ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,385 102-พรหมจรรย์ ตอนที่ 79(1).มรณสติ 7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
728
1,384 101-พรหมจรรย์ ตอนที่ 78(2).มรณสติ 6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
851
1,383 100-พรหมจรรย์ ตอนที่ 78(1).มรณสติ 5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
767
1,382 099-พรหมจรรย์ ตอนที่ 77(2).มรณสติ 4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
741
1,381 098-พรหมจรรย์ ตอนที่ 77(1).มรณสติ 3 วิธีการเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
768
1,380 097-พรหมจรรย์ ตอนที่ 76(2).มรณสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
823
1,379 096-พรหมจรรย์ ตอนที่ 76(1).มรณสติ 1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
800
1,378 095-พรหมจรรย์ ตอนที่ 75(2).อุเบกขาภาวนา 2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
847
1,377 094-พรหมจรรย์ ตอนที่ 75(1).อุเบกขาภาวนา 1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
696
1,376 093-พรหมจรรย์ ตอนที่ 74(2).มุทิตาภาวนา 2 บทบริกรรมและการแผ่มุทิตา
26 พฤศจิกายน 2560
753
1,375 092-พรหมจรรย์ ตอนที่ 74(1).มุทิตาภาวนา 1 อานิสงส์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2560
789
1,374 091-พรหมจรรย์ ตอนที่ 73(2).กรุณาภาวนา 4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
802
1,373 090-พรหมจรรย์ ตอนที่ 73(1).กรุณาภาวนา 3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
798
1,372 089-พรหมจรรย์ ตอนที่ 72(2).กรุณาภาวนา 2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
792
1,371 088-พรหมจรรย์ ตอนที่ 72(1).กรุณาภาวนา 1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์
24 กันยายน 2560
746
1,370 294-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(16).ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา
3 มกราคม 2561
683
1,369 293-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(15).ตอบปัญหาธรรม 3
3 มกราคม 2561
764
1,368 292-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(14).พิจารณากรรมและเจริญวิปัสสนา
3 มกราคม 2561
703
1,367 291-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(13).เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ
2 มกราคม 2561
655
1,366 290-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(12).ตอบปัญหาธรรม 2
2 มกราคม 2561
600
1,365 289-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(11).ตอบปัญหาธรรม 1
2 มกราคม 2561
814
1,364 288-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(10).พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
669
1,363 287-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(9).ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
639
1,362 286-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(8).จากอสัมโมหะสัมปชัญญะสู่วิปัสสนา
1 มกราคม 2561
739
1,361 285-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(7).ฝึกรู้แบบไม่หลง
31 ธันวาคม 2560
671
1,360 284-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(6).ฝึกจิตได้ที่พึ่ง
31 ธันวาคม 2560
620
1,359 283-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(5).ความเพียร กล้าหาญ บากบั่น
31 ธันวาคม 2560
741
1,358 282-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(4).ร่วมปฏิบัติรับอรุณ
31 ธันวาคม 2560
618
1,357 281-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(3).นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
670
1,356 280-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(2).กายคตาสติเบื้องต้น
30 ธันวาคม 2560
659
1,355 279-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(1).หลักการปฏิบัติเน้นภาวนา
30 ธันวาคม 2560
789
1,354 308-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (14).อานิสงส์ของขันติและอุบายกำจัดอาฆาตในบุคคล
24 มกราคม 2561
722
1,353 307-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (13).วิธีเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความอาฆาต
23 มกราคม 2561
796
1,352 306-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (12).มรณสติ, อานิสงส์และอุปมา
23 มกราคม 2561
744
1,351 305-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (11).กายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
23 มกราคม 2561
710
1,350 304-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (10).นำกายนี้เทียบกับศพคนตาย
22 มกราคม 2561
733
1,349 303-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (9).พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ 4
22 มกราคม 2561
738
1,348 302-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (8).อานิสงส์กายคตาสติ พระสารีบุตรบันลือสีหนาท
22 มกราคม 2561
634
1,347 301-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (7).อานาปานสติ 16 ขั้นอย่างย่อ
22 มกราคม 2561
770
1,346 300-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (6).ระงับกายสังขารคือลมหายใจ
21 มกราคม 2561
870
1,345 299-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (5).เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว
21 มกราคม 2561
896
1,344 298-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (4).วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ
20 มกราคม 2561
1174
1,343 297-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (3).วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย
20 มกราคม 2561
816
1,342 296-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (2).วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ
20 มกราคม 2561
825
1,341 295-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย 19-24 ม.ค.61 (1).ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา 4 แบบ
19 มกราคม 2561
844
1,340 225-อริยมรรคมีองค์ ๘ (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
21 ธันวาคม 2560
832
1,339 224-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (22).คุณธรรมพระโสดาบัน 5 ประการ
24 พฤศจิกายน 2560
882
1,338 223-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (21).ไม่เอาทุกข์ทับถมตนจนถึงดับทุกข์
24 พฤศจิกายน 2560
776
1,337 222-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (20).ตอบปัญหาธรรม 8
23 พฤศจิกายน 2560
811
1,336 221-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (19).ตอบปัญหาธรรม 7
23 พฤศจิกายน 2560
833
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ