ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
535 005-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (5) อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารศาลา
4 มีนาคม 2559
1431
534 004-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (4) ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
3 มีนาคม 2559
1396
533 003-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (3) ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1410
532 002-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (2) ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยา
2 มีนาคม 2559
1545
531 001-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (1) สังเวชนียสถาน; ความหมายและคุณค่า
1 มีนาคม 2559
1509
530 109-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (4) อบรมวิปัสสนา๔ ตอบปัญหาธรรม
27 มีนาคม 2559
1183
529 108-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (3) อบรมวิปัสสนา๓ นำปฏิบัติ ยืน เดิน นั่ง
27 มีนาคม 2559
1173
528 107-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (2) อบรมวิปัสสนา๒ วิปัสสนาภูมิ
27 มีนาคม 2559
1114
527 106-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (1) อบรมวิปัสสนา๑ ฐานะของวิปัสสนา
27 มีนาคม 2559
1242
526 010-ธรรม 10 ประการนำไปนรก-สวรรค์
11 มีนาคม 2559
1558
525 076-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 8
24 มีนาคม 2559
1067
524 075-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1153
523 074-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 7
24 มีนาคม 2559
1105
522 073-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 6
24 มีนาคม 2559
1131
521 072-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 5
17 มีนาคม 2559
1039
520 071-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1031
519 070-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 4
17 มีนาคม 2559
1034
518 069-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 3
17 มีนาคม 2559
1131
517 010-สูตรโสดาบัน25 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน18
15 มีนาคม 2559
1196
516 105-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (10) ลำดับปฏิบัติเบื้องต้นจนถึงนิพพาน
1216
515 104-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (9) สรุปรวมอริยมรรคมีองค์ ๘
26 กุมภาพันธ์ 2559
1173
514 103-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (8) สรุปธรรมลงอริยสัจ ๔
25 กุมภาพันธ์ 2559
1130
513 102-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-24ก.พ.59 (7) เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์
25 กุมภาพันธ์ 2559
1130
512 101-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (6) หัดเห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
25 กุมภาพันธ์ 2559
1133
511 100-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (5) กฎเกณฑ์แห่งสากล
25 กุมภาพันธ์ 2559
1030
510 099-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (4) ดี ชั่ว กรรม และมงคล
24 กุมภาพันธ์ 2559
1168
509 098-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (3) เห็นธรรมคือนิวรณ์ ๕
24 กุมภาพันธ์ 2559
1126
508 097-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (2) ต้นทางสติปัฏฐาน
24 กุมภาพันธ์ 2559
1201
507 096-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (1) ทางเดินอริยมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2559
1130
506 018-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 6 มหาศีล ตอนที่ 1
26 มีนาคม 2559
1127
505 017-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 5 มัชฌิมศีล
26 มีนาคม 2559
1185
504 016-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 4 จูฬศีล 2
20 กุมภาพันธ์ 2559
1205
503 015-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 3 จูฬศีล 1
20 กุมภาพันธ์ 2559
1272
502 017-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ19
18 มีนาคม 2559
1270
501 016-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ18
18 มีนาคม 2559
1361
500 015-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
19 กุมภาพันธ์ 2559
1289
499 014-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
19 กุมภาพันธ์ 2559
1329
498 055-พรหมจรรย์ ตอนที่55 เมตตาภาวนา1,2
13 มีนาคม 2559
1431
497 054-พรหมจรรย์ ตอนที่54 อานาปานสติ15,16
14 กุมภาพันธ์ 2559
1297
496 020-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง2
28 กุมภาพันธ์ 2559
1157
495 019-เหตุให้มนตร์ที่สาธยายไม่แจ่มแจ้ง1
28 กุมภาพันธ์ 2559
1253
494 009-สูตรโสดาบัน24 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน17
9 กุมภาพันธ์ 2559
1501
493 068-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1222
492 067-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1260
491 066-กิเลสหมวดละหนึ่ง ตอนที่ 1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1052
490 065-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1186
489 064-ปุคคลบัญญัติ24
4 กุมภาพันธ์ 2559
1127
488 063-ตอบปัญหา ตัวรู้เห็นตัวรู้
4 กุมภาพันธ์ 2559
1225
487 062-ปุคคลบัญญัติ23
4 กุมภาพันธ์ 2559
1206
486 061-ปุคคลบัญญัติ22
4 กุมภาพันธ์ 2559
1159
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ