ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,435 177-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 5 ความนอบน้อมที่เป็นสรณคมน์
6 เมษายน 2561
1007
1,434 176-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 4 โลกิยสรณคมน์ 4 อย่าง
6 เมษายน 2561
800
1,433 175-บริษัท พีโอแคร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร -ธรรมะกับความสุข
28 มีนาคม 2561
898
1,432 174--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 19 วิธีภาวนาเพื่อหมดกิเลส
27 กุมภาพันธ์ 2561
1068
1,431 173-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ตอบปัญหาธรรม
28 มกราคม 2561
810
1,430 172-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-มีธรรม 5 ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
28 มกราคม 2561
1051
1,429 171-สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร -ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต
8 มกราคม 2561
908
1,428 170-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 3 ประเภทของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
923
1,427 169-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 2 ความหมายสรณะ, สรณคมน์, ผู้ถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
936
1,426 168-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร - สรณคมน์ 1 ประวัติความเป็นมาของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
954
1,425 167--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 18 ภิกษุผู้ถือธุดงควัตร 5 จำพวก
30 มกราคม 2561
899
1,424 166-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 6 นโมของพรหมายุพราหมณ์และเทวดา
8 ธันวาคม 2560
895
1,423 165-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 5 นโมของชาณุสโสณิพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
776
1,422 164-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -ตามรอยบาทพระพุทธองค์ 4 นโมของการณปาลีพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
871
1,421 163-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ดูลมหายใจเข้าออกให้ได้สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 2
10 ธัรวาคม 2560
769
1,420 162-ชนรมสุรัตนธรรม กรุงเทพมหานคร-ดูลมหายใจเข้าออกให้ได้สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 1
10 ธันวาคม 2560
749
1,419 161-ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร-ตอบปัญหาธรรม
17 ธันวาคม 2560
835
1,418 160-ครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร-โพชฌงค์ 7
17 ธันวาคม 2560
725
1,417 159--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 17 วิธีเจริญสมาธิภาวนา
19 ธันวาคม 2560
705
1,416 322-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(14).ตอบปัญหาและสรุปธรรม
16 พฤษภาคม 2561
788
1,415 321-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(13).เงื่อนไขของส่ิงทั้งปวง
16 พฤษภาคม 2561
718
1,414 320-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(12).ตอบปัญหาธรรม 2
15 พฤษภาคม 2561
734
1,413 319-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(11).ตอบปัญหาธรรม 1
15 พฤษภาคม 2561
681
1,412 318-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(10).วิธีพิจารณาอริยสัจจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
15 พฤษภาคม 2561
727
1,411 317-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(9).ความละเอียดของทุกข์ในอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2561
786
1,410 316-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(8).วิธีรู้จิตในจิต
14 พฤษภาคม 2561
727
1,409 315-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(7).วิธีรู้กายในกายและรู้เวทนาในเวทนา
14 พฤษภาคม 2561
708
1,408 314-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(6).สรุปกายคตาสติ 18 วิธี
13 พฤษภาคม 2561
708
1,407 313-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(5).ปฏิบัติให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริง
13 พฤษภาคม 2561
768
1,406 312-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(4).ปฏิบัติบูชา
13 พฤษภาคม 2561
720
1,405 311-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(3).แนะนำการฝึกกายคตาสติเบื้องต้น
13 พฤษภาคม 2561
687
1,404 310-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(2).ปฏิบัติเน้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
12 พฤษภาคม 2561
686
1,403 309-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(1).ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรม
12 พฤษภาคม 2561
797
1,402 241-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (16).คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกที่ดี 5 ประการ
28 กุมภาพันธ์ 2561
770
1,401 240-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (15).พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
28 กุมภาพันธ์ 2560
795
1,400 239-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (14).อริยมรรค จัดเป็น ปัญญา ศีล สมาธิ
27 กุมภาพันธ์ 2560
702
1,399 238-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
27 กุมภาพันธ์ 2560
871
1,398 237-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
27 กุมภาพันธ์ 2561
678
1,397 236-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (11).รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ความดับทุกข์ รู้มรรค
27 กุมภาพันธ์ 2560
678
1,396 235-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
27 กุมภาพันธ์ 2561
677
1,395 234-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
26 กุมภาพันธ์ 2561
676
1,394 233-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (8).เห็นความเกิดความดับของทุกข์ คือ ขันธ์ 5
26 กุมภาพันธ์ 2561
743
1,393 232-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
25 กุมภาพันธ์ 2561
741
1,392 231-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (6).เจริญปัญญาดูความเกิดดับของกาย เวทนา จิต
25 กุมภาพันธ์ 2561
752
1,391 230-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (5).พิจารณาให้เห็นความจริงของกาย
25 กุมภาพันธ์ 2561
677
1,390 229-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (4).นำภาวนา
24 กุมภาพันธ์ 2561
720
1,389 228-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (3).หลักอันมั่นคงของจิต
24 กุมภาพันธ์ 2561
639
1,388 227-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (2).ฝึกสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ
24 กุมภาพันธ์ 2561
732
1,387 226-ปฏิบัติธรรม 24-28 ก.พ.61 (1).ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ
24 กุมภาพันธ์ 2561
711
1,386 103-พรหมจรรย์ ตอนที่ 79(2).มรณสติ 8 โดยมีอันตรายมากและมรณสติ 8 แบบ
22 เมษายน 2561
808
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ