ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,788 06-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 3
10 ตุลาคม 2558
372
1,787 05-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 2
10 ตุลาคม 2558
325
1,786 04-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 1
10 ตุลาคม 2558
388
1,785 03-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 3
11 กรกฎาคม 2558
328
1,784 02-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 2
11 กรกฎาคม 2558
372
1,783 01-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 1
11 กรกฎาคม 2558
420
1,782 205-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 4 วิธีรวมมรรคและเหตุให้ถึงมรรค
15 กรกฎาคม 2561
379
1,781 204-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 3 แจกแจงขยายความองค์มรรค
15 กรกฎาคม 2561
364
1,780 203-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
15 กรกฎาคม 2561
402
1,779 202-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 1 ความหมายและความสำคัญ
15 กรกฎาคม 2561
392
1,778 130-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(3).เรียงลำดับเน้นปัญญา 3
24 เมษายน 2562
408
1,777 129-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(2).เรียงลำดับเน้นปัญญา 2
24 เมษายน 2562
371
1,776 128-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(1).เรียงลำดับเน้นปัญญา 1
24 เมษายน 2562
383
1,775 127-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(3).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 3
17 เมษายน 2562
389
1,774 126-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(2).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 2
17 เมษายน 2562
428
1,773 125-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(1).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 1
17 เมษายน 2562
412
1,772 124-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(2).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
369
1,771 123-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(1).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
370
1,770 122-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(2).ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
346
1,769 121-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(1).สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
390
1,768 120-ปรมัตถธรรม 7(2).สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
404
1,767 119-ปรมัตถธรรม 7(1).ปรมัตถธรรมกับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
372
1,766 118-ปรมัตถธรรม 6(3).ปรมัตถธรรม 4 กับอินทรีย์ 22 และปฏิจจสมุปบาท 12
24 สิงหาคม 2561
368
1,765 117-ปรมัตถธรรม 6(2).ปรมัตถธรรม 4 กับ ธาตุ 18 และอริยสัจ 4
24 สิงหาคม 2561
369
1,764 116-ปรมัตถธรรม 6(1).ปรมัตถธรรม 4 กับ ขันธ์ 5 และอายตนะ 12
24 สิงหาคม 2561
370
1,763 115-ปรมัตถธรรม 5(3).ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
375
1,762 114-ปรมัตถธรรม 5(2).ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
369
1,761 113-ปรมัตถธรรม 5(1).นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
390
1,760 112-ปรมัตถธรรม 4(3).รูปในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
20 กรกฎาคม 2561
334
1,759 111-ปรมัตถธรรม 4(2).รูป 28 จำแนกเป็น 11 กลุ่ม
20 กรกฎาคม 2561
370
1,758 110-ปรมัตถธรรม 4(1).สัมปโยคนัย สังคหนัยและตทภุยมิสสกนัย
20 กรกฎาคม 2561
397
1,757 109-ปรมัตถธรรม 3(3).เจตสิกในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
29 มิถุนายน 2561
471
1,756 108-ปรมัตถธรรม 3(2).เจตสิก 52 จำแนกเป็น 3 กลุ่ม
29 มิถุนายน 2561
361
1,755 107-ปรมัตถธรรม 3(1).จิต 89 จำแนกเป็น 9 แบบ
29 มิถุนายน 2561
399
1,754 106-ปรมัตถธรรม 2(4).อรูปาวจรจิต 12 โลกุตตรจิต 8 หรือ 40
22 มิถุนายน 2561
351
1,753 105-ปรมัตถธรรม 2(3).กามาวจรจิต 54 รูปาวจรจิต 15
22 มิถุนายน 2561
335
1,752 104-ปรมัตถธรรม 2(2).กามาวจรจิต, อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 1
22 มิถุนายน 2561
379
1,751 103-ปรมัตถธรรม 2(1).จำแนกจิต 89 เป็น 4 ภูมิ
22 มิถุนายน 2561
361
1,750 102-ปรมัตถธรรม 1(3).ลักษณะของรูปกับนิพพาน
15 มิถุนายน 2561
383
1,749 101-ปรมัตถธรรม 1(2).ลักษณะของจิตกับเจตสิก
15 มิถุนายน 2561
396
1,748 100-ปรมัตถธรรม 1(1).ความหมายของปรมัตถธรรม
15 มิถุนายน 2561
412
1,747 099-ยมกปาฬิ 8 อายตนยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
7 มีนาคม 2561
363
1,746 098-ยมกปาฬิ 7 อายตนยมก 1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
324
1,745 097-ปรมัตถธรรม 21 อธิบายบทธรรมในคาถาด้วยหลักปรมัตถธรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561
340
1,744 093-ยมกปาฬิ 6 ขันธยมก 3 สุทธขันธวาระเป็นต้น
17 มกราคม 2561
335
1,743 096-ปรมัตถธรรม 20 ปรมัตถธรรมกับหลักธรรมมีขันธ์เป็นต้น
25 มกราคม 2561
315
1,742 095-ปรมัตถธรรม 19 นิพพาน1 นิพพาน2 นิพพาน3 และนิพพาน 5
25 มกราคม 2561
378
1,741 094-ปรมัตถธรรม 18 รูปในสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
25 มกราคม 2561
309
1,740 092-ปรมัตถธรรม 17 รูปปรมัตถ์ 11 กลุ่ม
27 ธันวาคม 2560
351
1,739 091-ปรมัตถธรรม 16 รูปปรมัตถ์จำนวน 28 รูป
27 ธันวาคม 2560
330
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ