ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมสำคัญ "สติปัฏฐาน4" ทั้งหมด 27 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
27 099-สติปัฏฐาน4 กองกุศล
27 เมษายน 2557
2706
26 098-สติปัฏฐาน4 สั่งสมอบรมมรรคเหมือนแม่ไก่กกไข่
20 เมษายน 2557
2638
25 097-สติปัฏฐาน4 วิธีรักษาตนและรักษาผู้อื่น
23 มีนาคม 2557
2701
24 096-สติปัฏฐาน4 อารมณ์มารกับอารมณ์บิดาตน
9 มีนาคม 2557
2639
23 095-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่6
16 กุมภาพันธ์ 2557
2581
22 094-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่5
2 กุมภาพันธ์ 2557
2679
21 093-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่4
19 มกราคม 2557
2806
20 092-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่3
5 มกราคม 2557
2823
19 090-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่1
8 ธันวาคม 2556
2764
18 091-สติปัฏฐาน4 หมวดอริยสัจ ตอนที่2
15 ธันวาคม 2556
2692
17 089-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่3
24 พฤศจิกายน 2556
2618
16 088-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่2
10 พฤศจิกายน 2556
2439
15 087-สติปัฏฐาน4 หมวดโพชฌงค์ ตอนที่1
13 ตุลาคม 2556
2630
14 086-สติปัฏฐาน4 หมวดอายตนะ
6 ตุลาคม 2556
2646
13 085-สติปัฏฐาน4 หมวดขันธ์
15 กันยายน 2556
2545
12 084-สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์5 ตอนที่2
4 สิงหาคม 2556
2862
11 083-สติปัฏฐาน4 หมวดนิวรณ์5 ตอนที่1
14 กรกฎาคม 2556
2891
10 082-สติปัฏฐาน4 การตามดูจิตในจิต
7 กรกฎาคม 2556
2758
9 081-สติปัฏฐาน4 การตามดูเวทนาในเวทนา
23 มิถุนายน 2556
2653
8 080-สติปัฏฐาน4 หมวดป่าช้า9
9 มิถุนายน 2556
2603
7 079-สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจธาตุ
9 มิถุนายน 2556
2618
6 078-สติปัฏฐาน4 หมวดใส่ใจสิ่งปฏิกูล
12 พฤษภาคม 2556
2378
5 077-สติปัฏฐาน4 หมวดความรู้ตัว
28 เมษายน 2556
2712
4 076-สติปัฏฐาน4 หมวดอิริยาบถ
21 เมษายน 2556
2890
3 075-สติปัฏฐาน4 หมวดลมหายใจ
31 มีนาคม 2556
2983
2 074-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์2
17 มีนาคม 2556
2727
1 073-สติปัฏฐาน4 อุทเทสและอานิสงส์1
24 กุมภาพันธ์ 2556
2893
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ