ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมผู้เริ่มต้น "ไขปัญหาธรรม" ทั้งหมด 34 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
34 867-ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2318
33 865-ตอบปัญหาธรรม1 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2193
32 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2306
31 1507-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
26 ตุลาคม 2558
2359
30 479-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
2380
29 477-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
2545
28 473-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
2302
27 1447-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
30 สิงหาคม 2558
2164
26 1446-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
29 สิงหาคม 2558
2016
25 1444-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
29 สิงหาคม 2558
2131
24 1442-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
28 สิงหาคม 2558
2071
23 1441-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
28 สิงหาคม 2558
2007
22 1439-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
27 สิงหาคม 2558
2124
21 1437-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
27 สิงหาคม 2558
2106
20 469-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
2414
19 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2280
18 452-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
2179
17 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2272
16 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2102
15 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2257
14 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2100
13 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1912
12 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2050
11 444-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
2255
10 438-ตอบปัญหาธรรม
23 เมษายน 2558
2391
9 427-ตอบปัญหาธรรม
5 มีนาคม 2558
2330
8 1326-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
23 กุมภาพันธ์ 2558
2069
7 1324-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
23 กุมภาพันธ์ 2558
2046
6 1321-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
22 กุมภาพันธ์ 2558
2151
5 1320-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
21 กุมภาพันธ์ 2558
2043
4 1318-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
21 กุมภาพันธ์ 2558
2239
3 425-ตอบปัญหาธรรม
19 กุมภาพันธ์ 2558
2420
2 1222-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2557
2182
1 1220-ตอบปัญหาธรรม
3 ตุลาคม 2557
2250
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ