ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 21. ชมรมสุรัตนธรรม จำนวน 66 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
66 066-ตอบปัญหาธรรม
11 ตุลาคม 2563
163
65 065-ฝึกสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
11 ตุลาคม 2563
181
64 064-สมาธิภาวนา4แบบให้ผลต่างกัน
11 ตุลาคม 2563
109
63 063-เตรียมการเพื่อทำกรรมฐาน
11 ตุลาคม 2563
75
62 062-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์5
17 พฤศจิกายน 2562
645
61 061-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5
20 ตุลาคม 2562
931
60 060-เมื่อมีความรัก โสกะก็มี, เมื่อไม่มีความรัก โสกะก็ไม่มี
30 มิถุนายน 2562
647
59 059-สัจจะ หลักปฏิบัติต่อสัจจะ และสมมติ
30 มิถุนายน 2562
601
58 058-ตอบปัญหาธรรม
11 พฤศจิกายน 2561
861
57 057-อนัตตลักขณสูตร การพิจารณาขันธ์5เป็นอนัตตา
11 พฤศจิกายน 2561
935
56 056-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
1053
55 055-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค8 เห็นสัจจะ4 ได้ญาณ12
8 กรกฎาคม 2561
1198
54 054-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
1009
53 053-ไตรสรณคมน์..การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
1044
52 052-นโม..ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
949
51 051-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
1246
50 050-ใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
1176
49 049-ตอบปัญหาธรรม
28 มกราคม 2561
1449
48 048-มีธรรม5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
28 มกราคม 2561
1428
47 047-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1275
46 046-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
12 ธันวาคม 2560
1275
45 045-ตอบปัญหาธรรม
18 มิถุนายน 2560
1425
44 044-การพิจารณาความจริงของกาย
18 มิถุนายน 2560
1506
43 043-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
1556
42 042-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2
21 พฤษภาคม 2560
1352
41 041-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1
21 พฤษภาคม 2560
1534
40 040-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤศจิกายน 2559
1569
39 039-ธรรม8ประการรักษาทั้งประโยชน์โลกนี้และโลกหน้า
20 พฤศจิกายน 2559
1433
38 038-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
1462
37 037-ตอบปัญหาธรรม
14 สิงหาคม 2559
1645
36 036-สัมมาวายามะ2; วิธีพิจารณาเพื่อกระตุ้นความเพียร
14 สิงหาคม 2559
1645
35 035-สัมมาวายามะ1; ลักษณะและประเภท
14 สิงหาคม 2559
1678
34 034-ตอบปัญหาธรรม
19 มิถุนายน 2559
1508
33 033-วิธีฝึกเมตตาอย่างง่าย
19 มิถุนายน 2559
1652
32 032-ความบ้าเพี้ยนในจิต; วิปลาส3 และวิปลาส12
19 มิถุนายน 2559
1653
31 031-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
1748
30 030-ขยายความโพชฌงค์7
10 มกราคม 2559
1713
29 029-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์, มืด กับ สว่าง
10 มกราคม 2559
1753
28 028-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2558
1810
27 027-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
2648
26 026-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
2382
25 025-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
2640
24 024-ตอบปัญหาธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1677
23 023-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2
10 พฤษภาคม 2558
2533
22 022-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1
10 พฤษภาคม 2558
2637
21 021-สิ่งที่มีอานิสงส์มากไปตามลำดับ
1 มีนาคม 2558
1947
20 020-อนุปุพพิกถา 5 ประการ
1 มีนาคม 2558
1750
19 019-ตอบปัญหาธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2558
1699
18 018-สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละสิ่งนั้นเสีย
8 กุมภาพันธ์ 2558
2538
17 017-ตอบปัญหาธรรม2
16 พฤศจิกายน 2557
1854
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ