ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 19. วีดีโอ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว จำนวน 67 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
17 17-มรณสติ ตอนที่ 2
11 กันยายน 2559
360
16 16-มรณสติ ตอนที่ 1
11 กันยายน 2559
365
15 15-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 8
31 กรกฎาคม 2559
341
14 14-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 7
31 กรกฎาคม 2559
328
13 13-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 6
31 กรกฎาคม 2559
315
12 12-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 5
31 กรกฎาคม 2559
339
11 11-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 4
15 พฤษภาคม 2559
337
10 10-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 3
15 พฤษภาคม 2559
354
9 09-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 2
15 พฤษภาคม 2559
326
8 08-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 1
15 พฤษภาคม 2559
353
7 07-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 4
10 ตุลาคม 2558
366
6 06-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 3
10 ตุลาคม 2558
366
5 05-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 2
10 ตุลาคม 2558
322
4 04-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 1
10 ตุลาคม 2558
383
3 03-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 3
11 กรกฎาคม 2558
325
2 02-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 2
11 กรกฎาคม 2558
368
1 01-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 1
11 กรกฎาคม 2558
413
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ