ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
488 063-ตอบปัญหา ตัวรู้เห็นตัวรู้
4 กุมภาพันธ์ 2559
1230
487 062-ปุคคลบัญญัติ23
4 กุมภาพันธ์ 2559
1211
486 061-ปุคคลบัญญัติ22
4 กุมภาพันธ์ 2559
1163
485 060-ปุคคลบัญญัติ21
21 มกราคม 2559
1098
484 059-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1094
483 058-ปุคคลบัญญัติ20
21 มกราคม 2559
1096
482 057-ปุคคลบัญญัติ19
21 มกราคม 2559
1117
481 056-ปุคคลบัญญัติ18
14 มกราคม 2559
1105
480 055-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1310
479 054-ปุคคลบัญญัติ17
14 มกราคม 2559
1091
478 053-ปุคคลบัญญัติ16
14 มกราคม 2559
1082
477 014-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 2
30 มกราคม 2559
1459
476 013-ที.สี. พรหมชาลสูตร ตอนที่ 1
30 มกราคม 2559
1563
475 060-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
1282
474 059-ขยายความโพชฌงค์ 7 ชมรมสุรัตนธรรม
10 มกราคม 2559
1598
473 058-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์ ชมรมสุรัตนธรรม
10 มกราคม 2559
1401
472 057-สติส่องใจ งานได้ผล ศูนย์ศึกษาฯ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
17 มกราคม 2559
1395
471 013-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
15 มกราคม 2559
1458
470 012-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
15 มกราคม 2559
1449
469 012-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๒
17 มกราคม 2559
1468
468 011-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๑
17 มกราคม 2559
1526
467 008-สูตรโสดาบัน23 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน16
12 มกราคม 2559
1412
466 009-มีชีวิตไม่ติดหนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559
1387
465 008-อธิบายปฏิจจสมุปบาท 3 แบบและฝ่ายดับ
8 มกราคม 2559
1470
464 095-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (7) ระบบพัฒนาบุญ
24 มกราคม 2559
1292
463 094-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (6) มิจฉาทิฏฐิ ๑๐ และสัมมาทิฏฐิ ๑๐
24 มกราคม 2559
1016
462 093-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (5) ธรรม ๔๐ เป็นอกุศลและ ๔๐ เป็นกุศล
24 มกราคม 2559
1079
461 092-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (4) รู้จักลักษณะกุศลกับอกุศล
23 มกราคม 2559
1135
460 091-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (3) ทำด้วยสติปัญญา
23 มกราคม 2559
1142
459 090-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (2) อัปปมาทะและโยนิโสมนสิการ
23 มกราคม 2559
1100
458 089-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (1) พุทธธรรมภาคปฏิบัติ
22 มกราคม 2559
1280
457 088-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (15) สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ
4 มกราคม 2559
1149
456 087-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (14) เห็นถูกในอริยสัจ ละกิเลสได้
4 มกราคม 2559
1203
455 086-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (13) เห็นสิ่งไม่เคยเห็นคืออริยสัจ ๔
3 มกราคม 2559
1221
454 085-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (12) สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
3 มกราคม 2559
1259
453 084-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (11) ความเป็นมาและเป็นไปของชีวิต
3 มกราคม 2559
1102
452 083-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (10) ตอบปัญหาธรรม ๒
3 มกราคม 2559
1223
451 082-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม
2 มกราคม 2559
1097
450 081-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (8) มองให้ทะลุสิ่งปิดบังไตรลักษณ์
2 มกราคม 2559
1147
449 080-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (7) ชีวิต รูปนาม และขันธ์ ๕
2 มกราคม 2559
1153
448 079-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (6) ฝึกวิปัสสนาปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ๔
1 มกราคม 2559
1215
447 078-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (5) สังเกตและใส่ใจให้ถูกต้อง
1 มกราคม 2559
1202
446 077-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (4) ฝึกสัจจะและอธิษฐานด้วยการจงกรม
1 มกราคม 2559
1279
445 076-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (3) อุบายฝึกสติ
1 มกราคม 2559
1107
444 075-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (2) กายคตาสติ กับ อมตธรรม
31 ธันวาคม 2558
1164
443 074-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (1) ปีใหม่ เห็นใหม่
31 ธันวาคม 2558
1083
442 053-พรหมจรรย์ ตอนที่53 อานาปานสติ13,14
31 มกราคม 2559
1340
441 012-โพธิปักขิยธรรม5 อริยมรรคมีองค์8
26 ธันวาคม 2558
1535
440 052-พรหมจรรย์ ตอนที่52 อานาปานสติ11,12
27 ธันวาคม 2558
1550
439 018-คนพาลกับบัณฑิตและตอบปัญหาธรรม
20 ธันวาคม 2558
1239
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ