ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมสำคัญ "อริยมรรคมีองค์8" ทั้งหมด 15 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
15 1544-จากอริยมรรคมีองค์8สู่สติปัฏฐาน4
26 มกราคม 2559
2490
14 131-อริยมรรคมีองค์8
23 ธันวาคม 2558
2205
13 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2409
12 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2568
11 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2477
10 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2476
9 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2407
8 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2429
7 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2395
6 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2389
5 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2746
4 093-อริยมรรค4; วิธีเจริญอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2548
3 092-อริยมรรค3; ความสำคัญของอริยมรรค
5 ตุลาคม 2557
2168
2 091-อริยมรรค2; องค์ประกอบของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2329
1 090-อริยมรรค1; ความหมายของอริยมรรค
21 กันยายน 2557
2499
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ