ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
988 018-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดเวฬุวัน-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้า
7 มีนาคม 2560
1311
987 017-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช
7 มีนาคม 2560
1283
986 016-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สารนาถ-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า
3 มีนาคม 2560
1200
985 015-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดพระเชตวัน-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท วิริยวาท
1 มีนาคม 2560
1185
984 014-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดเวฬุวัน-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์
25 กุมภาพันธ์ 2560
1227
983 013-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ธรรมที่ทรงแสดง, อริยสัจ 4
24 กุมภาพันธ์ 2560
1230
982 012-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ธรรมที่ตรัสรู้, ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน
24 กุมภาพันธ์ 2560
1259
981 146-ขุ.อิติ.8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1013
980 145-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1121
979 144-ขุ.อิต.7 พรหม, บุรพเทพ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1030
978 224-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(8).ความเห็นตรงถูกต้องตามเป็นจริง
12 กุมภาพันธ์ 2560
1221
977 223-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(7).การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง
11 กุมภาพันธ์ 2560
1295
976 222-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(6).ตัวเราเป็นสมมติ กองทุกข์เป็นสัจจะ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1138
975 221-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(5).ความสันโดษและธรรมะฆราวาส
11 กุมภาพันธ์ 2560
1135
974 220-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(4).พิจารณากาย พิจารณากรรม
10 กุมภาพันธ์ 2560
1079
973 219-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(3).ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
10 กุมภาพันธ์ 2560
1145
972 218-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(2).ผูกใจไว้ อย่าให้เลื่อนลอย
10 กุมภาพันธ์ 2560
1272
971 217-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(1).นโม สรณะ และสิกขาบท 5
10 กุมภาพันธ์ 2560
1060
970 111-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 7 สัมมาทิฏฐิที่เป็นผ่ายบุญ 10 อย่าง
21 กุมภาพันธ์ 2560
1269
969 216-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(5).สติปัฏฐาน 4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต
22 มกราคม 2560
1153
968 215-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(4).พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม
21 มกราคม 2560
1220
967 214-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(3).การทำความเพียร 3 แบบและที่หลบเร้น
21 มกราคม 2560
1909
966 213-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(2).ปัญญารักษาตน 3 แบบและอธิปไตย 3 อย่าง
21 มกราคม 2560
1106
965 212-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(1).ความประมาทมัวเมา 3 อย่าง
20 มกราคม 2560
1142
964 049-อาธิปไตย 3 และตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1169
963 048-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1125
962 110-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 6 มิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริต 10 อย่าง
31 มกราคม 2560
1267
961 021-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1312
960 109-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด - สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน
2 กุมภาพันธ์ 2560
1173
959 143-ขุ.อิติ.2 ปัจจัย 4 ที่มีค่าน้อยหาได้ง่าย
19 มกราคม 2560
1126
958 142-ตอบปัญหาธรรม
19 มกราคม 2560
993
957 141-ขุ.อิติ.1 ทานการจำแนกการอนุเคราะห์ยัญ
19 มกราคม 2560
1012
956 140-ขันธวิภังค์ 7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1044
955 139-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1010
954 138-ขันธวิภังค์ 6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1075
953 046-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ 1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1197
952 045-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 15 สรรเสริญเทศนา
14 มกราคม 2560
1173
951 044-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1281
950 057-ยมก 9 อายตนยมก ตอนที่ 3
18 มกราคม 2560
1199
949 056-ยมก 8 อายตนยมก ตอนที่ 2
18 มกราคม 2560
1277
948 055-ยมก 7 ขันธยมก และอายตนยมก ตอนที่ 1
11 มกราคม 2560
1315
947 145-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1200
946 144-โครงสร้างสภาวะธรรม
10 มกราคม 2560
1121
945 143-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1132
944 211-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(13).สรุปหลักธรรมสำคัญ
3 มกราคม 2560
1047
943 210-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(12).เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยและทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1362
942 209-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(11).เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา
2 มกราคม 2560
1082
941 208-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(10).สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา
2 มกราคม 2560
1197
940 207-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(9).ตอบปัญหาธรรม
1 มกราคม 2560
1108
939 206-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(8).ฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต
1 มกราคม 2560
1166
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ