ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 12. บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 126 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
26 026-โพธิปักขิยธรรม13 โพชฌงค์7 ตอนที่1
15 พฤษภาคม 2555
2985
25 025-โพธิปักขิยธรรม12 อินทรีย์5 พละ5
10 เมษายน 2555
2784
24 024-โพธิปักขิยธรรม11 อินทรีย์5 ตอนที่2
20 มีนาคม 2555
2803
23 023-โพธิปักขิยธรรม10 อินทรีย์5 ตอนที่1
21 กุมภาพันธ์ 2555
3089
22 022-โพธิปักขิยธรรม9 อิทธิบาท4
17 มกราคม 2555
3006
21 021-โพธิปักขิยธรรม8 สัมมัปปธาน4 ตอนที่ 3
13 ธันวาคม 2554
2968
20 020-โพธิปักขิยธรรม7 สัมมัปปธาน4 ตอนที่2
15 พฤศจิกายน 2554
2744
19 019-โพธิปักขิยธรรม6 สัมมัปปธาน4 ตอนที่1
18 ตุลาคม 2554
3147
18 018-โพธิปักขิยธรรม5 สติปัฏฐาน4 ตอนที่5
6 กันยายน 2554
3035
17 017-โพธิปักขิยธรรม4 สติปัฏฐาน4 ตอนที่4
16 สิงหาคม 2554
2848
16 016-โพธิปักขิยธรรม3 สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
12 กรกฎาคม 2554
2895
15 015-โพธิปักขิยธรรม2 สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
7 มิถุนายน 2554
3075
14 014-โพธิปักขิยธรรม1 สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
24 พฤษภาคม 2554
3341
13 013-สมาธิภาวนา 4 แบบ
26 เมษายน 2554
3085
12 012-ความเห็นของเทวดา กับ พระพุทธเจ้า
15 มีนาคม 2554
2004
11 011-เหตุให้ได้สิ่งน่าปรารถนา
15 กุมภาพันธ์ 2554
2117
10 010-กรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ ตอนที่3
11 มกราคม 2554
2950
9 009-กรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ ตอนที่2
14 ธันวาคม 2553
3056
8 008-กรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ ตอนที่1
12 ตุลาคม 2553
3337
7 007-เสาหลักของชีวิต
14 กันยายน 2553
2034
6 006-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข
17 สิงหาคม 2553
1826
5 005-กิจต่ออริยสัจ
13 กรกฎาคม 2553
1853
4 004-อริยสัจ; ความจริงที่ทุกคนไม่ควรพลาด
15 มิถุนายน 2553
2015
3 003-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
11 พฤษภาคม 2553
2169
2 002-ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
6 เมษายน 2553
2215
1 001-ดำเนินชีวิตอย่างไรให้พอเพียงและเป็นสุข
16 กุมภาพันธ์ 2553
2200
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ