ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,085 234-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(10).ขยายความสัมมาทิฏฐิ
13 พฤษภาคม 2560
1022
1,084 233-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(9).จากสติปัฏฐานถึงปัญญารู้อริยสัจ
12 พฤษภาคม 2560
1045
1,083 232-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(8).วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา
12 พฤษภาคม 2560
1103
1,082 231-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(7).พิจารณาโทษของร่างกาย
12 พฤษภาคม 2560
1059
1,081 230-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(6).ฝึกสติทำสมาธิด้วยกายคตาสติ
11 พฤษภาคม 2560
1189
1,080 229-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(5).สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ต้องใช้ประจำ
11 พฤษภาคม 2560
1173
1,079 228-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(4).ไม่อยู่ปราศจากสติ
11 พฤษภาคม 2560
1060
1,078 227-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(3).แนะนำวิธีฝึกสติอย่างง่ายๆ
11 พฤษภาคม 2560
1131
1,077 226-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(2).หลักธรรมสำคัญในธรรมจักร
10 พฤษภาคม 2560
1000
1,076 225-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(1).ธรรมอุปการะนักปฏิบัติ
10 พฤษภาคม 2560
1088
1,075 122-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 10 สิ้นทุกข์โดยชอบได้เพราะรู้อริยสัจ
23 พฤษภาคม 2560
948
1,074 024-สูตรโสดาบัน39 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน32
9 พฤษภาคม 2560
1041
1,073 055-การมีความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพาน
7 พฤษภาคม 2560
1082
1,072 054-ธรรมที่ควรสอบทานและเหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย 4
7 พฤษภาคม 2560
1153
1,071 021-กำเนิดโลก ตอนที่ 2
5 พฤษภาคม 2560
1216
1,070 121-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
984
1,069 120-ชนรมสุรัตนธรรม-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
21 พฤษภาคม 2560
1136
1,068 119-ชนรมสุรัตนธรรม-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
21 พฤษภาคม 2560
988
1,067 053-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 8 หมวดธาตุมนสิการ
22 เมษายน 2560
1193
1,066 052-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 7 หมวดปฏิกูลมนสิการ
22 เมษายน 2560
1166
1,065 051-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 6 หมวดกระทำสัมปชัญญะ
22 เมษายน 2560
1027
1,064 159-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร
31 มีนาคม 2560
1113
1,063 160-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน
1 เมษายน 2560
969
1,062 040-พุทธานุสสติ 15 พุทธคุณ 100 บท
21 เมษายน 2560
1122
1,061 070-สติปัฏฐานภาวนา 8-ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสติปัฏฐาน
24 พฤษภาคม 2560
1347
1,060 069-สติปัฏฐานภาวนา 7-นิทเทสธัมมานุปัสสนา 2
24 พฤษภาคม 2560
1360
1,059 068-สติปัฏฐานภาวนา 6-นิทเทสธัมมานุปัสสนา 1
24 พฤษภาคม 2560
1149
1,058 067-สติปัฏฐานภาวนา 5-นิทเทสเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา
17 พฤษภาคม 2560
1061
1,057 066-สติปัฏฐานภาวนา 4-นิทเทสกายานุปัสสนา 2
17 พฤษภาคม 2560
1403
1,056 065-สติปัฏฐานภาวนา 3-นิทเทสกายานุปัสสนา 1
17 พฤษภาคม 2560
1247
1,055 064-สติปัฏฐานภาวนา 2-วิปัสสนาภาวนา
3 พฤษภาคม 2560
1218
1,054 063-สติปัฏฐานภาวนา 1-วิปัสสนาภาวนา
3 พฤษภาคม 2560
1240
1,053 161-ญาณวิภังค์ 6 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 1
20 เมษายน 2560
1038
1,052 160-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1007
1,051 159-ญาณวิภังค์ 5 ญาณหมวดละสอง ตอนที่ 2
20 เมษายน 2560
1047
1,050 158-ญาณวิภังค์ 4 ญาณหมวดละสอง ตอนที่ 1
6 เมษายน 2560
987
1,049 157-ญาณวิภังค์ 3 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 3
6 เมษายน 2560
980
1,048 156-ญาณวิภังค์ 2 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 2
6 เมษายน 2560
1092
1,047 155-ญาณวิภังค์ 1 ญาณหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 1
6 เมษายน 2560
1026
1,046 027-ธรรมดุจเครื่องป้องกันนคร 7 อย่าง ตอนที่ 2
9 เมษายน 2560
1223
1,045 026-ธรรมดุจเครื่องป้องกันนคร 7 อย่าง ตอนที่ 1
9 เมษายน 2560
1189
1,044 079-พรหมจรรย์ ตอนที่67(2) เมตตาภาวนา 26.พิจารณาความสัมพันธ์ในสังสารวัฏฏ์
23 เมษายน 2560
1259
1,043 078-พรหมจรรย์ ตอนที่67(1) เมตตาภาวนา 25.พิจารณาตนเอง 10 ประเด็น
23 เมษายน 2560
1317
1,042 118-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 4
30 เมษายน 2560
1296
1,041 117-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 3
30 เมษายน 2560
1102
1,040 116-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 2
30 เมษายน 2560
1088
1,039 115-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วิธีฝึกสัมปชัญญะ 1
30 เมษายน 2560
1198
1,038 114-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียด
27 เมษายน 2560
1197
1,037 114-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียด
27 เมษายน 2560
1172
1,036 023-สูตรโสดาบัน38 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน31
18 เมษายน 2560
1256
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ