478
82 082-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ15
3 กรกฎาคม 2560
1187
81 081-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ14
19 มิถุนายน 2560
1320
80 080-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ13
5 มิถุนายน 2560
1332
79 079-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ12
22 พฤษภาคม 2560
1295
78 078-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ11
8 พฤษภาคม 2560
1253
77 077-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ10
24 เมษายน 2560
1279
76 076-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ9
3 เมษายน 2560
1329
75 075-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ8
27 มีนาคม 2560
1168
74 074-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ7
20 มีนาคม 2560
1351
73 073-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ6
20 กุมภาพันธ์ 2560
1278
72 072-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ5
6 กุมภาพันธ์ 2560
1433
71 071-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ4
30 มกราคม 2560
1388
70 070-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ3
16 มกราคม 2560
1369
69 069-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ2
26 ธันวาคม 2559
1382
68 068-ธรรม10หัวข้อหมวดละหนึ่งถึงสิบ1
19 ธันวาคม 2559
1324
67 067-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่10
28 พฤศจิกายน 2559
1399
66 066-รวมเรื่องสติปัฏฐาน ตอนที่9
21 พฤศจิกายน 2559
1404
65 065-สติปัฏฐาน8 เจริญสติปัฏฐานพระสัทธรรมยั่งยืนเป็นต้น
17 ตุลาคม 2559
1316
64 064-สติปัฏฐาน7 รักษาตนรักษาผู้อื่นด้วยสติปัฏฐาน
10 ตุลาคม 2559
1343
63 063-สติปัฏฐาน6 แนวทางตรัสรู้และสีลขันธ์เป็นต้นไม่หายไป
19 กันยายน 2559
1479
62 062-สติปัฏฐาน5 มีตนเป็นสรณะและภาวนาตั้งจิตกับไม่ตั้ง
12 กันยายน 2559
1651
61 061-สติปัฏฐาน4 ตรวจสอบนิมิตแห่งจิตตน
29 สิงหาคม 2559
1654
60 060-สติปัฏฐาน3 กองอกุศลและโคจรบิดาตน
15 สิงหาคม 2559
1350
59 059-สติปัฏฐาน2 เบื้องต้นกุศลและสติปัฏฐาน3ส่วน
25 กรกฎาคม 2559
1291
58 058-สติปัฏฐาน1 พึงมีสติสัมปชัญญะเป็นอนุสาสนี
11 กรกฎาคม 2559
1567
57 057-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่17
27 มิถุนายน 2559
1558
56 056-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่16
13 มิถุนายน 2559
1282
55 055-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่15
23 พฤษภาคม 2559
1525
54 054-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่14
9 พฤษภาคม 2559
1610
53 053-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่13
25 เมษายน 2559
1471
52 052-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่12
18 เมษายน 2559
1451
51 051-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่11
21 มีนาคม 2559
1442
50 050-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่10
14 มีนาคม 2559
1384
49 049-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่9
15 กุมภาพันธ์ 2559
1567
48 048-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่8
8 กุมภาพันธ์ 2559
1502
47 047-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่7
18 มกราคม 2559
1408
46 046-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่6
11 มกราคม 2559
1325
45 045-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่5
21 ธันวาคม 2558
1464
44 044-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่4
14 ธันวาคม 2558
1535
43 043-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่3
24 พฤศจิกายน 2558
1360
42 042-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่2
16 พฤศจิกายน 2558
1473
41 041-รวมเรื่องโพชฌงค์ ตอนที่1
19 ตุลาคม 2558
1409
40 040-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่3
12 ตุลาคม 2558
1307
39 039-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่2
28 กันยายน 2558
1498
38 038-รวมเรื่องสังสารวัฏฏ์ ตอนที่1
14 กันยายน 2558
1793
37 037-รวมเรื่องอริยสัจ ตอนที่11
17 สิงหาคม 2558
1512
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ