ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
135 061-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (2) เทคนิคการปฏิบัติ
1 ตุลาคม 2557
1361
134 060-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (1) แนะนำการปฏิบัติ
1 ตุลาคม 2557
1513
133 059-อานาปานสติ 16 ขั้น มหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน
8 กันยายน 2556
1421
132 042-พรหมจรรย์ ตอนที่42 กรรมฐาน; กายคตาสติ1
22 กุมภาพันธ์ 2558
1709
131 041-พรหมจรรย์ ตอนที่41 วิปัสสนา; การพิจารณาอริยสัจ
25 มกราคม 2558
1463
130 040-พรหมจรรย์ ตอนที่40 วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุและอินทรีย์
23 พฤศจิกายน 2557
1632
129 055-นิพพาน ตอนที่4
10 กรกฎาคม 2555
1538
128 056-นิพพาน ตอนที่5
28 สิงหาคม 2555
1583
127 006-อานาปานสติฉบับย่อ รพ.สมุทรปราการโดยชมรมกัลยาณธรรม
16 สิงหาคม 2557
1555
126 058-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่1
10 ตุลาคม 2555
1487
125 061-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่4
27 กุมภาพันธ์ 2556
1428
124 060-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่3
11 ธันวาคม 2555
1604
123 062-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่5
14 พฤษภาคม 2556
1471
122 050-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่10
28 กุมภาพันธ์ 2555
1484
121 051-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่11
27 มีนาคม 2555
1404
120 041-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
8 มีนาคม 2554
1474
119 043-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
10 พฤษภาคม 2554
1409
118 068-กรรมบถ10 ตอนที่2
12 พฤศจิกายน 2556
1634
117 042-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
12 เมษายน 2554
1530
116 045-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
12 กรกฎาคม 2554
1483
115 044-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
8 มิถุนายน 2554
1466
114 046-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
9 สิงหาคม 2554
1349
113 047-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
13 กันยายน 2554
1574
112 049-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
31 มกราคม 2555
1589
111 069-กรรมบถ10 ตอนที่3
17 ธันวาคม 2556
1584
110 075-ความสุข ตอนที่4
9 ธันวาคม 2557
1550
109 054-นิพพาน ตอนที่3
27 มิถุนายน 2555
1539
108 057-นิพพาน ตอนที่6
11 กันยายน 2556
1406
107 059-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่2
27 พฤศจิกายน 2555
1529
106 063-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่6
11 มิถุนายน 2556
1490
105 066-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่9
10 กันยายน 2556
1507
104 064-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่7
23 กรกฎาคม 2556
1517
103 039-พรหมจรรย์ ตอนที่39 วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ
19 ตุลาคม 2557
1462
102 038-พรหมจรรย์ ตอนที่38 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทและธาตุ
28 กันยายน 2557
1661
101 058-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (15) วิธีตัดกิเลสให้ขาด
30 มิถุนายน 2557
1738
100 057-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (14) วิสุทธิ7
29 มิถุนายน 2557
1351
99 056-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (13) ลักษณะของวิสุทธิ
29 มิถุนายน 2557
1472
98 055-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (12) โอวาทของพระนันทกะ
28 มิถุนายน 2557
1348
97 054-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (11) ลำดับอินทรีย์ 5
28 มิถุนายน 2557
1584
96 053-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (10) จงหมั่นประกอบภาวนา
28 มิถุนายน 2557
1516
95 052-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (9) การเจริญโพชฌงค์ตามกาล
27 มิถุนายน 2557
1461
94 051-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (8) อาหารของโพชฌงค์
27 มิถุนายน 2557
1576
93 050-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (7) อาหารของนิวรณ์
27 มิถุนายน 2557
1487
92 049-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (6) ตอบปัญหาธรรม
26 มิถุนายน 2557
1474
91 048-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (5) การเจริญโพชฌงค์โดยสติปัฏฐาน
26 มิถุนายน 2557
1375
90 047-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (4) การเจริญโพชฌงค์
26 มิถุนายน 2557
1184
89 046-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (3) ประเภทของโพชฌงค์
25 มิถุนายน 2557
1282
88 045-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (2) เห็นธรรมคือนิวรณ์
25 มิถุนายน 2557
1223
87 044-ปฏิบัติ 25-30 มิ.ย.57 (1) โพชฌงค์; ธรรมฝ่ายปัญญา
25 มิถุนายน 2557
1264
86 043-ปฏิบัติ 29-2 มิ.ย.57 (11) โอวาทปิดอบรม
2 มิถุนายน 2557
1143
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ