ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 21. ชมรมสุรัตนธรรม จำนวน 66 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
16 016-ตอบปัญหาธรรม1
16 พฤศจิกายน 2557
1832
15 015-วิปัสสนาฉบับย่อ
16 พฤศจิกายน 2557
2471
14 014-สมาธิสำหรับวิปัสสนาและนำปฏิบัติ
8 กันยายน 2556
3026
13 013-สติและสัมปชัญญะ
8 กันยายน 2556
2222
12 012-เหตุเกิดภวตัณหาและเหตุเกิดวิชชาวิมุตติ
8 กันยายน 2556
2111
11 011-ตอบปัญหาธรรม
31 สิงหาคม 2556
1896
10 010-ประเภทของอุปาทาน
31 สิงหาคม 2556
2116
9 009-อายตนะภายใน, ภายนอก, วิญญาณและผัสสะ
31 สิงหาคม 2556
1931
8 008-คุณสมบัติพระโสดาบัน2
14 กรกฎาคม 2556
1949
7 007-คุณสมบัติพระโสดาบัน1
14 กรกฎาคม 2556
2162
6 006-แนะนำการฝึกปฏิบัติ
9 มิถุนายน 2556
2092
5 005-ตอบปัญหาธรรม
9 มิถุนายน 2556
2114
4 004-อริยมรรคกับการปฏิบัติตามลำดับ
9 มิถุนายน 2556
2151
3 003-ตอบปัญหาธรรม
31 มีนาคม 2556
1922
2 002-ลำดับธรรมจากสติปัฏฐานสู่อริยมรรค
31 มีนาคม 2556
1968
1 001-หลักในการศึกษาและปฏิบัติ
31 มีนาคม 2556
2081
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ