ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,288 193-ญาณวิภังค์ 29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
831
1,287 158-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -รู้กายฝึกสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
25 พฤศจิกายน 2560
967
1,286 157-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -สัมปชัญญะ 4 และวิธีการฝึก
25 พฤศจิกายน 2560
932
1,285 156-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -ความเพียรที่มีผลหมดทุกข์ตามลำดับ
25 พฤศจิกายน 2560
887
1,284 155--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 16 ฝึกเดินจงกรมอย่างมีสติ
28 พฤศจิกายน 2560
765
1,283 154-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่ 3
3 พฤศจิกายน 2560
843
1,282 153-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่ 2
3 พฤศจิกายน 2560
901
1,281 152-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่ 1
3 พฤศจิกายน 2560
937
1,280 151-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 16 แจกแจงแบบระบุปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
898
1,279 150-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 15 แจกแจงแบบปัจจุบันและขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
890
1,278 149-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 14 แจกแจงแบบคร่อม 3 ชาติ
15 ตุลาคม 2560
896
1,277 148-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 13 แจกแจงแบบทั่วไปต่อ
15 ตุลาคม 2560
921
1,276 278-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (8).บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
23 ตุลาคม 2560
887
1,275 277-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (7).มุ่งมั่นเดินมรรค
23 ตุลาคม 2560
774
1,274 276-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (6).จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ 4
22 ตุลาคม 2560
766
1,273 275-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (5).ฝึกวิปัสสนาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
774
1,272 274-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (4).ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
834
1,271 273-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (3).อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย
21 ตุลาคม 2560
862
1,270 272-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (2).ฝึกสติ สังเกต กาย เวทนา จิต ธรรม
21 ตุลาคม 2560
852
1,269 271-วัดทัพช้าง จ.ปราจีนบุรี 21-23 ต.ค.60 (1).บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา
21 ตุลาคม 2560
763
1,268 270-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (13).ปฏิบัติธรรมตามลำดับ
8 กันยายน 2560
1125
1,267 269-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (12).รู้เท่าทันโลกและชีวิต
8 กันยายน 2560
783
1,266 268-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (11).ตอบปัญหาธรรม
7 กันยายน 2560
858
1,265 267-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (10).ละความเห็นผิดก่อน จึงละตัณหาได้
7 กันยายน 2560
815
1,264 266-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (9).รู้ทุกข์ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นจิต
7 กันยายน 2560
786
1,263 265-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (8).หลีกเลี่ยงสองความสุดโต่ง มุ่งตรงเข้าสู่มรรค
6 กันยายน 2560
754
1,262 264-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (7).สติสัมปชัญญะตลอดเวลา สมถะวิปัสสนาตามกาล
6 กันยายน 2560
767
1,261 263-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (6).วิธีหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนาม
5 กันยายน 2560
853
1,260 262-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (5).พิจารณากายเป็นปฏิกูล เป็นธาตุ และเป็นเหมือนศพ
5 กันยายน 2560
760
1,259 261-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (4).อันตรายและอุปการะของสมาธิ
5 กันยายน 2560
752
1,258 260-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (3).มีสติอยู่กับกาย และนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ
4 กันยายน 2560
796
1,257 258-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (1).ปฏิบัติธรรมทำเพื่อไปนิพพาน
4 กันยายน 2560
1036
1,256 259-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 4-8 ก.ย.60 (2).ลงสมรภูมิรบข้าศึกคือกิเลส
4 กันยายน 2560
753
1,255 201-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
28 กันยายน 2560
797
1,254 200-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิต)(ต่อ)
10 กันยายน 2560
721
1,253 199-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
10 กันยายน 2560
903
1,252 198-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
10 กันยายน 2560
868
1,251 197-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
23 สิงหาคม 2560
826
1,250 073-ทัศนะหมดจดดีเห็นพระนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
989
1,249 072-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
947
1,248 071-ความรู้และข้อปฏิบัติเพื่อละกามตัณหา
3 กันยายน 2560
927
1,247 070-กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์
3 กันยายน 2560
876
1,246 028-สูตรโสดาบัน43 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน36
12 กันยายน 2560
1030
1,245 025-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่ 2
1 กันยายน 2560
990
1,244 147-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1005
1,243 196-โยนิโสมนสิการ 10 แบบ
14 สิงหาคม 2560
800
1,242 195-ธรรมะพื้นฐานและบุพพนิมิต 7 อย่าง
14 สิงหาคม 2560
830
1,241 045-ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1041
1,240 044-สรุปพระธรรมคุณ 6 บท
25 สิงหาคม 2560
1022
1,239 075-กถาวัตถุ 9 บุญเพิ่มจากการใช้สอยวัตถุ?
23 สิงหาคม 2560
996
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ