ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
285 043-ชีวิตติดธรรม1 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1264
284 042-ตอบปัญหาธรรม มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1173
283 041-การเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตที่ดี มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1118
282 040-ตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1338
281 039-สติกับการทำงาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1402
280 038-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1095
279 037-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1165
278 036-สิ่งที่เป็นไปได้ยากและควรรีบรู้ กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1147
277 035-สิ่งที่เลิศ 4 อย่าง กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1298
276 034-ตอบปัญหาธรรม ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1399
275 033-สติส่องใจ3 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1190
274 032-สติส่องใจ2 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1195
273 031-สติส่องใจ1 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1189
272 029-สัมมาทิฏฐิ2 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1069
271 028-สัมมาทิฏฐิ1 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1264
270 026-ธรรมะกับชีวิต2 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1172
269 025-ธรรมะกับชีวิต1 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1106
268 024-อริยมรรคภาคปฏิบัติ4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1337
267 023-อริยมรรคภาคปฏิบัติ3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1269
266 022-อริยมรรคภาคปฏิบัติ2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1658
265 021-อริยมรรคภาคปฏิบัติ1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1233
264 020-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
1126
263 019-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
1193
262 018-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ ชมรมสุรัตนธรรม
21 มิถุนายน 2558
1235
261 017-ตอบปัญหาธรรม ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1132
260 016-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1364
259 015-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1317
258 007-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
1484
257 006-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
1492
256 005-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
1531
255 004-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
1475
254 003-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
1547
253 002-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 กรกฎาคม 2558
1544
252 001-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
1465
251 006-สูตรโสดาบัน21 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน14
24 พฤศจิกายน 2558
1457
250 005-สูตรโสดาบัน20 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน12
13 ตุลาคม 2558
1409
249 004-สูตรโสดาบัน18 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน11
18 สิงหาคม 2558
1352
248 003-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1484
247 002-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1364
246 001-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
9 พฤษภาคม 2558
1513
245 045-ปุคคลบัญญัติ8,9
19 พฤศจิกายน 2558
1057
244 044-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
983
243 043-ปุคคลบัญญัติ7
19 พฤศจิกายน 2558
1000
242 042-ปุคคลบัญญัติ6
15 ตุลาคม 2558
1174
241 041-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1060
240 040-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1087
239 039-ปุคคลบัญญัติ5
15 ตุลาคม 2558
1111
238 038-ปุคคลบัญญัติ4
15 ตุลาคม 2558
1250
237 037-ปุคคลบัญญัติ3
1 ตุลาคม 2558
1107
236 036-ปุคคลบัญญัติ2
1 ตุลาคม 2558
1192
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ