ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
35 037-พรหมจรรย์ ตอนที่37 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
24 สิงหาคม 2557
1541
34 036-พรหมจรรย์ ตอนที่36 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4
27 กรกฎาคม 2557
1612
33 035-พรหมจรรย์ ตอนที่35 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท3
22 มิถุนายน 2557
1598
32 034-พรหมจรรย์ ตอนที่34 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2
25 พฤษภาคม 2557
1648
31 033-พรหมจรรย์ ตอนที่33 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท1
27 เมษายน 2557
1556
30 032-พรหมจรรย์ ตอนที่32 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 มีนาคม 2557
1895
29 031-พรหมจรรย์ ตอนที่31 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 กุมภาพันธ์ 2557
1762
28 030-พรหมจรรย์ ตอนที่30 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 และอายตนะ12
26 มกราคม 2557
1823
27 029-พรหมจรรย์ ตอนที่29 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
22 ธันวาคม 2556
1845
26 003-กายคตาสติ ชมรมกัลยาณธรรม
4 พฤศจิกายน 2555
1842
25 002-อริยสัจจ์ ชมรมกัลยาณธรรม
11 กรกฎาคม 2553
1552
24 001-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ชมรมกัลยาณธรรม
6 กรกฎาคม 2551
1887
23 010-พรหมจรรย์ ตอนที่10
20 พฤษภาคม 2555
1790
22 019-พรหมจรรย์ ตอนที่19 โพชฌงค์7
24 กุมภาพันธ์ 2556
1703
21 020-พรหมจรรย์ ตอนที่20 โพชฌงค์7
24 มีนาคม 2556
1727
20 028-พรหมจรรย์ ตอนที่28 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
24 พฤศจิกายน 2556
1778
19 005-พรหมจรรย์ ตอนที่5
25 ธันวาคม 2554
1748
18 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
1722
17 002-พรหมจรรย์ ตอนที่2
31 กรกฎาคม 2554
1807
16 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
1746
15 011-พรหมจรรย์ ตอนที่11
24 มิถุนายน 2555
1700
14 024-พรหมจรรย์ ตอนที่24 มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม
28 กรกฎาคม 2556
1557
13 025-พรหมจรรย์ ตอนที่25 ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต
25 สิงหาคม 2556
1547
12 013-พรหมจรรย์ ตอนที่13 สติปัฏฐาน4
26 สิงหาคม 2555
1575
11 016-พรหมจรรย์ ตอนที่16 อิทธิบาท4
25 พฤศจิกายน 2555
1674
10 014-พรหมจรรย์ ตอนที่14 สติปัฏฐาน4
16 กันยายน 2555
1651
9 012-พรหมจรรย์ ตอนที่12 สติปัฏฐาน4
29 กรกฎาคม 2555
1754
8 015-พรหมจรรย์ ตอนที่15 สัมมัปปธาน4
14 ตุลาคม 2555
1621
7 017-พรหมจรรย์ ตอนที่17 อินทรีย์5, พละ5
23 ธันวาคม 2555
1574
6 018-พรหมจรรย์ ตอนที่18 โพชฌงค์7
27 มกราคม 2556
1650
5 022-พรหมจรรย์ ตอนที่22 อริยมรรคมีองค์8
12 พฤษภาคม 2556
1508
4 023-พรหมจรรย์ ตอนที่23 สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1792
3 021-พรหมจรรย์ ตอนที่21 อริยมรรคมีองค์8
28 เมษายน 2556
1763
2 026-พรหมจรรย์ ตอนที่26 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
29 กันยายน 2556
1655
1 027-พรหมจรรย์ ตอนที่27 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
27 ตุลาคม 56
1712
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ