ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,035 331-สํ.ข. ราหุลสูตร, รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
258
2,034 330-ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
245
2,033 329-สํ.ข.เขมกสูตร 2.วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
235
2,032 227-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6 พฤศจิกายน 2562
268
2,031 226-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-เหตุให้สุขภาพจิตดี
6 พฤศจิกายน 2562
265
2,030 225-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะ คือ อะไร
6 พฤศจิกายน 2562
238
2,029 224-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ชีวิต คือ อะไร
6 พฤศจิกายน 2562
259
2,028 223-ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อำเภอปากช่อง-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ 4
26 กันยายน 2562
272
2,027 391-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (11).ตอบปัญหาธรรม 3
21 พฤศจิกายน 2562
286
2,026 390-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 2
20 พฤศจิกายน 2562
250
2,025 389-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (09).ตอบปัญหาธรรม 1
19 พฤศจิกายน 2562
276
2,024 388-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (08).วิธีการตามเห็นเวทนาและจิต
18 พฤศจิกายน 2562
283
2,023 387-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (07).สรุปหลักปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2562
244
2,022 386-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (06).วิธีพิจารณากระจายแยกกายให้ละเอียด
17 พฤศจิกายน 2562
232
2,021 385-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (05).ปฏิบัติตามคำสอนในมหาสติปัฏฐานสูตร
16 พฤศจิกายน 2562
209
2,020 384-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (04).หัดฝึกสติด้วยการเดินและการนั่ง
16 พฤศจิกายน 2562
259
2,019 383-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (03).พัฒนาสติด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และปัญญา
16 พฤศจิกายน 2562
203
2,018 382-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (02).เริ่มปฏิบัติด้วยการมีสติและสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2562
237
2,017 381-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (01).หลักปฏิบัติในกรอบอริยสัจ
16 พฤศจิกายน 2562
215
2,016 380-ตอบปัญหาธรรม 2 ในคอร์สยุวเนกขัมม์
25 ตุลาคม 2562
182
2,015 379-ตอบปัญหาธรรม 1 ในคอร์สยุวเนกขัมม์
25 ตุลาคม 2562
202
2,014 377-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิตฯ)
24 กันยายน 2562
201
2,013 376-ปฏิจจสมุปบาท 6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม 3 ชาติ ตอน 2
22 กันยายน 2562
219
2,012 375-ปฏิจจสมุปบาท 6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม 3 ชาติ ตอน 1
22 กันยายน 2562
215
2,011 374-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (07).สรุปอริยมรรคมีองค์ 8
22 กันยายน 2562
218
2,010 373-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (06).ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น
21 กันยายน 2562
208
2,009 372-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (05).ฝึกปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
21 กันยายน 2562
216
2,008 371-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (04).สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
210
2,007 370-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (03).วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา
20 กันยายน 2562
209
2,006 369-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (02).เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ
20 กันยายน 2562
218
2,005 368-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (01).อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข
20 กันยายน 2562
226
2,004 367-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (18).โอวาทธรรม
18 กันยายน 2562
208
2,003 366-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (17).เหตุปัจจัยของวิชชาและวิมุตติและตอบปัญหา
18 กันยายน 2562
181
2,002 365-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2562
179
2,001 364-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (15).สรุปองค์มรรค 8
17 กันยายน 2562
187
2,000 363-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (14).กระบวนธรรมเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์
17 กันยายน 2562
180
1,999 362-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (13).ตอบปัญหาธรรม 6
17 กันยายน 2562
208
1,998 361-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (12).ตอบปัญหาธรรม 5
16 กันยายน 2562
202
1,997 360-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (11).ญาณ 12
16 กันยายน 2562
198
1,996 359-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 4
16 กันยายน 2562
196
1,995 358-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (09).สักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
16 กันยายน 2562
211
1,994 357-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (08).ตอบปัญหาธรรม 3
16 กันยายน 2562
196
1,993 356-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (07).ตอบปัญหาธรรม 2
15 กันยายน 2562
185
1,992 355-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (06).การปฏิบัติให้หยั่งลงสู่การเห็นอริยสัจ
15 กันยายน 2562
167
1,991 354-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (05).ตอบปัญหาธรรม 1
15 กันยายน 2562
169
1,990 353-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (04).หลักและวิธีการฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน 4
15 กันยายน 2562
182
1,989 352-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (03).การฝึกสติสัมปชัญญะและสัพพัตถกกรรมฐาน
14 กันยายน 2562
177
1,988 351-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (02).พื้นฐานการมีสติรู้กาย
14 กันยายน 2562
177
1,987 350-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (01).คอร์สวิปัสสนากรรมฐานอริยมรรค
14 กันยายน 2562
191
1,986 349-ปฏิจจสมุปบาท 5(2).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 4
8 กันยายน 2562
186
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ