ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. พระสูตรศึกษา จำนวน 234 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
84 084-นิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดกาล..อํ.ติก.
8 มิถุนายน 2556
1656
83 083-ธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดกาล..อํ.ติก.
8 มิถุนายน 2556
1592
82 082-ปฏิบัติเพื่อไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อํ.ติก.
8 มิถุนายน 2556
1759
81 081-พ่อแม่เป็นพรหม บุรพาจารย์ และอาหุเนยยะของลูก อํ.ติก.
8 มิถุนายน 2556
1712
80 080-เอกกนิบาต ความเป็นธรรมเอกของกายคตาสติ2
11 พฤษภาคม 2556
1441
79 079-เอกกนิบาต ความเป็นธรรมเอกของกายคตาสติ1
11 พฤษภาคม 2556
1596
78 078-เอกกนิบาต ผู้อยู่ไม่ห่างจากฌาน2
20 เมษายน 2556
1583
77 077-เอกกนิบาต ผู้อยู่ไม่ห่างจากฌาน1
20 เมษายน 2556
1752
76 076-เอกกนิบาต สัตว์กลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยเป็นต้น
2 มีนาคม 2556
1657
75 075-เอกกนิบาต สัตว์มีจำนวนมาก สัตว์มีจำนวนน้อยเป็นต้น
2 มีนาคม 2556
1573
74 074-เอกกนิบาต เอกบุคคล
9 กุมภาพันธ์ 2556
1513
73 073-เอกกนิบาต มิจฉาทิฏฐิ, สัมมาทิฏฐิ
9 กุมภาพันธ์ 2556
1555
72 072-เอกกนิบาต อนุสสติ10, มิจฉาทิฏฐิ, สัมมาทิฏฐิ
1 ธันวาคม 2555
1677
71 071-เอกกนิบาต สิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
1 ธันวาคม 2555
1739
70 070-เอกกนิบาต ภิกษุณีเอตทัคคะเป็นต้นและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
10 พฤศจิกายน 2555
1660
69 069-เอกกนิบาต ภิกษุเอตทัคคะ
10 พฤศจิกายน 2555
1711
68 068-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่2
6 ตุลาคม 2555
1671
67 067-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่1
6 ตุลาคม 2555
1694
66 066-มรรควรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่3
8 กันยายน 2555
1736
65 065-มรรควรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
8 กันยายน 2555
1490
64 064-มรรควรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
18 สิงหาคม 2555
1682
63 063-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่7
18 สิงหาคม 2555
1527
62 062-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่6
7 กรกฎาคม 2555
1585
61 061-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่5
7 กรกฎาคม 2555
1590
60 060-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่4
9 มิถุนายน 2555
1665
59 059-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่3
9 มิถุนายน 2555
1557
58 058-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่2
19 พฤษภาคม 2555
1619
57 057-โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ตอนที่1
19 พฤษภาคม 2555
1586
56 056-ทางแห่งความเสื่อม ปราภวสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่2
28 เมษายน 2555
1696
55 055-ทางแห่งความเสื่อม ปราภวสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ตอนที่1
28 เมษายน 2555
1524
54 054-มัชฌิมาปฏิปทา อเจลกวรรค อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่2
3 ธันวาคม 2554
1614
53 053-มัชฌิมาปฏิปทา อเจลกวรรค อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตอนที่1
3 ธันวาคม 2554
1690
52 052-มหาเวทัลลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
3 กันยายน 2554
1578
51 051-มหาเวทัลลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
3 กันยายน 2554
1585
50 050-มหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
30 กรกฎาคม 2554
1710
49 049-มหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
30 กรกฎาคม 2554
1785
48 048-มหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
2 กรกฎาคม 2554
1782
47 047-มหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
2 กรกฎาคม 2554
1821
46 046-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
4 มิถุนายน 2554
1774
45 045-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
4 มิถุนายน 2554
1455
44 044-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
7 พฤษภาคม 2554
1637
43 043-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
7 พฤษภาคม 2554
2005
42 042-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
2 เมษายน 2554
1639
41 041-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
2 เมษายน 2554
1424
40 040-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
19 มีนาคม 2554
1565
39 039-อลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
19 มีนาคม 2554
1702
38 038-มธุปิณฑิกสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
5 กุมภาพันธ์ 2554
1789
37 037-มธุปิณฑิกสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
5 กุมภาพันธ์ 2554
1819
36 036-อาสีวิโสปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
29 มกราคม 2554
1632
35 035-อาสีวิโสปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
29 มกราคม 2554
1853
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ