ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
351 351-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (05).อริยสัจธรรมและตอบปัญหา
14 ธันวาคม 2561
543
350 350-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (04).ตัณหาเหตุเกิดทุกข์ สิ้นตัณหาดับทุกข์
14 ธันวาคม 2561
566
349 349-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (03).อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
13 ธันวาคม 2561
486
348 348-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (02).ดูกายในกาย ดูเวทนาในเวทนา ดูจิตในจิต
13 ธันวาคม 2561
570
347 347-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (01).หัดสังเกตและฝึกปัญญา
13 ธันวาคม 2561
496
346 346-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (09).ตอบปัญหาธรรม 2
8 พฤศจิกายน 2561
544
345 345-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (08).ตอบปัญหาธรรม 1
8 พฤศจิกายน 2561
523
344 344-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (07).เห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ 4
7 พฤศจิกายน 2561
555
343 343-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (06).ฝึกวิปัสสนาแยกกาย เวทนา จิต ไม่ให้ปะปนกัน
7 พฤศจิกายน 2561
469
342 342-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (05).สัมปชัญญะ 4 และวิธีการฝึก
7 พฤศจิกายน 2561
465
341 341-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (04).แจกแจงกายคตาสติ 18 แบบ
6 พฤศจิกายน 2561
461
340 340-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (03).การประกอบความเพียร
6 พฤศจิกายน 2561
429
339 339-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (02).เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท
6 พฤศจิกายน 2561
463
338 338-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (01).สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม
6 พฤศจิกายน 2561
494
337 337-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (8).ธาตุดิน 19,ธาตุน้ำ 12,ธาตุไฟ 4,ธาตุลม 6
5 กันยายน 2561
562
336 336-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (7).เงื่อนไขธรรมฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์
5 กันยายน 2561
571
335 335-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (6).ตอบปัญหาธรรม
4 กันยายน 2561
1144
334 334-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (5).มุ่งละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริง
4 กันยายน 2561
581
333 333-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (4).ฝึกปัญญา รู้กาย เวทนา จิต ธรรม
4 กันยายน 2561
557
332 332-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (3).ฝึกให้มีสมาธิเพื่อแยกรูปธรรมนามธรรม
4 กันยายน 2561
560
331 331-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (2).ฝึกให้มีสติ รู้อยู่ในกาย
3 กันยายน 2561
568
330 330-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 3-5 ก.ย.61 (1).ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้า
3 กันยายน 2561
576
329 329-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (7).ละเว้นความชั่ว ทำบุญกุศล และไม่ประมาท
28 กรกฎาคม 2561
572
328 328-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (6).หลักปฏิบัติต่อสัจจะ
27 กรกฎาคม 2561
542
327 327-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (5).รู้อะไรเป็นอะไรในสัจจะ 4
27 กรกฎาคม 2561
574
326 326-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (4).ขันธ์ 5 เป็นความจริงของตัวเรา
27 กรกฎาคม 2561
545
325 325-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (3).หลักการฝึกให้มีสติอยู่ในกาย
26 กรกฎาคม 2561
558
324 324-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (2).วิธีฝึกสติเบื้องต้น
26 กรกฎาคม 2561
578
323 323-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (1).ภาวนาให้เปลี่ยนจากเดิม
26 กรกฎาคม 2561
507
322 322-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(14).ตอบปัญหาและสรุปธรรม
16 พฤษภาคม 2561
792
321 321-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(13).เงื่อนไขของส่ิงทั้งปวง
16 พฤษภาคม 2561
724
320 320-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(12).ตอบปัญหาธรรม 2
15 พฤษภาคม 2561
738
319 319-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(11).ตอบปัญหาธรรม 1
15 พฤษภาคม 2561
688
318 318-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(10).วิธีพิจารณาอริยสัจจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
15 พฤษภาคม 2561
737
317 317-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(9).ความละเอียดของทุกข์ในอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2561
798
316 316-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(8).วิธีรู้จิตในจิต
14 พฤษภาคม 2561
735
315 315-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(7).วิธีรู้กายในกายและรู้เวทนาในเวทนา
14 พฤษภาคม 2561
719
314 314-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(6).สรุปกายคตาสติ 18 วิธี
13 พฤษภาคม 2561
715
313 313-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(5).ปฏิบัติให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริง
13 พฤษภาคม 2561
775
312 312-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(4).ปฏิบัติบูชา
13 พฤษภาคม 2561
726
311 311-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(3).แนะนำการฝึกกายคตาสติเบื้องต้น
13 พฤษภาคม 2561
694
310 310-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(2).ปฏิบัติเน้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
12 พฤษภาคม 2561
694
309 309-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 12-16 พ.ค.61(1).ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรม
12 พฤษภาคม 2561
800
308 294-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(16).ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา
3 มกราคม 2561
687
307 293-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(15).ตอบปัญหาธรรม 3
3 มกราคม 2561
768
306 292-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(14).พิจารณากรรมและเจริญวิปัสสนา
3 มกราคม 2561
709
305 291-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(13).เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ
2 มกราคม 2561
659
304 290-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(12).ตอบปัญหาธรรม 2
2 มกราคม 2561
604
303 289-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(11).ตอบปัญหาธรรม 1
2 มกราคม 2561
821
302 288-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61(10).พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
674
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ