ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 06. วีดีโอ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 115 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
15 015-ตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2558
1158
14 014-กองทุกข์ยาวนานในสังสารวัฏ
6 กันยายน 2558
1396
13 013-เป็นไปได้ที่จะทำให้แจ้งนิพพาน
2 สิงหาคม 2558
1277
12 012-ความยากจนกู้หนี้และจ่ายดอกเบี้ยในอริยวินัย
2 สิงหาคม 2558
1337
11 011-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (7) ตื่นรู้สู่อริยมรรค
23 กรกฎาคม 2558
1211
10 010-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (6) อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์
22 กรกฎาคม 2558
1352
9 009-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (5) จงอดทน
22 กรกฎาคม 2558
1228
8 008-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (4) กฎแห่งธรรมทั้งปวง
22 กรกฎาคม 2558
1151
7 007-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (3) รู้กายว่าเป็นกายรู้จิตว่าเป็นจิต
21 กรกฎาคม 2558
1174
6 006-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (2) ฝึกจิตมารู้กาย
21 กรกฎาคม 2558
1271
5 005-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (1) หลักการฝึกให้เกิดสัมมาญาณฯ
21 กรกฎาคม 2558
1173
4 004-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1225
3 003-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1251
2 002-เหตุเกิดความดีใจเสียใจและผัสสะ
17 พฤษภาคม 2558
1203
1 001-เหตุเกิดวิวาท, สิ่งที่รักและความพอใจ
17 พฤษภาคม 2558
1123
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ