ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 999 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
149 150-การเห็นแบบวิปัสสนาและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1656
148 149-ธรรมะที่คนมีอาลัยเห็นได้โดยยาก ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1604
147 148-ธรรมะคือความจริงของตัวเราเอง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม
22 มกราคม 2553
1458
146 147-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1714
145 146-โคจรของบิดาตน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1583
144 145-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1679
143 144-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1738
142 143-ความจริงแท้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1624
141 142-สติกับสมาธิ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1633
140 141-วิธีฝึกให้มีสติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1560
139 140-บังคับไม่ได้จริง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1593
138 139-ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะด้วยวิธีใด ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2553
1704
137 138-ตอนนี้กายเป็นอย่างไร ตอนนี้ใจเป็นอย่างไร โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1770
136 137-ตอบปัญหาธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1623
135 136-เครื่องเนิ่นช้า โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1625
134 135-ละ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1578
133 134-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1788
132 133-ไม่มีตัวเราจริง โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1757
131 132-สำคัญที่รู้สึกตัว โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1688
130 131-อริยสัจ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1272
129 130-ศีล สมาธิ ปัญญา โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
18 ธันวาคม 2552
1594
128 129-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
18 ธันวาคม 2552
1537
127 128-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1629
126 127-ทางกลับบ้าน อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1466
125 126-อริยมรรค อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1493
124 125-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1706
123 124-ทางสายกลาง อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1525
122 123-ปฏิจจสมุปบาท 2 สาย อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1675
121 122-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1686
120 121-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1713
119 120-ความรู้กำมือเดียว อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1778
118 119-อริยสัจ 4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1681
117 118-ขันธ์ 5 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1740
116 117-วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1699
115 116-วิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1623
114 115-ที่ตั้งของความรู้ตัว อาศรมมาตา
1 ธันวาคม 2553
1415
113 114-ประโยชน์ของสติ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2552
1686
112 113-หลักการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2552
1543
111 112-สนใจจิตตนเอง วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1597
110 111-อริยมรรคมีองค์8 วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1496
109 110-อริยสัจ4 วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1367
108 109-ศึกษาจากภายใน วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1502
107 108-ละอคติ วัดเขาน้อยสามผาน
6 พฤศจิกายน 2552
1615
106 107-ให้กรรมฐาน วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
6 พฤศจิกายน 2552
1624
105 098-การปฏิบัติอันเรียบง่ายและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1725
104 097-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1577
103 096-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1566
102 095-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2552
1535
101 094-รู้ทุกข์เป็นสุขและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1452
100 093-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1646
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 999 รายการ