ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 21. ชมรมสุรัตนธรรม จำนวน 66 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
66 066-ตอบปัญหาธรรม
11 ตุลาคม 2563
125
65 065-ฝึกสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
11 ตุลาคม 2563
122
64 064-สมาธิภาวนา4แบบให้ผลต่างกัน
11 ตุลาคม 2563
91
63 063-เตรียมการเพื่อทำกรรมฐาน
11 ตุลาคม 2563
58
62 062-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์5
17 พฤศจิกายน 2562
612
61 061-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5
20 ตุลาคม 2562
889
60 060-เมื่อมีความรัก โสกะก็มี, เมื่อไม่มีความรัก โสกะก็ไม่มี
30 มิถุนายน 2562
635
59 059-สัจจะ หลักปฏิบัติต่อสัจจะ และสมมติ
30 มิถุนายน 2562
588
58 058-ตอบปัญหาธรรม
11 พฤศจิกายน 2561
848
57 057-อนัตตลักขณสูตร การพิจารณาขันธ์5เป็นอนัตตา
11 พฤศจิกายน 2561
906
56 056-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
1041
55 055-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค8 เห็นสัจจะ4 ได้ญาณ12
8 กรกฎาคม 2561
1162
54 054-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
999
53 053-ไตรสรณคมน์..การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
1035
52 052-นโม..ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
942
51 051-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
1235
50 050-ใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
1154
49 049-ตอบปัญหาธรรม
28 มกราคม 2561
1441
48 048-มีธรรม5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
28 มกราคม 2561
1417
47 047-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1260
46 046-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
12 ธันวาคม 2560
1256
45 045-ตอบปัญหาธรรม
18 มิถุนายน 2560
1420
44 044-การพิจารณาความจริงของกาย
18 มิถุนายน 2560
1502
43 043-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
1550
42 042-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2
21 พฤษภาคม 2560
1347
41 041-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1
21 พฤษภาคม 2560
1526
40 040-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤศจิกายน 2559
1561
39 039-ธรรม8ประการรักษาทั้งประโยชน์โลกนี้และโลกหน้า
20 พฤศจิกายน 2559
1424
38 038-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
1454
37 037-ตอบปัญหาธรรม
14 สิงหาคม 2559
1636
36 036-สัมมาวายามะ2; วิธีพิจารณาเพื่อกระตุ้นความเพียร
14 สิงหาคม 2559
1637
35 035-สัมมาวายามะ1; ลักษณะและประเภท
14 สิงหาคม 2559
1673
34 034-ตอบปัญหาธรรม
19 มิถุนายน 2559
1502
33 033-วิธีฝึกเมตตาอย่างง่าย
19 มิถุนายน 2559
1639
32 032-ความบ้าเพี้ยนในจิต; วิปลาส3 และวิปลาส12
19 มิถุนายน 2559
1643
31 031-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
1739
30 030-ขยายความโพชฌงค์7
10 มกราคม 2559
1708
29 029-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์, มืด กับ สว่าง
10 มกราคม 2559
1743
28 028-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2558
1808
27 027-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
2629
26 026-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
2362
25 025-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
2623
24 024-ตอบปัญหาธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1670
23 023-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2
10 พฤษภาคม 2558
2516
22 022-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1
10 พฤษภาคม 2558
2612
21 021-สิ่งที่มีอานิสงส์มากไปตามลำดับ
1 มีนาคม 2558
1941
20 020-อนุปุพพิกถา 5 ประการ
1 มีนาคม 2558
1728
19 019-ตอบปัญหาธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2558
1692
18 018-สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละสิ่งนั้นเสีย
8 กุมภาพันธ์ 2558
2519
17 017-ตอบปัญหาธรรม2
16 พฤศจิกายน 2557
1843
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ