ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,388 227-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (2).ฝึกสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ
24 กุมภาพันธ์ 2561
738
1,387 226-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (1).ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ
24 กุมภาพันธ์ 2561
715
1,386 103-พรหมจรรย์ ตอนที่ 79(2).มรณสติ 8 โดยมีอันตรายมากและมรณสติ 8 แบบ
22 เมษายน 2561
812
1,385 102-พรหมจรรย์ ตอนที่ 79(1).มรณสติ 7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
731
1,384 101-พรหมจรรย์ ตอนที่ 78(2).มรณสติ 6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
855
1,383 100-พรหมจรรย์ ตอนที่ 78(1).มรณสติ 5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
770
1,382 099-พรหมจรรย์ ตอนที่ 77(2).มรณสติ 4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
747
1,381 098-พรหมจรรย์ ตอนที่ 77(1).มรณสติ 3 วิธีการเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
771
1,380 097-พรหมจรรย์ ตอนที่ 76(2).มรณสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
829
1,379 096-พรหมจรรย์ ตอนที่ 76(1).มรณสติ 1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
809
1,378 095-พรหมจรรย์ ตอนที่ 75(2).อุเบกขาภาวนา 2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
851
1,377 094-พรหมจรรย์ ตอนที่ 75(1).อุเบกขาภาวนา 1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
701
1,376 093-พรหมจรรย์ ตอนที่ 74(2).มุทิตาภาวนา 2 บทบริกรรมและการแผ่มุทิตา
26 พฤศจิกายน 2560
759
1,375 092-พรหมจรรย์ ตอนที่ 74(1).มุทิตาภาวนา 1 อานิสงส์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2560
794
1,374 091-พรหมจรรย์ ตอนที่ 73(2).กรุณาภาวนา 4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
806
1,373 090-พรหมจรรย์ ตอนที่ 73(1).กรุณาภาวนา 3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
806
1,372 089-พรหมจรรย์ ตอนที่ 72(2).กรุณาภาวนา 2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
801
1,371 088-พรหมจรรย์ ตอนที่ 72(1).กรุณาภาวนา 1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์
24 กันยายน 2560
751
1,370 294-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(16).ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา
3 มกราคม 2561
687
1,369 293-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(15).ตอบปัญหาธรรม 3
3 มกราคม 2561
768
1,368 292-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(14).พิจารณากรรมและเจริญวิปัสสนา
3 มกราคม 2561
709
1,367 291-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(13).เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ
2 มกราคม 2561
659
1,366 290-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(12).ตอบปัญหาธรรม 2
2 มกราคม 2561
604
1,365 289-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(11).ตอบปัญหาธรรม 1
2 มกราคม 2561
821
1,364 288-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(10).พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
674
1,363 287-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(9).ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
642
1,362 286-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(8).จากอสัมโมหะสัมปชัญญะสู่วิปัสสนา
1 มกราคม 2561
742
1,361 285-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(7).ฝึกรู้แบบไม่หลง
31 ธันวาคม 2560
676
1,360 284-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(6).ฝึกจิตได้ที่พึ่ง
31 ธันวาคม 2560
624
1,359 283-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(5).ความเพียร กล้าหาญ บากบั่น
31 ธันวาคม 2560
747
1,358 282-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(4).ร่วมปฏิบัติรับอรุณ
31 ธันวาคม 2560
623
1,357 281-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(3).นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
676
1,356 280-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(2).กายคตาสติเบื้องต้น
30 ธันวาคม 2560
667
1,355 279-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(1).หลักการปฏิบัติเน้นภาวนา
30 ธันวาคม 2560
798
1,354 308-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (14).อานิสงส์ของขันติและอุบายกำจัดอาฆาตในบุคคล
24 มกราคม 2561
729
1,353 307-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (13).วิธีเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความอาฆาต
23 มกราคม 2561
800
1,352 306-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (12).มรณสติ, อานิสงส์และอุปมา
23 มกราคม 2561
748
1,351 305-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (11).กายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
23 มกราคม 2561
714
1,350 304-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (10).นำกายนี้เทียบกับศพคนตาย
22 มกราคม 2561
745
1,349 303-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (9).พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ 4
22 มกราคม 2561
741
1,348 302-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (8).อานิสงส์กายคตาสติ พระสารีบุตรบันลือสีหนาท
22 มกราคม 2561
640
1,347 301-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (7).อานาปานสติ 16 ขั้นอย่างย่อ
22 มกราคม 2561
775
1,346 300-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (6).ระงับกายสังขารคือลมหายใจ
21 มกราคม 2561
874
1,345 299-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (5).เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว
21 มกราคม 2561
901
1,344 298-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (4).วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ
20 มกราคม 2561
1177
1,343 297-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (3).วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย
20 มกราคม 2561
818
1,342 296-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (2).วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ
20 มกราคม 2561
828
1,341 295-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (1).ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา 4 แบบ
19 มกราคม 2561
850
1,340 225-อริยมรรคมีองค์ ๘ (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
21 ธันวาคม 2560
836
1,339 224-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (22).คุณธรรมพระโสดาบัน 5 ประการ
24 พฤศจิกายน 2560
888
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ