ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 08. ศึกษาและปฏิบัติธรรมวันอังคาร จำนวน 90 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
90 090-นิพพาน ตอนที่6
22 พฤศจิกายน 2554
1993
89 089-นิพพาน ตอนที่5
18 ตุลาคม 2554
1967
88 088-นิพพาน ตอนที่4
27 กันยายน 2554
2116
87 087-นิพพาน ตอนที่3
20 กันยายน 2554
1909
86 086-นิพพาน ตอนที่2
16 สิงหาคม 2554
2097
85 085-นิพพาน ตอนที่1
2 สิงหาคม 2554
2371
84 084-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่6
26 กรกฎาคม 2554
2026
83 083-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่5
21 มิถุนายน 2554
1978
82 082-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่4
7 มิถุนายน 2554
2127
81 081-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่3
24 พฤษภาคม 2554
1874
80 080-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่2
3 พฤษภาคม 2554
2061
79 079-มิจฉาทิฏฐิ ตอนที่1
26 เมษายน 2554
2225
78 078-อินทรียสังวร ตอนที่6
5 เมษายน 2554
2069
77 077-อินทรียสังวร ตอนที่5
22 มีนาคม 2554
2198
76 076-อินทรียสังวร ตอนที่4
15 มีนาคม 2554
2241
75 075-อินทรียสังวร ตอนที่3
15 กุมภาพันธ์ 2554
2021
74 074-อินทรียสังวร ตอนที่2
1 กุมภาพันธ์ 2554
2259
73 073-อินทรียสังวร ตอนที่1
25 มกราคม 2554
2332
72 072-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่10
18 มกราคม 2554
2189
71 071-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่9
21 ธันวาคม 2553
2109
70 070-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่8
14 ธันวาคม 2553
2347
69 069-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
23 พฤศจิกายน 2553
2095
68 068-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่6
16 พฤศจิกายน 2553
1982
67 067-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
19 ตุลาคม 2553
2205
66 066-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่4
5 ตุลาคม 2553
2184
65 065-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่3
28 กันยายน 2553
2170
64 064-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่2
7 กันยายน 2553
2148
63 063-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอนที่1
17 สิงหาคม 2553
2266
62 062-เหตุแห่งวิมุตติ
3 สิงหาคม 2553
2185
61 061-ธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้
20 กรกฎาคม 2553
2273
60 060-ธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเจริญ
6 กรกฎาคม 2553
2087
59 059-ธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อม
15 มิถุนายน 2553
1904
58 058-ธรรมะที่ควรละ
1 มิถุนายน 2553
2162
57 057-ธรรมะที่ควรรู้โดยรอบ
18 พฤษภาคม 2553
2250
56 056-ธรรมะที่ควรเจริญ
4 พฤษภาคม 2553
2304
55 055-ธรรมะมีอุปการะมาก
20 เมษายน 2553
2139
54 054-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข
16 มีนาคม 2553
2332
53 053-ความสุข
2 มีนาคม 2553
2041
52 052-มงคล ตอนที่2
16 กุมภาพันธ์ 2553
1859
51 051-มงคล ตอนที่1
2 กุมภาพันธ์ 2553
2041
50 050-หลักการฝึกอธิจิต
19 มกราคม 2553
2128
49 049-อธิฏฐานธรรม
5 มกราคม 2553
1924
48 048-มหากัมมวิภังค์
15 ธันวาคม 2552
1996
47 047-อนมตัคคสังสาร
17 พฤศจิกายน 2552
1928
46 045-สัลเลขธรรม ตอนที่ 2
6 ตุลาคม 2552
1813
45 044-สัลเลขธรรม ตอนที่ 1
15 กันยายน 2552
2023
44 043-สายกลาง
15 กันยายน 2552
2074
43 042-เทวดา-พระพุทธเจ้า
18 สิงหาคม 2552
2096
42 041-โสตาปัตติยังคะ
4 สิงหาคม 2552
1938
41 040-อัตตบัญญัติ
21 กรกฎาคม 2552
1888
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ