ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 999 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
49 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1553
48 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1586
47 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1696
46 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1663
45 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1560
44 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1513
43 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1652
42 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1605
41 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1581
40 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1668
39 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1649
38 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1636
37 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1545
36 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1618
35 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1534
34 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1624
33 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1386
32 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1646
31 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1502
30 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1694
29 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1476
28 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1583
27 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1551
26 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1615
25 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1626
24 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1797
23 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1599
22 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1818
21 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1819
20 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1630
19 012-ธรรมะเกื้อกูลการภาวนา
12 เมษายน 2550
1637
18 011-หลักการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
12 เมษายน 2550
1835
17 010-สามัญญผลสูตร2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 ตุลาคม 2549
1560
16 009-สามัญญผลสูตร1 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1623
15 008-สติปัฏฐานจากพระไตรปิฎก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1804
14 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1888
13 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1654
12 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1929
11 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1747
10 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1942
9 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1921
8 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2402
7 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1789
6 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1594
5 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1580
4 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1635
3 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1631
2 101-ทุกขสุมทยอริสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1534
1 100-ทุกขอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1824
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 999 รายการ