ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
38 009-ข้อธรรมเพื่อความสังเวช WBTV วัดยานนาวา
18 มกราคม 2557
1442
37 002-มหัศจรรย์แห่งวิญญาณ
29 มิถุนายน 2557
1388
36 001-กฎเกณฑ์กรรม
18 กุมภาพันธ์ 2555
1538
35 037-พรหมจรรย์ ตอนที่37 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
24 สิงหาคม 2557
1547
34 036-พรหมจรรย์ ตอนที่36 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4
27 กรกฎาคม 2557
1619
33 035-พรหมจรรย์ ตอนที่35 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท3
22 มิถุนายน 2557
1603
32 034-พรหมจรรย์ ตอนที่34 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2
25 พฤษภาคม 2557
1653
31 033-พรหมจรรย์ ตอนที่33 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท1
27 เมษายน 2557
1568
30 032-พรหมจรรย์ ตอนที่32 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 มีนาคม 2557
1899
29 031-พรหมจรรย์ ตอนที่31 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 กุมภาพันธ์ 2557
1766
28 030-พรหมจรรย์ ตอนที่30 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 และอายตนะ12
26 มกราคม 2557
1827
27 029-พรหมจรรย์ ตอนที่29 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
22 ธันวาคม 2556
1851
26 003-กายคตาสติ ชมรมกัลยาณธรรม
4 พฤศจิกายน 2555
1851
25 002-อริยสัจจ์ ชมรมกัลยาณธรรม
11 กรกฎาคม 2553
1553
24 001-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ชมรมกัลยาณธรรม
6 กรกฎาคม 2551
1890
23 010-พรหมจรรย์ ตอนที่10
20 พฤษภาคม 2555
1796
22 019-พรหมจรรย์ ตอนที่19 โพชฌงค์7
24 กุมภาพันธ์ 2556
1710
21 020-พรหมจรรย์ ตอนที่20 โพชฌงค์7
24 มีนาคม 2556
1735
20 028-พรหมจรรย์ ตอนที่28 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
24 พฤศจิกายน 2556
1782
19 005-พรหมจรรย์ ตอนที่5
25 ธันวาคม 2554
1753
18 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
1728
17 002-พรหมจรรย์ ตอนที่2
31 กรกฎาคม 2554
1819
16 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
1749
15 011-พรหมจรรย์ ตอนที่11
24 มิถุนายน 2555
1703
14 024-พรหมจรรย์ ตอนที่24 มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม
28 กรกฎาคม 2556
1563
13 025-พรหมจรรย์ ตอนที่25 ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต
25 สิงหาคม 2556
1551
12 013-พรหมจรรย์ ตอนที่13 สติปัฏฐาน4
26 สิงหาคม 2555
1585
11 016-พรหมจรรย์ ตอนที่16 อิทธิบาท4
25 พฤศจิกายน 2555
1681
10 014-พรหมจรรย์ ตอนที่14 สติปัฏฐาน4
16 กันยายน 2555
1655
9 012-พรหมจรรย์ ตอนที่12 สติปัฏฐาน4
29 กรกฎาคม 2555
1766
8 015-พรหมจรรย์ ตอนที่15 สัมมัปปธาน4
14 ตุลาคม 2555
1631
7 017-พรหมจรรย์ ตอนที่17 อินทรีย์5, พละ5
23 ธันวาคม 2555
1580
6 018-พรหมจรรย์ ตอนที่18 โพชฌงค์7
27 มกราคม 2556
1655
5 022-พรหมจรรย์ ตอนที่22 อริยมรรคมีองค์8
12 พฤษภาคม 2556
1515
4 023-พรหมจรรย์ ตอนที่23 สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1797
3 021-พรหมจรรย์ ตอนที่21 อริยมรรคมีองค์8
28 เมษายน 2556
1776
2 026-พรหมจรรย์ ตอนที่26 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
29 กันยายน 2556
1663
1 027-พรหมจรรย์ ตอนที่27 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
27 ตุลาคม 56
1722
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ