ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จำนวน 81 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
31 031-ปฏิจจสมุปบาท7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ3
12 สิงหาคม 2560
1762
30 030-ปฏิจจสมุปบาท6 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ2
12 สิงหาคม 2560
1673
29 029-ปฏิจจสมุปบาท5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ1
12 สิงหาคม 2560
1834
28 028-ปฏิจจสมุปบาท4 ความสำคัญ4
23 กรกฎาคม 2560
1756
27 027-ปฏิจจสมุปบาท3 ความสำคัญ3
23 กรกฎาคม 2560
1622
26 026-ปฏิจจสมุปบาท2 ความสำคัญ2
23 กรกฎาคม 2560
1501
25 025-ปฏิจจสมุปบาท1 ความสำคัญ1
23 กรกฎาคม 2560
1646
24 024-มรณสติ4
11 กันยายน 2559
1762
23 023-มรณสติ3
11 กันยายน 2559
1700
22 022-มรณสติ2
11 กันยายน 2559
1700
21 021-มรณสติ1
11 กันยายน 2559
1726
20 020-เข้าเขตโสดาบัน8
31 กรกฎาคม 2559
1513
19 019-เข้าเขตโสดาบัน7
31 กรกฎาคม 2559
1547
18 018-เข้าเขตโสดาบัน6
31 กรกฎาคม 2559
1605
17 017-เข้าเขตโสดาบัน5
31 กรกฎาคม 2559
1670
16 016-เข้าเขตโสดาบัน4
15 พฤษภาคม 2559
1744
15 015-เข้าเขตโสดาบัน3
15 พฤษภาคม 2559
1755
14 014-เข้าเขตโสดาบัน2
15 พฤษภาคม 2559
1669
13 013-เข้าเขตโสดาบัน1
15 พฤษภาคม 2559
1644
12 012-กฎเกณฑ์กรรม4
10 ตุลาคม 2558
2696
11 011-กฎเกณฑ์กรรม3
10 ตุลาคม 2558
2711
10 010-กฎเกณฑ์กรรม2
10 ตุลาคม 2558
2751
9 009-กฎเกณฑ์กรรม1
10 ตุลาคม 2558
3126
8 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2422
7 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2581
6 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2491
5 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2488
4 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2442
3 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2409
2 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2408
1 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2780
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ