ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
485 060-ปุคคลบัญญัติ21
21 มกราคม 2559
1091
484 059-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1090
483 058-ปุคคลบัญญัติ20
21 มกราคม 2559
1088
482 057-ปุคคลบัญญัติ19
21 มกราคม 2559
1110
481 056-ปุคคลบัญญัติ18
14 มกราคม 2559
1101
480 055-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1305
479 054-ปุคคลบัญญัติ17
14 มกราคม 2559
1088
478 053-ปุคคลบัญญัติ16
14 มกราคม 2559
1078
477 014-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 2
30 มกราคม 2559
1456
476 013-ที.สี. พรหมชาลสูตร ตอนที่ 1
30 มกราคม 2559
1556
475 060-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
1280
474 059-ขยายความโพชฌงค์ 7 ชมรมสุรัตนธรรม
10 มกราคม 2559
1594
473 058-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์ ชมรมสุรัตนธรรม
10 มกราคม 2559
1399
472 057-สติส่องใจ งานได้ผล ศูนย์ศึกษาฯ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
17 มกราคม 2559
1391
471 013-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
15 มกราคม 2559
1450
470 012-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
15 มกราคม 2559
1444
469 012-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๒
17 มกราคม 2559
1465
468 011-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๑
17 มกราคม 2559
1524
467 008-สูตรโสดาบัน23 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน16
12 มกราคม 2559
1410
466 009-มีชีวิตไม่ติดหนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559
1384
465 008-อธิบายปฏิจจสมุปบาท 3 แบบและฝ่ายดับ
8 มกราคม 2559
1464
464 095-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (7) ระบบพัฒนาบุญ
24 มกราคม 2559
1289
463 094-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (6) มิจฉาทิฏฐิ ๑๐ และสัมมาทิฏฐิ ๑๐
24 มกราคม 2559
1009
462 093-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (5) ธรรม ๔๐ เป็นอกุศลและ ๔๐ เป็นกุศล
24 มกราคม 2559
1076
461 092-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (4) รู้จักลักษณะกุศลกับอกุศล
23 มกราคม 2559
1131
460 091-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (3) ทำด้วยสติปัญญา
23 มกราคม 2559
1139
459 090-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (2) อัปปมาทะและโยนิโสมนสิการ
23 มกราคม 2559
1098
458 089-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (1) พุทธธรรมภาคปฏิบัติ
22 มกราคม 2559
1276
457 088-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (15) สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ
4 มกราคม 2559
1146
456 087-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (14) เห็นถูกในอริยสัจ ละกิเลสได้
4 มกราคม 2559
1199
455 086-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (13) เห็นสิ่งไม่เคยเห็นคืออริยสัจ ๔
3 มกราคม 2559
1215
454 085-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (12) สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
3 มกราคม 2559
1255
453 084-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (11) ความเป็นมาและเป็นไปของชีวิต
3 มกราคม 2559
1099
452 083-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (10) ตอบปัญหาธรรม ๒
3 มกราคม 2559
1219
451 082-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม
2 มกราคม 2559
1093
450 081-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (8) มองให้ทะลุสิ่งปิดบังไตรลักษณ์
2 มกราคม 2559
1139
449 080-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (7) ชีวิต รูปนาม และขันธ์ ๕
2 มกราคม 2559
1149
448 079-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (6) ฝึกวิปัสสนาปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ๔
1 มกราคม 2559
1208
447 078-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (5) สังเกตและใส่ใจให้ถูกต้อง
1 มกราคม 2559
1198
446 077-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (4) ฝึกสัจจะและอธิษฐานด้วยการจงกรม
1 มกราคม 2559
1271
445 076-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (3) อุบายฝึกสติ
1 มกราคม 2559
1104
444 075-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (2) กายคตาสติ กับ อมตธรรม
31 ธันวาคม 2558
1159
443 074-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (1) ปีใหม่ เห็นใหม่
31 ธันวาคม 2558
1077
442 053-พรหมจรรย์ ตอนที่53 อานาปานสติ13,14
31 มกราคม 2559
1331
441 012-โพธิปักขิยธรรม5 อริยมรรคมีองค์8
26 ธันวาคม 2558
1530
440 052-พรหมจรรย์ ตอนที่52 อานาปานสติ11,12
27 ธันวาคม 2558
1540
439 018-คนพาลกับบัณฑิตและตอบปัญหาธรรม
20 ธันวาคม 2558
1235
438 017-ภูมิสัตบุรุษ, สิ่งที่ควรทำ, เหตุวิวาท
20 ธันวาคม 2558
1341
437 056-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คณะวิศวฯจุฬาฯ
20 ธันวาคม 2558
1374
436 073-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (7) ปฏิบัติให้เป็นโสดาบัน
7 ธันวาคม 2558
1311
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ