ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 08. วีดีโอ มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 71 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
21 021-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 9 สัสสตวาท 4 แบบ
23 เมษายน 2559
1233
20 020-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 8 แยกแยะทิฏฐิ 62
23 เมษายน 2559
1362
19 019-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 7 มหาศีล ตอนที่ 2
23 เมษายน 2559
1213
18 018-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 6 มหาศีล ตอนที่ 1
26 มีนาคม 2559
1131
17 017-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 5 มัชฌิมศีล
26 มีนาคม 2559
1189
16 016-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 4 จูฬศีล 2
20 กุมภาพันธ์ 2559
1208
15 015-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 3 จูฬศีล 1
20 กุมภาพันธ์ 2559
1277
14 014-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 2
30 มกราคม 2559
1459
13 013-ที.สี. พรหมชาลสูตร ตอนที่ 1
30 มกราคม 2559
1561
12 012-โพธิปักขิยธรรม5 อริยมรรคมีองค์8
26 ธันวาคม 2558
1535
11 011-พิจารณาโทษของกาย
26 กันยายน 2558
1411
10 010-พิจารณาไตรลักษณ์
26 กันยายน 2558
1473
9 009-วิปัสสนากถา2
22 สิงหาคม 2558
1234
8 008-วิปัสสนากถา1
22 สิงหาคม 2558
1300
7 007-วิปัสสนาภาวนา
25 กรกฎาคม 2558
1267
6 006-เมตตาภาวนา2
25 กรกฎาคม 2558
1355
5 005-เมตตาภาวนา1
25 กรกฎาคม 2558
1295
4 004-วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
1358
3 003-วิธีเจริญกายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
1339
2 002-กายคตาสติ หมวดป่าช้า 9
23 พฤษภาคม 2558
1270
1 001-กายคตาสติ หมวดมนสิการธาตุ
23 พฤาภาคม 2558
1279
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ