ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
385 086-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (5) การมีสติ
3 มิถุนายน 2558
1336
384 085-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (4) ตอบคำถาม
3 มิถุนายน 2558
1155
383 084-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (3) ความอดทน กายคตาสติ และ ตอบคำถาม
2 มิถุนายน 2558
1222
382 083-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (2) การฝึกสมาธิ
2 มิถุนายน 2558
1289
381 082-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (1) โครงการวิปัสสนากรรมฐาน
2 มิถุนายน 2558
1450
380 081-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (10) ศีลดีและมีความรู้ตัว
28 พฤษภาคม 2558
1144
379 080-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
28 พฤษภาคม 2558
1295
378 079-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (8) กฎเกณฑ์แห่งธรรม
27 พฤษภาคม 2558
1439
377 078-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (7) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3
27 พฤษภาคม 2558
1365
376 077-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2
26 พฤษภาคม 2558
1306
375 076-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (5) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1
26 พฤษภาคม 2558
1375
374 075-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (4) สัมมาทิฏฐิระดับโลก
26 พฤษภาคม 2558
1306
373 074-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (3) ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน
25 พฤษภาคม 2558
1340
372 073-ปฏิบัติ 25-25พ.ค.58 (2) ฝึกใจให้ไม่ประมาท
25 พฤษภาคม 2558
1365
371 072-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (1) ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2558
1487
370 026-สติปัฏฐานภาวนา26; ปฏิปทา4 และกรรมฐาน
24 มิถุนายน 2558
1383
369 025-สติปัฏฐานภาวนา25; วิปัสสนานำหน้าสมถะ2
24 มิถุนายน 2558
1302
368 024-สติปัฏฐานภาวนา24; วิปัสสนานำหน้าสมถะ1
24 มิถุนายน 2558
1275
367 023-สติปัฏฐานภาวนา23; ตัวอย่างวิธีทำมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1334
366 022-สติปัฏฐานภาวนา22; มรรควิธี4แบบ
17 มิถุนายน 2558
1272
365 021-สติปัฏฐานภาวนา21; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1383
364 020-สติปัฏฐานภาวนา20; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ16ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1252
363 019-สติปัฏฐานภาวนา19; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1268
362 018-สติปัฏฐานภาวนา18; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1121
361 017-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน1
3 มิถุนายน 2558
1174
360 016-สติปัฏฐานภาวนา16; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1235
359 015-สติปัฏฐานภาวนา15; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1238
358 014-สติปัฏฐานภาวนา14; ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคและสัจจบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1153
357 013-สติปัฏฐานภาวนา13; ธัมมานุปัสสนา ขันธและอายตนบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1289
356 012-สติปัฏฐานภาวนา12; ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1262
355 011-สติปัฏฐานภาวนา11; จิตตานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1190
354 010-สติปัฏฐานภาวนา10; เวทนานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1266
353 009-สติปัฏฐานภาวนา9; กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1118
352 008-สติปัฏฐานภาวนา8; กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1294
351 007-สติปัฏฐานภาวนา7; กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1129
350 006-สติปัฏฐานภาวนา6; กายานุปัสสนา จตุสัมปชัญญบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1224
349 005-สติปัฏฐานภาวนา5; กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1192
348 004-สติปัฏฐานภาวนา4; อานาปานบรรพ
13 พฤษภาคม 2558
1267
347 003-สติปัฏฐานภาวนา3; อธิบายอุทเทสตามนัยอรรถกถา
13 พฤษภาคม 2558
1138
346 002-สติปัฏฐานภาวนา2; ขยายความอุทเทสสติปัฏฐาน
6 พฤษภาคม 2558
1181
345 023-เหตุเป็นไปได้ที่จะถึงนิพพานและได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1230
344 022-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1142
343 021-สรุปธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20
6 สิงหาคม 2558
1526
342 009-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
20 พฤศจิกายน 2558
1389
341 008-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
30 ตุลาคม 2258
1408
340 007-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
18 กันยายน 2558
1443
339 006-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1501
338 005-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1395
337 004-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1379
336 003-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์ ๒
26 มิถุนายน 2558
1406
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ