ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
935 202-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(4).ทำความเพียรละอุปสรรคการภาวนา
31 ธันวาคม 2559
1198
934 201-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(3).อยู่กับปัจจุบันทำประโยชน์ตน
31 ธันวาคม 2559
1156
933 200-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(2).ชนะตน ชนะกิเลส
30 ธันวาคม 2559
993
932 199-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(1).ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ชีวิตในธรรม
30 ธันวาคม 2559
1169
931 020-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1238
930 108-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-วิธีเข้าถึงความสุข ตอนที่ 2
15 มกราคม 2560
1196
929 107-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-วิธีเข้าถึงความสุข ตอนที่ 1
15 มกราคม 2560
1061
928 047-พิจาณาธรรมดา 3 เพื่อละความมัวเมา 3
8 มกราคม 2560
1043
927 046-ความสงัดจากกิเลส 3 ประการ
8 มกราคม 2560
1251
926 106-บจก.ดอกบัวคู่-ธรรมะรับปีใหม่
4 มกราคม 2560
1229
925 019-เทวทูต 3 เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1251
924 043-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 13 ทิพพจักขุญาณ
24 ธันวาคม 2559
1190
923 042-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 12 เจโตปริยญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1140
922 041-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 11 อิทธิวิธญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1222
921 040-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 10 วิปัสสนาญาณเป็นต้น
24 ธันวาคม 2559
1121
920 142-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1082
919 033-พุทธานุสสติ 8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 2
16 ธันวาคม 2559
1236
918 032-พุทธานุสสติ 7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ ตอนที่ 1
16 ธันวาคม 2559
1326
917 054-ยมก 6 ขันธยมก ตอนที่ 2
21 ธันวาคม 2559
1153
916 053-ยมก 5 ขันธยมก ตอนที่ 1
7 ธันวาคม 2559
1179
915 137-ขยายความสัญญาขันธ์ 3
22 ธันวาคม 2559
1180
914 136-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1182
913 135-ขยายความเวทนาขันธ์ 2
22 ธันวาคม 2559
1139
912 134-ขยายความเวทนาขันธ์ 1
22 ธันวาคม 2559
1154
911 073-พรหมจรรย์ ตอนที่64(2) เมตตาภาวนา 20.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 5
25 ธันวาคม 2559
1294
910 072-พรหมจรรย์ ตอนที่64(1) เมตตาภาวนา 19.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 4
25 ธันวาคม 2559
1185
909 198-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(11)-สุขของคฤหัสถ์ 4 อย่างและเหตุแห่งประโยชน์
16 ธันวาคม 2559
1188
908 197-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(10)-ธรรม 5 สนับสนุนสัมมาทิฏฐิมีวิมุตติเป็นผล
16 ธันวาคม 2559
1211
907 196-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(9)-สรุปสัมมาทิฏฐิ 2 ระดับ
16 ธันวาคม 2559
1144
906 195-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(8)-จากพื้นฐานชีวิตที่ดีสู่การรู้อริยสัจ
15 ธันวาคม 2559
1237
905 194-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(7)-ข้อพิจารณาเพื่อละทุจริตแล้วเจริญสุจริต
15 ธันวาคม 2559
1029
904 193-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(6)-สัมมาทิฏฐิที่เป็นกรรมมโนสุจริต
15 ธันวาคม 2559
1158
903 192-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(5)-ฝึกปัญญาพิจารณาขันธ์ 5 ลงไตรลักษณ์
14 ธันวาคม 2559
1106
902 191-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(4)-วิธีปฏิบัติกายคตาสติ
14 ธันวาคม 2559
1084
901 190-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(3)-ตรวจสอบการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
14 ธันวาคม 2559
1222
900 189-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(2)-อยู่กับปัจจุบันและอุปสรรคการภาวนา
13 ธันวาคม 2559
1163
899 188-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 13-16 ธ.ค. 59(1)-ตรวจสอบศรัทธาและที่มาของสุขทุกข์
13 ธันวาคม 2559
1228
898 187-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (6).หลักธรรมสำคัญ 3 ชุด
5 ธันวาคม 2559
1118
897 186-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (5).รู้จักขันธ์ 5
4 ธันวาคม 2559
1059
896 185-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (4).เจริญปัญญาโดยการดูกาย เวทนา และจิต
4 ธันวาคม 2559
1028
895 184-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (3).ฝึกสมาธิ ละนิวรณ์ 5
4 ธันวาคม 2559
1122
894 183-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (2).สุขของคฤหัสถ์ 4 และประโยชน์ภพหน้า 4
3 ธันวาคม 2559
1207
893 182-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 3-5 ธ.ค.59 (1).ธรรมะยกระดับจิต
3 ธันวาคม 2559
1098
892 045-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง 2
11 ธันวาคม 2559
1210
891 044-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง 1
11 ธันวาคม 2559
1172
890 019-สูตรโสดาบัน34 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน27
20 ธันวาคม 2559
1293
889 106-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน
18 ธันวาคม 2559
1148
888 105-โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี-ทาน ศีล ภาวนา ธรรมแก้ทุกข์
8 ธันวาคม 2559
1181
887 104-โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี-ธรรมะเป็นเรื่องของตัวเอง
8 ธันวาคม 2559
1220
886 039-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 9 ฌานที่1 ฌานที่2 ฌานที่3 ฌานที่4
26 พฤศจิกายน 2559
1057
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ