ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 11. มูลนิธิบ้านอารีย์ จำนวน 150 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
100 100-สังฆานุสสติ2 ญาย สามีจิ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
22 กันยายน 2560
1721
99 099-สังฆานุสสติ1 สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
22 กันยายน 2560
1785
98 098-ธัมมานุสสติ7 ฌานสมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
25 สิงหาคม 2560
1368
97 097-ธัมมานุสสติ6 สรุปพระธรรมคุณ6บท
25 สิงหาคม 2560
1859
96 096-ธัมมานุสสติ5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก, ปัจจัตตัง
21 กรกฎาคม 2560
1830
95 095-ธัมมานุสสติ4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
1814
94 094-ธัมมานุสสติ3 วิธีเจริญระลึกบทว่า สวากขาโต
16 มิถุนายน 2560
1747
93 093-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์2
16 มิถุนายน 2560
1477
92 092-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์1
19 พฤษภาคม 2560
1525
91 091-พุทธานุสสติ15 พุทธคุณ100บท
21 เมษายน 2560
1992
90 090-พุทธานุสสติ14 อธิบายคำว่าตถาคต2
17 มีนาคม 2560
1803
89 089-พุทธานุสสติ13 อธิบายคำว่าตถาคต1
17 มีนาคม 2560
1972
88 088-พุทธานุสสติ12 วิธีเจริญพุทธานุสสติ6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1939
87 087-พุทธานุสสติ11 วิธีเจริญพุทธานุสสติ5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1929
86 086-พุทธานุสสติ10 วิธีเจริญพุทธานุสสติ4
27 มกราคม 2560
1811
85 085-พุทธานุสสติ9 วิธีเจริญพุทธานุสสติ3
27 มกราคม 2560
1880
84 084-พุทธานุสสติ8 วิธีเจริญพุทธานุสสติ2
16 ธันวาคม 2559
1838
83 083-พุทธานุสสติ7 วิธีเจริญพุทธานุสสติ1
16 ธันวาคม 2559
2076
82 082-พุทธานุสสติ6 ความสำคัญและอานิสงส์6
18 พฤศจิกายน 2559
1446
81 081-พุทธานุสสติ5 ความสำคัญและอานิสงส์5
18 พฤศจิกายน 2559
1543
80 080-พุทธานุสสติ4 ความสำคัญและอานิสงส์4
14 ตุลาคม 2559
1563
79 079-พุทธานุสสติ3 ความสำคัญและอานิสงส์3
14 ตุลาคม 2559
1584
78 078-พุทธานุสสติ2 ความสำคัญและอานิสงส์2
16 กันยายน 2559
1480
77 077-พุทธานุสสติ1 ความสำคัญและอานิสงส์1
16 กันยายน 2559
1621
76 076-มรณสติ10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1530
75 075-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1363
74 074-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1533
73 073-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1323
72 072-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1445
71 071-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1469
70 070-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1398
69 069-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1755
68 068-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1730
67 067-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1661
66 066-อานาปานสติ19 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ17
18 มีนาคม 2559
1486
65 065-อานาปานสติ18 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ16
18 มีนาคม 2559
1565
64 064-อานาปานสติ17 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ15
19 กุมภาพันธ์ 2559
1423
63 063-อานาปานสติ16 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ14
19 กุมภาพันธ์ 2559
1470
62 062-อานาปานสติ15 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ13
15 มกราคม 2559
1321
61 061-อานาปานสติ14 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ12
15 มกราคม 2559
1515
60 060-อานาปานสติ13 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ11
18 ธันวาคม 2558
1547
59 059-อานาปานสติ12 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ10
18 ธันวาคม 2558
1736
58 058-อานาปานสติ11 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ9
20 พฤศจิกายน 2558
1498
57 057-อานาปานสติ10 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ8
20 พฤศจิกายน 2558
1625
56 056-อานาปานสติ9 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ7
30 ตุลาคม 2558
1816
55 055-อานาปานสติ8 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
18 กันยายน 2558
1712
54 054-อานาปานสติ7 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
18 กันยายน 2558
1761
53 053-อานาปานสติ6 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
21 สิงหาคม 2558
1690
52 052-อานาปานสติ5 วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1809
51 051-อานาปานสติ4; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1764
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ